Skoči na glavno vsebino
STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

POKLIC: INŠTALATER STROJNIH INSTALACIJ

Trajanje šolanja:3 leta

Inštalater strojnih instalacij  izdeluje, popravlja in vzdržuje strojne instalacije. Te so lahko:

  • instalacije za vodo,
  • instalacije za plin,
  • ogrevalne intalacije,
  • klimatske in prezračevalne instalacije.

Zaključek: Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom.

S končanim izobraževanjem se pridobi srednja poklicna izobrazba,
ta pa omogoča neposredno zaposlitev ali
nadaljevanje šolanja na višji stopnji (program 3 + 2 – strojni tehnik).

inštalater strojnih inštalacij  1. letnik
P R E D M E T I št. ur na
  teden leto
A – splošno-izobraževalni predmeti  
slovenščina 3 99
matematika 3 99
tuji jezik 2 66
umetnost 1 33
naravoslovje 2 66
družboslovje 2 66
športna vzgoja 2 66
skupaj A 15 495
B – strokovni moduli    
tehniško komuniciranje v poklicu 3 99
materiali in obdelave v poklicu 2 66
elementi konstrukcij 2 66
organizacija in poslovanje 2 66
strojne inštalacije    
osnove energijskih procesov 3 99
plamensko varjenje, lotanje in lepljenje    
ogrevalni in hladilni sistemi    
vodovod in kanaliz    
     
     
skupaj B 12 396
skupaj A+B 27 891
     
od tega praktični pouk 2 66
     
E – odprti kurikul    
varjenje v zaščitnih plinih 2 66
osnove tehnološke dokumentacije 1 33
priprava delov na spajanje    
osnove oblikovanja materialov 3 99
     
praksa 4 132
skupaj E 6 198
     
skupaj tedensko ur A+B+E 33 1089
skupaj kreditov A+B+E    
     
št. tednov pouka (vključnos proj tednom)   33
št. tednov PUD   3
št. tednov interesnih dejavnosti   2
št. projektnih tednov    
zaključni  izpit    
skupaj kreditov    
skupno število tednov izobraževanja   38
Dostopnost