Skoči na glavno vsebino
STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Pravno obvestilo (PDF)


Šolska pravila (PDF)

Šolska pravila 5. 10. 2021 (PDF)

Šolska pravila 13. 1. 2023 (PDF)

Šolska pravila o zaključnem izpitu (PDF)

Šolska pravila ocenjevanja (PDF)

Dopolnitev šolskih pravil ocenjevanja 2. 4. 2020 (PDF)

Dopolnitev šolskih pravil ocenjevanja 14. 4. 2020 (PDF)

Pravila šolske prehrane (PDF)

Pravilnik o štipendiranju (PDF)

Hišni red, prilagojen ukrepom za preprečevanje okužbe z novim korona virusom. Posamezna določila se bodo lahko spreminjala v skladu z morebitnimi spremenjenimi priporočili NIJZ (PDF)

Dopolnitev Hišnega reda – Prilagoditev ukrepom za preprečevanje okužb s Sars-Cov-2. Posamezna določila se lahko spreminjajo v skladu z morebitnimi novimi odloki, priporočili NIJZ ali zakonodajo (PDF)

Šolska pravila za uporabo orodij za poučevanje na daljavo 3.12. 2020 (PDF)

Navodila za ocenjevanje znanja v okviru pouka na daljavo 3.12.2020 (PDF)

PRILOGA C soglasje uporaba orodij 3.12.2020 (WORD)

Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela v času koronavirusa (PDF)


Sklep o ustanovitvi šolskega sklada zavoda Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje (PDF)

Pravilnik o delovanju šolskega sklada (PDF)


Poročilo o kakovosti za šol. leto 2011-12 (PDF)

Poročilo o kakovosti za šol. leto 2012-13 (PDF)

Poročilo o kakovosti za šol. leto 2013-14 (PDF)

Poročilo o kakovosti za šol. leto 2014-15 (PDF)

Poročilo o kakovosti za šol. leto 2015-16 (PDF)

Poročilo o kakovosti za šol. leto 2016-17 (PDF)

Poročilo o kakovosti za šol. leto 2017-18 (PDF)

Poročilo o kakovosti za šol. leto 2018-19 (PDF).

Poročilo o kakovosti za šol. leto 2019-20 (PDF).

Poročilo o kakovosti za šol. leto 2020-21 (PDF).

Poročilo o kakovosti za šol. leto 2021-22 (PDF).

Poročilo o kakovosti za šol. leto 2022-23 (PDF).


Katalog informacij javnega značaja (PDF)


Pravilnik o videonadzoru (PDF)


Izjava o dostopnosti


Obrazci:

Plačilo upravne takse

Za izdajo posameznega izpisa iz evidenc je potrebno plačati upravno takso, in sicer

Upravna taksa                                                           1,80 €

(po tarifi št. 6 Zakona o upravnih taksah ZUT-UTB5, Ur. l. RS, št. 106/2010).

Cena velja za en izpis, če je izpisov več, se znesek ustrezno poveča. Ustrezen znesek nakažite na račun: SI56 01100-1000315637 UPRAVNE TAKSE – DRŽAVNE, LJUBLJANA, SKLIC: 11 70556-7111002 namen nakazila: plačilo upravne takse.

Pri prevzemu Izpisa iz evidenc je potrebno predložiti potrdilo o plačilu.

Plačilo nadomestila za izdajo nadomestne listine

Za izdajo posameznega izpisa iz evidenc mora imetnik (naročnik) plačati STPŠ Trbovlje stroške izdaje nadomestne listine v višini  6,00 €. Cena velja za en izpis, če je izpisov več, se znesek ustrezno poveča. Ustrezen zneske nakažete na račun:

STPŠ Trbovlje, Šuštarjeva kolonija 7 a, 1420 Trbovlje

TRR: SI56 0110 0603 0705 567

SKLIC: 00 730 – Datum (v obliki npr. 03092017)

Namen plačila: Stroški izdaje nadomestne listine

Izpis iz evidence (PDF)

Dostopnost