Skoči na glavno vsebino
STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Centralna ustanova v Republiki Sloveniji za štipendiranje in razvoj kadrov:

Javni sklad Republike Slovenije

za razvoj kadrov in štipendije

Dunajska 22, Ljubljana, Tel.: 01 / 434 10 80

www.sklad-kadri.si

info@sklad-kadri.si

Vrste štipendij:

ZOJSOVA ŠTIPENDIJA KADROVSKE ŠTIPENDIJE ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE DRŽAVNE ŠTIPENDIJE OBČINSKE ŠTIPENDIJE
Dodatni pogoji: IZJEMNI DOSEŽEK in
· v zaključnem razredu OŠ povprečna ocena 4,70 ALI,
· v SŠ povprečna ocena najmanj 4,10 ali več ALI,
· zlati maturantIzjemni dosežki so dosežki iz znanja ali raziskovanja, razvojne dejavnosti ali umetnosti.
Dosežki:
-individualni ali skupinski (do 5 članov v skupini),
-zlata in srebrna priznanja,
-umetniško delo ali drugo delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni strokovni kritiki.Dosežki s področja športa  ne štejejo več med izjemne dosežke.Vloga za dodelitev štipendije se vloži na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi sklad do konca junija. Objava in obrazci so na voljo na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendij: www.sklad-kadri.si.
Razpisujejo jihdelodajalci inRRA (regionalne razvojne agencije):
– v povprečju med višjimi štipendijami,
– možnost praks in drugih oblik povezovanja teorije s prakso,
-zaposlitev po zaključenem izobraževanju ali prenos pogodbene obveznosti na drugega delodajalca.Sklad objavlja potrebe delodajalcev na svoji spletni strani http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/.
Upravičenci: dijaki in študenti, ki se izobražujejo na ravneh in področjih izobraževanja, opredeljenih v politiki štipendiranja. Politiko štipendiranja sprejme Vlada RS za obdobje 5 let.

Štipendije za deficitarne poklice Sklad RS za razvoj kadrov in štipendije dodeli na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi do konca meseca januarja za naslednje šolsko ali študijsko leto.

Štipendija za deficitarne poklice mesečno znaša 100 evrov.

Vloga se nahaja na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendij: www.sklad-kadri.si. Oddaja vloge ima odprt rok.

Državne štipendije so nadomestile prejšnje republiške štipendije. Državne štipendije dodeljujejo Centri za socialno delo.

Vlagatelji ne smejo hkrati prejemati katere od drugih štipendij ali drugih prejemkov za izobraževanje.

Vlogo za državno štipendijo je možno vložiti kadarkoli tekom leta pri pristojnem Centru za socialno delo.

Podrobneje so pogoji, višina državne štipendije in dodatki, trajanje štipendiranja in podobno obrazloženi na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ).

Veliko slovenskih občin razpisuje različne štipendije.

Pogoji za pridobitev so različni – včasih gre za štipendije za najbolj nadarjene, drugič za tiste iz socialno šibkejšega okolja in podobno, ali pa je meril več. Pogoje za pridobitev določi vsaka občina zase, enako velja tudi za višino štipendije.

Nekatere občine štipendije razpisujejo v okviru enotnih regijskih štipendijskih shem.

Vsem zainteresiranim priporočamo, da glede razpisov občinskih štipendij poiščejo informacije neposredno pri svoji občini.

KADROVSKE ŠTIPENDIJE ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

OBJAVA – KADROVSKE ŠTIPENDIJE STEKLARNA HRASTNIK

OBJAVA – KADROVSKE ŠTIPENDIJE ETI

ŠOLSKI SKLAD STPŠ – ŠTIPENDIJE

O številu razpisanih štipendij šolskega sklada so dijaki obveščeni po začetku šolskega leta. Število štipendij je odvisno od števila donatorjev.

OBJAVA – ŠOLSKO LETO 2021-2022

Dostopnost