Skoči na glavno vsebino
STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Učenje učenja

4. 11. 2013

UVAJANJE MEDPREDMETNE KOMPETENCE UČENJE UČENJA V POUK

V letošnjem šolskem letu se je naša šola vključila v tri leta trajajoč projekt učenje učenja. V projekt so vključeni profesorji: Samo Kirn, Božana Kos, Mojca Baloh, Polona Strmec in Vesna Kralj. Namen projekta je v tem, da se spremeni učiteljeva vloga od »naučiti« do »organizirati učne situacije v katerih se učenci učijo«. Učitelj mora dijake naučiti KAJ morajo znati in KAKO se zahtevano znanje naučiti.

 

KAKO RAZVIJATI UČENJE UČENJA?

Prvi način je direktno poučevanje učnih strategij:

 • učitelj kot model;
 • dijaki izvajajo strategijo pod učiteljevim vodstvom;
 • samostojna uporaba, analiza izkušenj, spremljanje napredka;
 • razvoj osebnega stila učenja: dijakov izbor strategij, ki mu ustrezajo.

Drugi način je indirekten razvoj učenje učenja:

 • naravna, vsakodnevna vpetost v pouk: ravnovesje KAJ in KAKO;
 • napraviti proces učenja viden (pogovor o načinu učenja).

 V času posodabljanja in prenove gimnazij so se oblikovale ključne kompetence:

 • sporazumevanje v maternem jeziku;
 • sporazumevanje v tujih jezikih;
 • matematična kompetenca v znanosti in tehnologiji;
 • elektronska pismenost;
 • učenje učenja;
 • socialne in državljanske kompetence;
 • samoiniciativnost in podjetnost;
 • kulturna zavest in izražanje.

Elementi, ki opredeljujejo kompetenco učenje učenja:

–         potreba za organiziranje in usmerjanje lastnega učenja;

–         za učinkovito upravljanje s časom in informacijami pri učenju, tako individualno kot skupinsko;

–         zavedanje lastnih potreb in procesa učenja;

–         sposobnost premagovanja ovir za bolj uspešno učenje;

–         sposobnost pridobivanja, procesiranja in asimilacije novega znanja in spretnosti;

–         sposobnost iskanja in uporaba pomoči.

Procesi pri učenju:

 • kognitivni;
 • metakognitivni;
 • motivacijski.

Kognitivne učne strategije:

 • ponavljanja: mnemotehnike, podčrtovanja, izpisovanja,…
 • elaboracijske: izdelava zapiskov, povzemanje, postavljanje vprašanj, parafraziranje,…
 • organizacijske: iskanje bistva, pojmovne mreže, grafični organizatorji, struktura besedila.

Naloge tima, ki se je aktivno vključil v izobraževanje so v tem, da pridobi čim več učiteljev, ki bodo pri pouku vključili v proces učenja nove učne strategije, dijake naučili aktivnega učenja in jih seznanili z različnimi strategijami učenja.

Dostopnost