STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Na STPŠ Trbovlje v  šolskem letu 2022/23  izvajamo naslednje programe:

Program nižjega poklicnega izobraževanja:

Program srednjega poklicnega izobraževanja:

Program srednjega strokovnega izobraževanja:

POMEMBNI DATUMI V POSTOPKU VPISA V SREDNJO ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

Razpis za vpis novincev v srednje šole za prihodnje šolsko leto je objavljen na spletni strani ministrstva na naslovu: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/.

Kdaj?Kaj?
11. in 12. februar 2022informativna dneva
do 4. aprila 2022oddaja prijave za vpis v srednje šole
8. april 2022objava števila prijavljenih kandidatov na spletni strani ministrstva
do 25. aprila 2022morebitni prenosi prijav za vpis
do 24. maja 2022objava omejitve vpisa na spletni strani ministrstva
od 16. do 21. junija 2022VPIS izbranih dijakov
1. julij 2022objava prostih vpisnih mest na spletni strani ministrstva
do 31. avgusta 2022vpis kandidatov na morebitna prosta mesta
1. september 20221. šolski dan

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program nižjega poklicnega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je:

  • zaključil osnovnošolske obveznosti in hkrati končal najmanj sedmi razred osnovne šole ali
  • zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

V izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • osnovnošolsko izobraževanje ali
  • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

V izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • osnovnošolsko izobraževanje ali
  • nižje poklicno  izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih.
Dostopnost