Skoči na glavno vsebino
STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

POKLIC: POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH

Šolanje traja 2 leti.

Pomočnik v tehnoloških procesih opravlja manj zahtevna dela na različnih obdelovalnih strojih, pomaga pri delu na zahtevnejših strojih ter opravlja manj zahtevne montaže kovinskih elemenov in naprav. Delo poteka večinoma v zaprtih prostorih in zahteva dobro telesno pripravljenost, spretne roke, zdravo hrbtenico in oster vid.

Z uspešnim izobraževanjem se pridobi nižja poklicna izobrazba, ta pa omogoča neposredno zaposlitev ali nadaljevanje šolanja na višjih stopnjah (3-letni poklicni program).

PREDMETNIK NPI      
         
 1. letnik 2. letnik   SKUPNOskupno
P R E D M E T Išt. ur na št. ur na   realizirano št. ur
 tedenletotedenleto  št. urv programu
A – splošno-izobraževalni predmeti        
slovenščina2,50902,0060  150155
matematika2,00723,0090  162168
družboslovje   naravoslovje3,501264,00120  246248
športna vzgoja2,00722,0060  132124
skupaj A10,036011330  690695
         
B – strokovni moduli        
tehniško sporazumevanje4,0144 0  144147
teorija4,0       
praksa        
rokovanje s stroji in napravami 012,00360  360363
teorija  4,00     
praksa  8,00     
upravljanje strojev in naprav7,02527,00210  462470
teorija  3,00     
praksa7,0 4,00     
skupaj B1139619570  966980
         
skupaj A+B2175630900  16561675
        
C – praktično izobraževanje v šoli        
od tega praktični pouk7,025212,0432  684700
         
E – odprti kurikul        
osnove odrezovanja9,50342 0  342349
teorija2,590      
praksa7252      
varjenje MIG / MAG 0260  6060
teorija        
praksa  2     
angleščina 0130  3028
skupaj E9,5342390  432437
         
skupaj kreditov        
         
skupaj tedensko ur31109833990  20882112
         
         
         
št. tednov pouka 36 30  6666
št. tednov PUD   4  4152
št. tednov interesnih dejavnosti 2 1  399
zaključni  izpit        
skupaj kreditov        
skupno število tednov izobraževanja 38 35  732360
Dostopnost