STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Pravno obvestilo (PDF)


Šolska pravila (PDF)

Šolska pravila ocenjevanja (PDF)

Dopolnitev šolskih pravil ocenjevanja 2. 4. 2020 (PDF)

Dopolnitev šolskih pravil ocenjevanja 14. 4. 2020 (PDF)

Pravila šolske prehrane (PDF)

Pravilnik o štipendiranju (PDF)

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti (PDF)

Hišni red, prilagojen ukrepom za preprečevanje okužbe z novim korona virusom. Posamezna določila se bodo lahko spreminjala v skladu z morebitnimi spremenjenimi priporočili NIJZ.

Šolska pravila za uporabo orodij za poučevanje na daljavo 3.12. 2020 (PDF)

Navodila za ocenjevanje znanja v okviru pouka na daljavo 3.12.2020 (PDF)

PRILOGA C soglasje uporaba orodij 3.12.2020 (WORD)


Poročilo o kakovosti za šol. leto 2011-12 (PDF)

Poročilo o kakovosti za šol. leto 2012-13 (PDF)

Poročilo o kakovosti za šol. leto 2013-14 (PDF)

Poročilo o kakovosti za šol. leto 2014-15 (PDF)

Poročilo o kakovosti za šol. leto 2015-16 (PDF)

Poročilo o kakovosti za šol. leto 2016-17 (PDF)

Poročilo o kakovosti za šol. leto 2017-18 (PDF)

Poročilo o kakovosti za šol. leto 2018-19 (PDF).

Poročilo o kakovosti za šol. leto 2019-20 (PDF).

Poročilo o kakovosti za šol. leto 2020-21 (PDF).


Katalog informacij javnega značaja (PDF)


Obrazci:

Plačilo upravne takse

Za izdajo posameznega izpisa iz evidenc je potrebno plačati upravno takso, in sicer

Upravna taksa                                                           1,80 €

(po tarifi št. 6 Zakona o upravnih taksah ZUT-UTB5, Ur. l. RS, št. 106/2010).

Cena velja za en izpis, če je izpisov več, se znesek ustrezno poveča. Ustrezen znesek nakažite na račun: SI56 01100-1000315637 UPRAVNE TAKSE – DRŽAVNE, LJUBLJANA, SKLIC: 11 69302-7111002 namen nakazila: plačilo upravne takse.

Pri prevzemu Izpisa iz evidenc je potrebno predložiti potrdilo o plačilu.

Plačilo nadomestila za izdajo nadomestne listine

Za izdajo posameznega izpisa iz evidenc mora imetnik (naročnik) plačati STPŠ Trbovlje stroške izdaje nadomestne listine v višini  6,00 €. Cena velja za en izpis, če je izpisov več, se znesek ustrezno poveča. Ustrezen zneske nakažete na račun:

STPŠ Trbovlje, Šuštarjeva kolonija 7 a, 1420 Trbovlje

TRR: SI56 0110 0603 0705 567

SKLIC: 00 730 – Datum (v obliki npr. 03092017)

Namen plačila: Stroški izdaje nadomestne listine

Izpis iz evidence (PDF)

Dostopnost