Skoči na glavno vsebino
STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

POKLIC: STROJNI TEHNIK

Naziv strokovne izobrazbe: strojni tehnik/ strojna tehnica

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

– osnovnošolsko izobraževanje ali

– nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

 Strojni tehnik se ukvarja:

• s konstruiranjem in projektiranjem posameznih strojnih delov, orodij ali priprav za proizvodnjo,
• z določanjem tehnoloških postopkov v proizvodnji,
• izdeluje programe za CNC stroje,
• upravlja zahtevnejše obdelovalne stroje,
• z nadzorovanjem kakovosti v proizvodnji,
• z načrtovanjem, vodenjem in nadzorovanjem proizvodnih procesov,
• z vodenjem vzdrževanja proizvodnje,
• sodeluje pri nabavi in prodaji izdelkov s področja strojništva,…

Zaradi raznovrstnih področij in del mora imeti organizacijske sposobnosti, smisel za reševanje tehnoloških in tehniških problemov, mora biti iznajdljiv, pa tudi komunikativen, saj pri svojem delu sodeluje z ostalimi delavci.

Poklic je primeren tudi za dekleta.

Šolanje traja 4 leta in je ovrednoteno z 240 kreditnimi točkami.

Zaključek: Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri izpitne enote (slovenščina, strojništvo, matematika ali tuji jezik, izdelek oziroma storitev z zagovorom).
Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijak nadaljuje šolanje in nadgrajuje svoja strokovna in druga znanja na višjih, visokih šolah in fakultetah.

 

Predmetnik

P R E D M E T Iskupno št. ur v programukreditne točke po programu
A – splošno-izobraževalni predmeti
slovenščina P148724
matematika P 238319
tuji jezik P 341720
umetnost P 4683
zgodovina P 51025
geografija/ P 6683
sociologija/psihologija P 7 /P 8683
fizika P 91406
kemija P 10703
športna vzgoja P 1134014
skupaj A2143100
 

 

B – strokovni moduli

tehnično komuniciranje

 

M1 IKT

1407
lastnosti materialov in prim. preobliko.

 

M5 LMP

703
prost. modeliranje in priprava dokumentacije

 

M9 PMP

1588
spajanje gradiv in toplotna obdel.

 

M8 STO

1055
obdelovanje gradiv

 

M7 OBM

1406
poslovanje in organizacija

 

M3 PIO

703
načrtovanje konstrukcij

 

M2 NAK

1406
računalniško podprte tehnologije

 

M10 RPT

1588
učinkovita raba energije

 

M4 URE

1406
energetski sistemi

 

M14 ENS

1588
delovanje krmilnih in električnih komponent

 

M6 DKE

1407
načrtovanje proizv.procesov v strojništvu

 

M15 NPS

1588
skupaj B1577
skupaj A+B372075
C – praktično izobraževanje v šoli
od tega praktični pouk45419
E – odprti kurikul
RTO1056
osn. preračuna623
osnove strojnih obdelav935
osnove kinetike/ osnove hidromeh.1303/ 4
orodja in napr. za množinsko proizv.1588
komunikacija502
Izbrana poglavja iz matematike682
skupaj E59533
skupaj tedensko ur4315208
praktično usposabljanje pri delodajalcu8 tednov14
interesne dejavnosti11 tednov14
236
matura4
skupaj240
Dostopnost