STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

V aktivu družboslovja sodelujemo: Božana Kos, Saša Bec in Vesna Kralj. Božana Kos poučuje sociologijo, Saša Bec geografijo, družboslovje in v letošnjem letu tudi umetnost, Vesna Kralj pa zgodovino in državljansko vzgojo.

Nekaj utrinkov z ekskurzij

Ker je družboslovnih predmetov po predmetnikih naših izobraževalnih programov skrčeno na precej nizko število ur se trudimo, da poleg pouka organiziramo tudi dodatne aktivnosti:

  • zgodovinsko-geografske ekskurzije
  • krožke (obeleževanje praznikov, zgodovinski krožek)
  • obiske muzejev, priložnostnih razstav
  • medpredmetne povezave z drugimi aktivi na šoli
  • tekmovanja v znanju zgodovine

Poleg poznavanja in znanja iz tehnike in naravoslovja želimo, da naši dijaki poznajo tudi razvoj človeške družbe, družbene odnose, spremembe le teh, kritično presojajo dogajanje v sodobni družbi, aktualizirajo posamezne dogodke, se izražajo v maternem jeziku in spoznavajo strategije učenja. Spodbujamo vedoželjnost in strpnost.

Nekaj utrinkov z ekskurzij

Dostopnost