Skoči na glavno vsebino
STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

POKLIC: AVTOSERVISER

Šolanje traja 3 leta.

Zaključek: Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom.

S končanim izobraževanjem se pridobi srednja poklicna izobrazba,
ta pa omogoča neposredno zaposlitev
ali
nadaljevanje šolanja na višji stopnji (program 3 + 2 – strojni tehnik).

avtoserviser 1. letnik
P R E D M E T I št. ur na
  teden leto
A – splošno-izobraževalni predmeti  
slovenščina 3 99
matematika 3 99
tuji jezik 2 66
umetnost 1 33
naravoslovje 2 66
družboslovje 2 66
športna vzgoja 2 66
skupaj A 15 495
     
B – strokovni moduli    
tehniško komuniciranje v poklicu 3 99
materiali in obdelave v poklicu 2 66
elementi konstrukcij 2 66
organizacija in poslovanje 2 66
osnove motornih vozil 4 132
električni sistemi na vozilu   0
podvozja in prenosne naprave   0
pogonski motorji   0
diagnostika   0
     
     
skupaj B 13 429
skupaj A+B 28 924
     
od tega praktični pouk 2 66
     
E – odprti kurikul    
karoseriska oprema z diagnostiko 4 132
varjenje v zaščitnih plinih 1 33
krmiljenje vbrizgavanja bencina    
krmilni sistemi in podvozja    
     
praksa 4 132
skupaj E 5 165
     
skupaj tedensko ur 33 1089
     
     
št. tednov pouka (vključnos proj tednom)   33
št. tednov PUD   3
št. tednov interesnih dejavnosti   2
št. projektnih tednov    
     
     
skupno število tednov izobraževanja   38
Dostopnost