Skoči na glavno vsebino
STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

V šolskem letu 2024/2025 bomo na naši šoli izvajali program mehatronik operater v primeru, da bomo na dan 2. 4. prejeli vsaj 15 prijav za vpis na ta program. Program mehatronik operater je nastal na pobudo industrije in obrti zaradi potreb po vzdrževanju strojev in naprav v sodobnih računalniško vodenih proizvodnih tehnologijah. V programu pouk poteka v splošnih in specializiranih učilnicah. Gre za poklicni program, kjer se izvajajo tako vsebine iz strojništva kot elektrotehnike in računalništva. Poleg praktičnega pouka v šoli, morajo dijaki opraviti tudi praktično usposabljanje pri delodajalcu (PUD). Veliko pozornosti je namenjeno tudi sodelovanju z lokalnimi podjetji v Zasavju.

Mehatronik operater naj bi imel na koncu izobraževanja občutek za sredstvo, s katerim dela. Znal bo vzdrževati sredstva, opravljati preventivne preglede in imel profesionalen odnos do sodelavcev in strank. Mehatronik operater pride še posebej do izraza v industriji, kjer so sodobni stroji in linije ter  je potrebno združevati znanja različnih področij. Mehatronik ima izražen interes za sistem, s katerim dela, zna ga vzdrževati, negovati in opravljati preventivne preglede. Želene lastnosti mehatronika operaterja so sposobnost za skupinsko delo, kooperativnost in prilagodljivost, vztrajnost, vestnost in natančnost, prav tako mora mehatronik operater dobro razlikovati barve.

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali
 • enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak pridobiti pozitivno oceno pri:

 • splošnoizobraževalnih predmetih
 • obveznih strokovnih modulih
 • izbirnih strokovnih modulih
 • odprtem delu kurikula

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom
 • zaključni izpit

Zaključni izpit obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • zaključno delo

Pozna računalniške aplikacije, upravlja in nastavlja procesne, električne ter mehanske parametre strojev in naprav. Nadzira zahtevnejše parametre delovnega procesa ter obvlada krmilnik stroja s pomočjo sinoptičnih prikazov in vhodno-izhodnih krmilnih elementov.

 • upravlja zahtevne, računalniško vodene naprave;
 • upravlja in spremlja delovanje hidravličnih, pnevmatskih, mehanskih in drugih naprav;
 • kontrolira izvajanje programov za vodenje raznih procesov;
 • posega v izdelovalne procese in izvaja meritve;
 • rokuje z računalniki, krmilniki in drugimi krmilnimi elementi;
 • načrtuje in organizira lastno delo …
Oznaka modula   Oznaka predmeta1. letnik2. letnik3. letnikSKUPNO
število urštevilo urštevilo uršt. ur. v
tedenletotedenletotedenletoprogramu
A – Splošno-izobraževalni predmeti
P1SlovenščinaSLO399266348213
P2MatematikaMAT266399348213
P3AngleščinaANG266266232164
P4UmetnostUME133    33
P5NaravoslovjeNAR266266  132
P6DružboslovjeDRU266266  132
P7Športna vzgojaŠVZ266266232164
 Skupaj A 1446213429101601051
B – Strokovni moduli – obvezni
M1Tehniško komuniciranje v poklicuTKP399    99
M2Materiali in obdelave v poklicuMOP266    66
M3Elementi konstrukcij teorijaEKS266    66
M4Izdelava električnih tokokrogovIET4,2136    136
M5Uporaba krmilnih napravUKN    7,125114114
M6Priklopi električnih motorjevPEM        4,2  136   136
M7Mehatronski sistemiMES    5,5176  176
M8Proizvodni procesi (tehnologija)PPR4,5 P146    146
B – Strokovni moduli – izbirni
M10Vzdrževanje in popravila mehatronskih sistemovVPM    7,75124124
    
 Skupaj B 15,75139,7312142381063 
          
 Skupaj A + B 29,797523741243982114 
C – Praktično izobraževanje v šoli
 Od tega praktični pouk 7,5 2497,5 24611174669
E – Odprti kurikul
OK1CAM programiranje  CAM    4130  130
OK2Organizacija in poslovanjeOIP 2 66    66
OK3CNCCNC    348 48
OK4InstalacijeINS  4130      130
OK5Osnove računalniških okolijORO   2   66    66
OK6PnevmatikaPNE    34646
OK7Uvod v kodiranjeUVK  266  66
OK8Osnove računalniškega vzdrževanjaORV    346        46
 Skupaj E 4132103269140 598
 Skupaj  ur 341107331067335382712
 Št. tednov pouka  33 33 1682
 Št. tednov PUD  3 3 1824
 Druge oblike vzgojno izobraževalnega dela  64 64 32160
 Interesne dejavnosti  64 34 32130
 Aktivno državljanstvo    30 30
   1. letnik2. letnik3. letnikSKUPNO
Dostopnost