STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

V aktivu družboslovja sodelujemo: Božana Kos, Saša Bec, Polona Strmec in Vesna Kralj. Božana Kos poučuje sociologijo, Saša Bec geografijo in družboslovje, Polona Strmec poučuje poleg slovenščine tudi družboslovje, Vesna Kralj pa zgodovino in državljansko vzgojo.

Ker je družboslovnih predmetov po predmetnikih naših izobraževalnih programov skrčeno na precej nizko število ur se trudimo, da poleg pouka organiziramo tudi dodatne aktivnosti:

  • zgodovinsko-geografske ekskurzije
  • krožke (geografski krožek, zgodovinski krožek)
  • vključeni smo v projekt Šola ambasadorka EU
  • obiske muzejev, priložnostnih razstav
  • medpredmetne povezave z drugimi aktivi na šoli
  • tekmovanja v znanju zgodovine

Poleg poznavanja in znanja iz tehnike in naravoslovja želimo, da naši dijaki poznajo tudi razvoj človeške družbe, družbene odnose, spremembe le teh, kritično presojajo dogajanje v sodobni družbi, aktualizirajo posamezne dogodke, se izražajo v maternem jeziku in spoznavajo strategije učenja. Spodbujamo vedoželjnost in strpnost. V času pouka na daljavo smo se tako profesorice, kot tudi dijaki, zelo izpopolnili v znanju in veščinah uporabe IKT. Sodelujemo z drugimi aktivi na šoli pri organizaciji in izvedbi nekaterih obšolskih dejavnosti.

Nekaj utrinkov z različnih dejavnosti družboslovja v zadnjih dveh šolskih letih:

Dostopnost