STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Na STPŠ Trbovlje v  šolskem letu 2020/21  izvajamo naslednje programe:

Program nižjega poklicnega izobraževanja:

Program srednjega poklicnega izobraževanja:

Program srednjega strokovnega izobraževanja:

POMEMBNI DATUMI V POSTOPKU VPISA V SREDNJO ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

Spodaj si lahko ogledate pomembne datume v postopku vpisa v srednjo šolo za šolsko leto 2020/2021.

Kdaj? Kaj?
14. in 15. februar 2020 Informativna dneva
do 2. aprila 2020 Oddaja prijave za vpis v srednje šole
do 8. aprila 2020 Objava števila prijavljenih kandidatov na spletni strani ministrstva
do 23. aprila 2020 Morebitni prenosi prijav za vpis
do 22. maja 2020 Objava omejitve vpisa na spletni strani ministrstva
od 16. do 19. junija 2020 Vpis izbranih dijakov
do 1. julija 2020 Objava prostih vpisnih mest na spletni strani ministrstva
do 31. avgusta 2020 Vpis kandidatov na morebitna prosta mesta
1. september 2020 1. šolski dan

!!!NOVI POMEMBNI DATUMI ZA VPIS KANDIDATOV V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021!!!

Spodaj si lahko ogledate pomembne datume v postopku vpisa v srednjo šolo za šolsko leto 2020/2021.

Kdaj? Kaj?
11. maj 2020 Prijavljanje za vpis v 1. letnik srednje šole za šolsko leto 2020/2021
20. maj 2020 Javna objava številčnega stanja prijav (MIZŠ spletna stran).
25. maj 2020 Prijavljanje za vpis:
• neuspešni dijaki 1. letnika srednjih šol, ki se želijo preusmeriti ali ponovno vpisati v prvi letnik,
• učenci, ki so se zadnje šolsko leto šolali v tujini.
16. junij 2020 Morebitni prenosi prijav.
30. junija – 6. julija Vpis kandidatov.
14. julija – 16. julija Vpis kandidatov uspešnih v drugem krogu.

Nova prijava za vpis je na spletni strani e-uprave na naslovu:  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program nižjega poklicnega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je:

  • Zaključil osnovnošolske obveznosti in hkrati končal najmanj sedmi razred osnovne šole ali
  • zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

V izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • osnovnošolsko izobraževanje ali
  • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

V izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • osnovnošolsko izobraževanje ali
  • nižje poklicno  izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih.