Skoči na glavno vsebino
STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Trajanje šolanja: 3 leta

Obilkovalec kovin – orodjar je kovinar, ki:

  • oblikuje, obdeluje in izdeluje najrazličnejše stroje, naprave, izdelke …,
  • spoznava osnove kovinarstva in strojništva,
  • uporablja različne strojne obdelave.

Zaključek: Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom.

S končanim izobraževanjem se pridobi srednja poklicna izobrazba,
ta pa omogoča neposredno zaposlitev ali
nadaljevanje šolanja na višji stopnji (program 3 + 2 – strojni tehnik).

oblikovalec kovin – orodjar 1. letnik
P R E D M E T I št. ur na
  teden leto
A – splošno-izobraževalni predmeti    
slovenščina 3 99
matematika 3 99
tuji jezik 2 66
umetnost 1 33
naravoslovje 2 66
družboslovje 2 66
športna vzgoja 2 66
skupaj A 15 495
     
B – strokovni moduli    
tehniško komuniciranje v poklicu 3 99
materiali in obdelave v poklicu 2 66
elementi konstrukcij 2 66
organizacija in poslovanje 2 66
osnove oblikovanja materialov 3 99
CNC programiranje    
avtomatizacija strojev in naprav    
oblikovanje materialov    
sestavljanje in preizkušanje orodij    
     
skupaj A 12 396
skupaj A+B 27 891
     
od tega praktični pouk 2 66
     
E – odprti kurikul    
varjenje v zaščitnih plinih 2 0
osnove tehnološke dokumentacije 1 33
priprava delov na spajanje    
osnove energij in vpliv na okolje 3 99
     
praksa 4 132
skupaj E 6 132
     
skupaj tedensko ur A+B+E 33 1023
     
     
     
št. tednov pouka (vključnos proj tednom)   33
št. tednov PUD   3
št. tednov interesnih dejavnosti   2
št. projektnih tednov    
zaključni izpit    
skupaj kreditov    
skupno število tednov izobraževanja   38
Dostopnost