STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

V aktivu smo učitelji Fuad Beharić, Matjaž Macerl, Aleksander Mlakar, Marjan Pograjc in Marija Sakelšek.
Učitelji aktivno sodelujemo v študijskih skupinah za posamezne strokovne module, ki jih poučujemo. Svoja znanja, ki smo jih pridobili na fakultetah, izpopolnjujemo in posodabljamo z udeleževanjem strokovnih seminarjev.
Velikokrat sodelujemo z aktivi splošno izobraževalnih predmetov. Skupaj pripravljamo medpredmetne ekskurzije, ki pokrivajo več predmetov oziroma znanj z različnih področij, kot so fizika, matematika, geografija, zgodovina, …
Sodelujemo pri pripravi dijakov na regijska, državna tekmovanja in srečanja strojnikov.
Dosežki so sledeči:

 • 2015 – 2. mesto in zlato priznanje na državnem tekmovanju PIKO – projekcije in kotiranje Jernej Lisec, 6. mesto in zlato priznanje Andraž Klančišar, mentor Marjan Pograjc
 • 2016 – srebrno priznanje na državnem tekmovanju PIKO – projekcije in kotiranje Jernej Lisec, mentor Marjan Pograjc
 • 2017 – 11. mesto in zlato priznanje na državnem tekmovanju PIKO – projekcije in kotiranje Matej Strniša, srebrno priznanje Matic Dolinšek, mentor Marjan Pograjc
 • 2018 – Srečanje strojnih šol 3. mesto v košarki, mentor Stanislav Košnik
 • 2018 – 2. mesto in zlato priznanje na državnem tekmovanju PIKO – projekcije in kotiranje Jernej Lisec, srebrno priznanje Rok Štrovs in Matej Strniša, mentor Marjan Pograjc
 • 2018 – 3. mesto na tekmovanju JA-YE – mladi v podjetništvu. Dosegli so ga dijaki 2. letnika strojni tehnik 2017/18, mentorica Marija Sakelšek
 • 2018 – Zlato priznanje na natečaju podjetja AUDAX d.o.o – izdelava ščitnika za motor, Rok Štrovs, mentor Marjan Pograjc

Že nekaj let aktivno sodelujemo z osnovnimi šolami iz bližnje in daljne okolice. Na teh srečanjih želimo učencem na zanimiv način približati specifične poklice s področja strojništva.

Področje strojništva je zelo široko, zato si med seboj pomagamo z medpredmetnim sodelovanjem; pri tem nekatera poglavja iz stroke dijakom predstavlja več učiteljev, ki se medsebojno dopolnjujejo. Posebno pomembna je povezava prakse in teorije, ker tako uspemo dijakom predstaviti celoten potek nastanka izdelka: od ideje, zamisli, postopka izdelave in montaže do končnega izdelka.

V aktivu se pri strokovno teoretičnih modulih uporablja spodnja CAD / CAM programska oprema:

aktiv-strojnistva

V šolskem letu 2017 / 2018 bodo na voljo naslednje teme za izdelavo 4. izpitne enote v programu strojni tehnik/tehnica:

 • Razvoj ABS naprav pri motornih vozil
 • Naprave za vbrizgavanje bencina pri motorjih z notranjim zgorevanjem
 • Razvoj samodejnih menjalnikov za osebna motorna vozila. 
 • Preučitev celotnega izkoristka (toplota in elektrika) pilotne biomasne elektrarne podjetja EVJ
 • Analiza možnosti hlajenja zgradbe z vpihovanjem zraka skozi zemeljski prenosnik toplote
 • Ogrevanje zgradb s sončno energijo
 • Analiza obratovanja (tehnične karakteristike) čistilnih naprav v Zasavju
 • Konstrukcijske rešitve za vroče cinkanje
 • Značilnosti in izbira hidravličnega cilindra ISO 6022
 • Izdelava tehniške dokumentacije in izdelka s programom CREO
 • Razvoj in konstrukcija naprave za rotacijsko varjenje
 • Izdelava CNC prostorskega modela objekta.

Aktiv strojništva