Skoči na glavno vsebino
STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Kako sprejeti odločitev?

  • Pogovarjajte se s starši, prijatelji, učitelji – z ljudmi, ki vas poznajo.
  • Napišite si pozitivne in negativne strani posamezne odločitve.
  • Pri odločitvi izhajajte iz vaših želja, vaših ciljev za prihodnost.

Poiščite šolsko svetovalno delavko

Vprašalnik lahko izpolnite tudi sami. Potrebno se je registrirati z registracijsko kodo: leftsign7934

Rezultate lahko prinesete s sabo in se o njih pogovorite s šolsko svetovalno delavko.

POMEMBNI DATUMI

AktivnostOpraviloIzvajalecRok
OBLIKOVANJE VSEBIN POSEBNEGA DELA RAZPISA ZA VPISPosredovanje predlogov razpisnih besedil VZ na MVZI in VPIS ULVZ, Senati univerznajkasneje do 1. decembra 2023
    RAZPIS ZA VPISObravnava Razpisa za vpis na Odboru Vlade RS za državno ureditev in javne zadeve ter soglasje Vlade RS k vsebini Razpisa za vpis  MVZI, Odbor, Vlada  januar 2024
Objava Razpisa za vpis v elektronski obliki na spletnih straneh VPIS, MVZI in spletnem portalu eVŠ  MVZI, VPIS UL  31. januar 2024
DELOVNA SREČANJA S SVETOVALCI SREDNJIH ŠOL (online) MVZI, VPIS UL, UM, UP, UNG6. in 13. februar 2024
INFORMATIVNI DNEVIInformativni danVZpetek, 16. in sobota, 17. februar 2024
PRVI PRIJAVNI ROKE-prijava na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijavaKandidatiod 20. februarja do 20. marca 2024
ROK ZA ODDAJO DOKAZIL (le za kandidate z zaključeno SŠ v tujini)1Oddaja na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijavaKandidati20. marec 2024 oziroma 1. avgust 2024
OBDELAVA PRIJAVUpravno administrativna obravnava prijavVPIS UL, UM, UP, UNGod 21. marca do 3. aprila 2024
OBJAVA PODATKOV PRVE PRIJAVE IN OMEJITVE VPISA VPIS UL, UM, UP, UNGnajkasneje do 3. aprila 2024
SKLEPANJE O POVEČANJU ŠTEVILA RAZPISANIH VPISNIH MEST Senati VZdo 15. aprila 2024
Senati univerzdo 24. aprila 2024
    OPRAVLJANJE PREIZKUSOV, POSREDOVANJE REZULTATOVPreizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti na VZ  VZ, kandidati20. maj 2024 (UL AG, Glasbena umetnost) in od 24. junija do 8. julija 2024
Rezultati splošne in poklicne mature ter maturitetnih izpitovRIC posreduje VPIS UL11. julij 2024
Rezultati preizkusov na VZVZ vnesejo rezultate11. julij 2024
IZBIRNI POSTOPEK – prvi rok VPIS ULod 11. do 22. julija 2024
SKLEPI O REZULTATIH PRVEGA ROKA IZBIRNEGA POSTOPKA2Obveščanje kandidatov o rezultatih izbirnega postopka – sklep je objavljen na portalu eVŠVPIS UL, UM, UP, UNGdo 22. julija 2024
AktivnostOpraviloIzvajalecRok
 Obveščanje kandidatov o rezultatih izbirnega postopka (le za Slovence brez slovenskega državljanstva) – sklep je objavljen na portalu eVŠ  VPIS UL, UM, UP, UNG  do 29. julija 2024
PRITOŽBENI ROK – prvi rok Rok za pritožbo15 dni od vročitve sklepov na portalu eVŠ
OBJAVA PROSTIH MEST ZA DRUGI PRIJAVNI ROKObjava na spletnih straneh VPIS, VZ, MVZI in na spletnem portalu eVŠVPIS UL, UM, UP, UNG in MVZI20. avgust 2024
DRUGI PRIJAVNI ROKE-prijava na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijavaKandidatiod 21. do 27. avgusta 2024
ROK ZA ODDAJO DOKAZIL (le za kandidate z zaključeno SŠ v tujini)Oddaja na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijavaKandidati27. avgust 2024
  OPRAVLJANJE PREIZKUSOV, POSREDOVANJE PODATKOV – drugi rokPreizkusi posebnih nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti na VZVZ, kandidatiod 5. do 10. septembra 2024
Rezultati splošne in poklicne mature ter maturitetnih izpitov – jesenski rokRIC posreduje VPIS UL17. september 2024
Rezultati preizkusov na VZVZ vnesejo rezultatedo 17. septembra 2024
IZBIRNI POSTOPEK – drugi rok VPIS ULod 17. do 23. septembra 2024
SKLEPI O REZULTATIH DRUGEGA ROKA IZBIRNEGA POSTOPKAObveščanje kandidatov o rezultatih izbirnega postopka) – sklep je objavljen na portalu eVŠVPIS UL, UM, UP, UNGdo 23. septembra 2024
PRITOŽBENI ROK – drugi rok Rok za pritožbo15 dni od vročitve sklepov na portalu eVŠ
      MOŽNOST ZAPOLNITVE ŠE PROSTIH VPISNIH MEST NA VZObjava prostih mest na spletnem portalu eVŠ za rok za zapolnitev še prostih vpisnih mestMVZI24. september 2024
E-prijava na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijavaKandidatiod 25. do 26. septembra 2024 do 10. ure
Izbirni postopekVZod 26. do 27. septembra 2024
Obveščanje kandidatov o rezultatih izbirnega postopka – sklep je objavljen na portalu eVŠVZdo 27. septembra 2024
      VPIS V PRVI LETNIKVpis sprejetih v prvem rokuKandidati, VZod 23. julija do najkasneje 16. avgusta 2024
Vpis naknadno sprejetih po prvem rokuPristojni organ univerz, SVZdo 20. septembra 2024
Vpis sprejetih v drugem rokuKandidati, VZod 24. do 30. septembra 2024
Vpis sprejetih v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mestKandidati, VZdo 30. septembra 2024
Vpis naknadno sprejetih po drugem rokuPristojni organ univerz, SVZdo 30. oktobra 2024

Prijavo za vpis v visokošolske študijske programe kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. Za izpolnjevanje prijave kandidat potrebuje elektronski naslov, kamor bo po zaključenem izpolnjevanju prijave poslan izpolnjen obrazec prijave v obliki pdf dokumenta (https://portal.evs.gov.si/navodila-za-oddajo).

Prijava višje strokovne šole: izpolnite spletni obrazec na spletni strani višješolske prijavne službe. Obrazec natisnite in podpišite. Pošljete po pošti na naslov: Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 Celje ali skeniranega na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si. (https://www.vss-ce.com/vps/).

Nekaj uporabnih povezav:

Dostopnost