STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Na STPŠ Trbovlje v  šolskem letu 2020/21  izvajamo naslednje programe:

Program nižjega poklicnega izobraževanja:

Program srednjega poklicnega izobraževanja:

Program srednjega strokovnega izobraževanja:

POMEMBNI DATUMI V POSTOPKU VPISA V SREDNJO ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

Razpis za vpis novincev v srednje šole za prihodnje šolsko leto je objavljen na spletni strani ministrstva na naslovu: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/.

Spodaj si lahko ogledate pomembne datume v postopku vpisa v srednjo šolo za šolsko leto 2021/2022.

Kdaj?Kaj?
12. in 13. februar 2021informativna dneva
do 2. aprila 2021oddaja prijave za vpis v srednje šole
8. april 2021objava števila prijavljenih kandidatov na spletni strani ministrstva
do 22. aprila 2021morebitni prenosi prijav za vpis
do 21. maja 2021objava omejitve vpisa na spletni strani ministrstva
od 16. do 21. junija 2021VPIS izbranih dijakov
1. julij 2021objava prostih vpisnih mest na spletni strani ministrstva
do 31. avgusta 2021vpis kandidatov na morebitna prosta mesta
1. september 20211. šolski dan

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program nižjega poklicnega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je:

  • zaključil osnovnošolske obveznosti in hkrati končal najmanj sedmi razred osnovne šole ali
  • zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

V izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • osnovnošolsko izobraževanje ali
  • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

V izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • osnovnošolsko izobraževanje ali
  • nižje poklicno  izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih.
Dostopnost