STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

POKLIC: OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR

Trajanje šolanja:3 leta

Obilkovalec kovin – orodjar je kovinar, ki:

  • oblikuje, obdeluje in izdeluje najrazličnejše stroje, naprave, izdelke …,
  • spoznava osnove kovinarstva in strojništva,
  • uporablja različne strojne obdelave.

Zaključek: Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom.

S končanim izobraževanjem se pridobi srednja poklicna izobrazba,
ta pa omogoča neposredno zaposlitev ali
nadaljevanje šolanja na višji stopnji (program 3 + 2 – strojni tehnik).

 

Predmetnik

P R E D M E T I

1. letnik

št. ur na

 

teden

 

leto

A – Splošno-izobraževalni predmeti

 

Slovenščina

3

 

96

Matematika

3

 

96

Tuji jezik

2

 

64

Umetnost

1

 

32

Naravoslovje

2

 

64

Družboslovje

2

 

64

Športna vzgoja

2

 

64

Skupaj A

15

 

480


B – Vsebinski sklopi

od tega praksa

Tehniško komuniciranje v poklicu

1

 

96

Materiali in obdelave v poklicu

2

1

64

Elementi konstrukcij

2

 

64

Organizacija in poslovanje

 

 

 

Strojne inštalacije

 

 

 

Osnove energetskih procesov

2

 

64

Oblikovanje materialov

2

1

64

Ogrevalni in hladilni sistemi

 

 

 

Vodovod in kanalizacija

 

 

 

Skupaj B

11

 

352

Skupaj A+B

26

 

832


E – Odprti kurikul

Varjenje v zaščitnih plinih

2

1

64

Osnove elektrotehnike

2

1

64

Osnove oblikovanja materialov

2

1

64

Osnove tehnološke dokumentacije

1  

32

Skupaj E

7

 

224

od tega praktični pouk B+E

6

6

192

Skupaj tedensko ur

33

 

1056

 

Št. tednov pouka

 

 

32

Št. tednov PUD

 

 

3

Št. tednov interesnih dejavnosti

 

 

2

Št. projektnih tednov

 

 

1

Skupno število tednov izobraževanja

 

 

38

Dostopnost