STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Kako sprejeti odločitev?

  • Pogovarjajte se s starši, prijatelji, učitelji – z ljudmi, ki vas poznajo.
  • Napišite si pozitivne in negativne strani posamezne odločitve.
  • Pri odločitvi izhajajte iz vaših želja, vaših ciljev za prihodnost.

Poiščite šolsko svetovalno delavko

Vprašalnik lahko izpolnite tudi sami. Potrebno se je registrirati z registracijsko kodo: leftsign7934

Rezultate lahko prinesete s sabo in se o njih pogovorite s šolsko svetovalno delavko.

POMEMBNI DATUMI

31. 1. 2022Objava razpisa za vpis (https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-podstran)
11. 2. in 12. 2. 2022Informativni dnevi na visokošolskih zavodih
15. 2. – 18. 3. 2022Prvi prijavni rok (e-prijava na spletnem portalu eVŠ)
Najkasneje do 5. 4. 2022Objava podatkov prve prijave
24. 6. – 8. 7. 2022Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti na visokošolskih zavodih
7. 7. 2022Rezultati poklicne mature
do 22. 7. 2022Pošiljanje elektronskih sklepov kandidatom – prvi rok
25. 7. – 17. 8. 2022Vpis sprejetih na visokošolske zavode – prvi rok
10. 8. 2022Pritožbeni rok
18. 8. 2022Objava prostih mest za drugi prijavni rok
19. – 23. 8. 2022Drugi prijavni rok (e-prijava na spletnem portalu eVŠ)
7. – 9. 9. 2022Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti na visokošolskih zavodih – drugi rok
do 21. 9. 2022Pošiljanje elektronskih sklepov kandidatom – drugi rok
22. – 30. 9. 2022Vpis sprejetih na visokošolske zavode – drugi rok
10. 10. 2022Pritožbeni rok – drugi rok

Prijavo za vpis v visokošolske študijske programe kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. Za izpolnjevanje prijave kandidat potrebuje elektronski naslov, kamor bo po zaključenem izpolnjevanju prijave poslan izpolnjen obrazec prijave v obliki pdf dokumenta (https://portal.evs.gov.si/navodila-za-oddajo).

Višje strokovne šole

do 1. 2. 2022Objava razpisa za vpis (https://www.gov.si/teme/vpis-v-visje-strokovne-sole/)
11. 2. in 12. 2. 2022Informativni dnevi na višjih šolah
15. 2. – 18. 3. 2022Prijava na razpis za vpis (https://www.vss-ce.com/vps/)
do 19. 4. 2022Objava podatkov prve prijave
28. 6. – 8. 7. 2022Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti na višjih strokovnih šolah
7. 7. 2022Rezultati poklicne mature
do 21. 7. 2022Pošiljanje pisnih sklepov kandidatom – prvi rok
12. 8. 2022Pritožbeni rok
do 22. 8. 2022Vpis sprejetih na višje strokovne šole – prvi rok
24. 8. 2022Objava prostih mest za drugi prijavni rok
25. 8. – 31. 8. 2022Prijava na razpis za vpis – drugi rok
do 7. 9. 2022Višje strokovne šole obvestijo kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oz. psihofizične spretnosti  – drugi rok
23. 9. 2022Pošiljanje pisnih sklepov kandidatom – drugi rok
30. 9. 2022Pritožbeni rok – drugi rok
do 3. 10. 2022Vpis sprejetih na višje strokovne šole – drugi rok

Prijava: izpolnite spletni obrazec na spletni strani višješolske prijavne službe. Obrazec natisnite in podpišite. Pošljete po pošti na naslov: Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 Celje ali skeniranega na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si. (https://www.vss-ce.com/vps/).

Nekaj uporabnih povezav:

Dostopnost