STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Aktiv za računalništvo sestavljamo učitelji, ki poučujemo strokovne module smeri Tehnik računalništva. V aktivu smo:  Žiga Podplatnik, Matej Notersberg, Miha Simončič, Vasja Markič, Ivica Nurković in dr. Uroš Ocepek.

V aktivu si prizadevamo, da izobražujemo tehnike računalništva, ki ne poznajo zgolj teorije, ki so jo raziskali in postavili računalničarji v preteklosti, ampak poznajo tehnologije današnjega časa (grafično oblikovanje, programiranje Android aplikacij, 3D grafika, razvijanje računalniški iger ipd.) in so dobro strokovno pripravljeni za prihodnost.

Zavedamo se, da ni dovolj, da učitelj teorijo zgolj posreduje, ampak mora tudi zagotoviti, da dijaki usvojijo različne praktične veščine, ki jih bodo potrebovali v prihodnosti. Še več, dijakom ponujamo različne aktivnosti, ki so odlične reference za nadaljevanje šolanja ali pa pri iskanju službe. Papir prenese vse, zato dijakom omogočamo, da tekom šolanja naredijo različne izdelke, ki marsikaterega delodajalca prepričajo, kar nam dijaki tudi sami povedo.

Dijake spodbujamo tudi k sodelovanju na različnih računalniških tekmovanjih.  Spodaj so našteti le najžlahtnejši dosežki.

 • 2014 – 1. mesto v kategoriji študentskih in dijaških izobraževalnih videoposnetkov za dijaški film Horizont V v okviru 9. tekmovanja ACM v znanju računalništva, mentor dr. Uroš Ocepek.
 • 2015 – 2. mesto in zlato priznanje (Aleš Ravnikar) tekmovanje Bober, mentor dr. Uroš Ocepek.
 • 2015 – 3. mesto in zlato priznanje (Aleš Ravnikar) v programiranju v okviru 10. tekmovanja ACM v znanju računalništva, mentor dr. Uroš Ocepek.
 • 2015 – 5. mesto in srebrno priznanje (Amon Stopinšek) v programiranju v okviru 10. tekmovanja ACM v znanju računalništva, mentor dr. Uroš Ocepek.
 • 2015 – srebrno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije, Območne gospodarske zbornice Zasavje, za inovacijo tRSiCa: dr. Uroš Ocepek (prejel skupaj z dijakom Amonom Stopinškom).
 • 2016 – 1. mesto (Domen Dolanc in Tomaž Martinčič) v tekmovanju v okviru 6. srečanje računalniških šol, mentor Žiga Podplatnik.
 • 2016 – 1. mesto in zlato priznanje (Tomaž Martinčič) v programiranju v okviru 11. tekmovanja ACM v znanju računalništva, mentor dr. Uroš Ocepek.
 • 2016 – bronasto priznanje Gospodarske zbornice Slovenije, Območne gospodarske zbornice Zasavje, za inovacijo Konferenca TRiii – konferenca o inovativnosti v tehniškem izobraževanju: dr. Uroš Ocepek (prejel skupaj z ravnateljico Marjetko Bizjak).
 • 2017 – 3. mesto (Jernej Leskovšek in Nejc Ačkun) v tekmovanju v okviru 7. srečanje računalniških šol, mentor Žiga Podplatnik.
 • 2017 – 1. mesto in zlato priznanje (Jernej Leskovšek) v programiranju v okviru 12. tekmovanja ACM v znanju računalništva, mentor dr. Uroš Ocepek.
 • 2017 – 5. mesto in srebrno priznanje (Miha Krajnc) v programiranju v okviru 12. tekmovanja ACM v znanju računalništva, mentor dr. Uroš Ocepek.
 • 2017 – zlato priznanje Gospodarske zbornice Slovenije, Območne gospodarske zbornice Zasavje, za inovacijo Osebnostni vzorci PRST: dr. Uroš Ocepek
 • 2018 – srebrno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije, Območne gospodarske zbornice Zasavje, za inovacijo Razširjanje učnih metod v virtualni resničnosti: Žiga Podplatnik (prejel skupaj z dijakoma Mihom Krajncem in Janezom Nimcem)
 • 2019 – srebrno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije, Območne gospodarske zbornice Zasavje, za inovacijo VR-učbenik o spolno prenosljivih boleznih: dr. Uroš Ocepek (prejel skupaj z Žanom Juvanom, Timom Robavsom, Aljano Smajlović, Jožico Jelen Jurič in Stano Kovač Hace)

S to vizijo in s to motivacijo bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Kjer je volja, tam je pot.

Aktiv računalništva

Dostopnost