STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Posebno nacionalno priznanje za inovacijo BCI-slikar

1. 12. 2020

Včeraj, 30. 11. 2020, je potekala slovesna podelitev nacionalnih priznanj, ki jih podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije. V mesecu oktobru smo že objavili, da je naša inovacija BCI-inštalacija: slikanje z mislimi (ali krajše BCI-slikar) prejela zlato regijsko priznanje inovacij Zasavja, ki jih podeljuje Zasavska gospodarska zbornica. Hkrati pa se je inovacija uvrstila tudi na nacionalni nivo, na katerem je prejela posebno priznanje za inovacijski izziv 2020 za sodelovanje kulturno-kreativnih industrij in gospodarstva.

Slika s podelitve. Z leve proti desni: doc. dr. Uroš Ocepek, (dijak) Matic Bernot in dr. Maša Jazbec.

NADALJEVANJE POUKA NA DALJAVO

26. 11. 2020

Danes nam je Ministrstvo za izobraževanje in šport  poslalo okrožnico z naslednjo vsebino:

Inovacijski kamp 2020

23. 11. 2020

Konec preteklega tedna je potekal inovacijski kamp v programu Moje podjetje. Tokratni kamp je bil organiziran kot spletni dogodek.

Precej zahtevna izziva je podalo podjetje Domel. Prvi izziv je bil: »Kako zmanjšati ekonomsko in gospodarsko odvisnost EU od tujih trgov z zmanjšanjem porabe redkih zemelj?« drugi pa: »Kako vzpostaviti sistem recikliranja redkih zemelj v EU?«

Skupne govorilne ure v novembru

17. 11. 2020

V novembru bodo potekale govorilne ure v četrtek, 19. 11. 2020, na daljavo po e-pošti med 16.30 in 17.30.

Elektronske naslove učiteljev, ki jih starši želite kontaktirati najdete na spletni strani šole (pod zavihkom šola – strokovni delavci).

OBVESTILO – SVETOVALNA SLUŽBA

16. 11. 2020

V času, v katerem smo se znašli je pomembno, da ostanemo optimisti, da ravnamo odgovorno, poskrbimo zase in za svoje najdražje. Kljub temu, pa se mnogim v teh okoliščinah pojavlja negotovost, stiska in strah. Svetovalni delavki vas vabiva, da se v primeru morebitnih stisk za pomoč in pogovor obrnete na svetovalno službo.

Upravičenost dijakov do toplega obroka v času izobraževanja na daljavo

10. 11. 2020

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nas je obvestilo, da bo v času organiziranega pouka na daljavo zagotovljen brezplačen topel obrok dijakom, ki so do njega upravičeni. O tem ste bili z e-pošto vsi dijaki obveščeni že v petek, 6. 11. 2020, preko svojih razrednikov. Obvestili smo vas tudi o tem, da kriteriji za upravičenost do brezplačnega toplega obroka niso enaki kot doslej upoštevani kriteriji za uveljavljenje subvencionirane prehrane. Do toplega obroka so namreč upravičeni samo dijaki tistih družin, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 382,82 evrov (to je 3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). To je razvidno iz odločbe o otroškem dodatku ali o državni štipendiji ali iz odločbe na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malic.

OBVESTILO

6. 11. 2020

Obveščamo, da se bo pouk tudi v ponedeljek, 9. 11. 2020, za vse dijake nadaljeval na daljavo. Še vedno veljajo tudi vsi drugi ukrepi, povezani s preprečevanjem širitve bolezni COVID-19.

Ravnateljica

6. KONFERENCA TRiii (11. 5. 2021) – INOVATIVNOST V TEHNIŠKEM IZOBRAŽEVANJU – PRISPEVEK K TEHNOLOŠKEMU RAZVOJU

2. 11. 2020

6. KONFERENCA TRiii, Delavski dom Trbovlje, torek, 11. 5. 2021.
Konferenca je namenjena vzpodbujanju inovativnosti v srednjem tehniškem izobraževanju ter njegovem povezovanju z gospodarstvom. Inovativnost dijakov tehniških programov in njihovo znanje lahko predstavljata pomemben prispevek k tehnološkemu razvoju, zato jo je pomembno prepoznati že v srednji šoli, dati dijakom možnost sodelovanja z gospodarstvom, z realnim okoljem in jih vzpodbujati k sodelovanju pri iskanju tehnoloških rešitev.

POUK PO POČITNICAH NA DALJAVO

30. 10. 2020

Kot smo bili obveščeni, se v  ponedeljek, 2. 11. 2020,  pouk nadaljuje na daljavo in tako bo vsaj še en teden. Tudi v tem času bo verjetno prihajalo do nadomeščanj oz. zamenjav, zato urnik skrbno spremljajte. Pri nekaterih predmetih in modulih se bo pričelo tudi ocenjevanje, o načinu in obliki vas bodo obveščali posamezni učitelji.

Dijaki 2.efg greste 2. 11. 2020 k delodajalcem na PUD, kot je bilo načrtovano.

Dijaki 3.c nadaljujete s poukom na daljavo in na PUD v tem terminu NE GRESTE. O novem terminu boste obveščeni.

Držite se priporočil, ostajajte doma, rekreirajte se, a ne v množici, skrbite za svoje zdravje in zdravje drugih.

Še naprej pa velja, da v primeru potrjene okužbe (COVID-19) obvestite razrednika.

Lep pozdrav, ravnateljica Marjetka Bizjak

Dostopnost