STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

V aktivu smo učitelji Fuad Beharić, Marjan Pograjc, Matjaž Macerl, Aleksander Mlakar, Robert Puhan, Karel Petek, Srečko Hribar, Miroslav Romih in Marija Sakelšek.

Učitelji aktivno sodelujemo v študijskih skupinah za posamezne strokovne module, ki jih poučujemo. Svoja znanja, ki smo jih pridobili na fakultetah, izpopolnjujemo in posodabljamo z udeleževanjem strokovnih seminarjev.

Velikokrat sodelujemo z aktivi splošno izobraževalnih predmetov. Skupaj pripravljamo medpredmetne ekskurzije, ki pokrivajo več predmetov oziroma znanj z različnih področij, kot so fizika, matematika, geografija, zgodovina, …

Sodelujemo pri pripravi dijakov na regijska, državna tekmovanja in srečanja strojnikov.

Že nekaj let aktivno sodelujemo z osnovnimi šolami iz bližnje in daljne okolice. Na teh srečanjih želimo učencem na zanimiv način približati specifične poklice s področja strojništva.

Področje strojništva je zelo široko, zato si med seboj pomagamo z medpredmetnim sodelovanjem; pri tem nekatera poglavja iz stroke dijakom predstavlja več učiteljev, ki se medsebojno dopolnjujejo. Posebno pomembna je povezava prakse in teorije, ker tako uspemo dijakom predstaviti celoten potek nastanka izdelka: od ideje, zamisli, postopka izdelave in montaže do končnega izdelka.

V aktivu se pri strokovno teoretičnih modulih uporablja spodnja CAD / CAM programska oprema:

aktiv-strojnistva

 

V šolskem letu 2017 / 2018 bodo na voljo naslednje teme za izdelavo 4. izpitne enote v programu strojni tehnik/tehnica:

 • Razvoj ABS naprav pri motornih vozil
 • Naprave za vbrizgavanje bencina pri motorjih z notranjim zgorevanjem
 • Razvoj samodejnih menjalnikov za osebna motorna vozila. 
 • Preučitev celotnega izkoristka (toplota in elektrika) pilotne biomasne elektrarne podjetja EVJ
 • Analiza možnosti hlajenja zgradbe z vpihovanjem zraka skozi zemeljski prenosnik toplote
 • Ogrevanje zgradb s sončno energijo
 • Analiza obratovanja (tehnične karakteristike) čistilnih naprav v Zasavju

 • Konstrukcijske rešitve za vroče cinkanje
 • Značilnosti in izbira hidravličnega cilindra ISO 6022
 • Izdelava tehniške dokumentacije in izdelka s programom CREO
 • Razvoj in konstrukcija naprave za rotacijsko varjenje
 • Izdelava CNC prostorskega modela objekta.

Aktiv strojništva