STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

POKLIC: INSTALATER STROJNIH INSTALACIJ

Trajanje šolanja:3 leta

Instalater strojnih instalacij  izdeluje, popravlja in vzdržuje strojne instalacije. Te so lahko:

  • instalacije za vodo,
  • instalacije za plin,
  • ogrevalne intalacije,
  • klimatske in prezračevalne instalacije.

Zaključek: Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom.

S končanim izobraževanjem se pridobi srednja poklicna izobrazba,
ta pa omogoča neposredno zaposlitev ali
nadaljevanje šolanja na višji stopnji (program 3 + 2 – strojni tehnik).

 

Predmetnik

P R E D M E T I 1. letnik
št. ur na
  teden   leto
A – Splošno-izobraževalni predmeti

 

Slovenščina 3   96
Matematika 3   96
Tuji jezik 2   64
Umetnost 1   32
Naravoslovje 2   64
Družboslovje 2   64
Športna vzgoja 2   64
Skupaj A 15   480

B – Vsebinski sklopi

od tega praksa
Tehniško komuniciranje v poklicu 3   96
Materiali in obdelave v poklicu 2 1 64
Elementi konstrukcij 2   64
Organizacija in poslovanje      
Strojne inštalacije      
Osnove energetskih procesov 2   64
Plamensko varjenje 2 1 64
Ogrevalni in hladilni sistemi      
Vodovod in kanalizacija      
Skupaj B 11   352
Skupaj A+B 26   832

E – Odprti kurikul
Varjenje v zaščitnih plinih 2 1  
Osnove elektrotehnike 2 1 64
Osnove oblikovanja materialov 2 1 64
Osnove tehnološke dokumentacije 1
Skupaj E 7   224
od tega praktični pouk B+E 6 6 192
Skupaj tedensko ur 33   1056
 
Št. tednov pouka     32
Št. tednov PUD     3
Št. tednov interesnih dejavnosti     2
Št. projektnih tednov     1
Skupno število tednov izobraževanja     38
Dostopnost