STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

IME IN PRIIMEK

poučuje predmete/module: e-naslov
Mojca Baloh matematika mojca.baloh@stps-trbovlje.si
Saša Bec družboslovje, geografija, zgodovina sasa.bec@stps-trbovlje.si
Fuad Beharić strokovni moduli – strojništvo fuad.beharic@stps-trbovlje.si
Aljoša Berk fizika, matematika, naravoslovje aljosa.berk@stps-trbovlje.si
Sonja Gutman slovenščina sonja.gutman@stps-trbovlje.si
Robert Halzer športna vzgoja robert.halzer@stps-trbovlje.si
Matjaž Macerl strokovni moduli – strojništvo matjaz.macerl@stps-trbovlje.si
Aleksander Mlakar strokovni moduli – strojništvo aleksander.mlakar@stps-trbovlje.si
Matej Notersberg strokovni moduli – računalništvo matej.notersberg@stps-trbovlje.si
Ivica Nurković strokovni moduli – elektrotehnika, računalništvo ivica.nurkovic@stps-trbovlje.si
Srečko Hribar strokovni moduli – strojništvo srecko.hribar@stps-trbovlje.si
Simona Izgoršek angleščina simona.izgorsek@stps-trbovlje.si
Danila Jan slovenščina danila.jan@stps-trbovlje.si
Samo Kirn strokovni moduli – elektrotehnika, računalništvo samo.kirn@stps-trbovlje.si
Božana Kos sociologija, družboslovje bozana.kos@stps-trbovlje.si
Stanislav Košnik športna vzgoja stanislav.kosnik@stps-trbovlje.si
Vesna Kralj zgodovina, geografija vesna.kralj@stps-trbovlje.si
Irena Lesjak angleščina, nemščina irena.lesjak@stps-trbovlje.si
Vasja Markič strokovni moduli – elektrotehnika, računalništvo vasja.markic@stps-trbovlje.si 
dr. Uroš Ocepek strokovni moduli – računalništvo, elektrotehnika uros.ocepek@stps-trbovlje.si
Žiga Podplatnik strokovni moduli – računalništvo, elektrotehnika ziga.podplatnik@stps-trbovlje.si
Marjan Pograjc strokovni moduli – strojništvo marjan.pograjc@stps-trbovlje.si
Karli Petek strokovni moduli – strojništvo karel.petek@stps-trbovlje.si
Robert Puhan strokovni moduli – strojništvo robert.puhan@stps-trbovlje.si
Miroslav Romih strokovni moduli – strojništvo miroslav.romih@stps-trbovlje.si
Marija Sakelšek strokovni moduli – strojništvo marija.sakelsek@stps-trbovlje.si
Miha Simončič matematika, strokovni moduli – računalništvo miha.simoncic@stps-trbovlje.si
Polona Strmec slovenščina polona.strmec@stps-trbovlje.si
Katja Podbregar slovenščina katja.podbregar@stps-trbovlje.si

Delavci drugih šol, ki pri nas dopolnjujejo svojo obveznost

PRIIMEK IN IME

poučuje predmete:  
Stana Kovač Hace kemija stana.k.hace@stps-trbovlje.si
Nasta Doberlet Bučalič sociologija nasta.doberlet@stps-trbovlje.si
Samo Šiles umetnost samo.siles@stps-trbovlje.si