STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Spoštovani dijaki četrtih letnikov,

na tej spletni strani vam bomo posredovali informacije glede vaših odločitev o nadaljnjem izobraževanju.

Kako sprejeti odločitev?

  • Pogovarjajte se s starši, prijatelji, učitelji – z ljudmi, ki vas poznajo.
  • Napišite si pozitivne in negativne strani posamezne odločitve.
  • Pri odločitvi izhajajte iz vaših želja, vaših ciljev za prihodnost.

* Informativni dan –petek, 12. in sobota, 13. februar 2021

Kje poiskati informacije?

Visokošolsko izobraževanje:

Višješolsko izobraževanje:

 Visokošolski študijski program

  • Razpisi za vpis in navodila za izpolnjevanje prijave za vpis bo objavljen    1. februar 2021 na portalu: http://portal.evs.gov.si/
  • Informativni dan: petek, 12. in sobota, 13. februar 2021.
  • Kontakt za pomoč uporabnikom je poenoten in centraliziran (Enotni kontaktni center državne uprave – EKC):

Prijavni roki:

Višje strokovno izobraževanje

Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje bo objavljen 1. 2. 2021 na spletnih straneh:

Objavljen je tudi na vseh višjih strokovnih šolah.

Dostopnost