STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Na STPŠ Trbovlje v  šolskem letu 2018/19  izvajamo naslednje programe:

Program nižjega poklicnega izobraževanja:

Program srednjega poklicnega izobraževanja:

Program srednjega strokovnega izobraževanja:

POMEMBNI DATUMI V POSTOPKU VPISA V SREDNJO ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

Spodaj si lahko ogledate pomembne datume v postopku vpisa v srednjo šolo za šolsko leto 2018/2019.

Kdaj? Kaj?
9. in 10. februar 2018 Informativni dnevi
do 5. aprila 2018 Oddaja prijave za vpis v srednje šole
10. april 2018 Objava števila prijavljenih kandidatov na spletni strani ministrstva
do 25. aprila 2018 Morebitni prenosi prijav za vpis
do 6. junija 2018 Objava omejitve vpisa na spletni strani ministrstva
od 19. do 22. junija 2018 Vpis izbranih dijakov
6. julij 2018 Objava prostih vpisnih mest na spletni strani ministrstva
do 31. avgusta 2018 Vpis kandidatov na morebitna prosta mesta
3. september 2018 1. šolski dan

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program nižjega poklicnega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je:

  • Zaključil osnovnošolske obveznosti in hkrati končal najmanj sedmi razred osnovne šole ali
  • zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

V izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • osnovnošolsko izobraževanje ali
  • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

V izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • osnovnošolsko izobraževanje ali
  • nižje poklicno  izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih.