STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

POKLIC: POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH

Šolanje traja 2 leti.

Pomočnik v tehnoloških procesih opravlja manj zahtevna dela na različnih obdelovalnih strojih, pomaga pri delu na zahtevnejših strojih ter opravlja manj zahtevne montaže kovinskih elemenov in naprav. Delo poteka večinoma v zaprtih prostorih in zahteva dobro telesno pripravljenost, spretne roke, zdravo hrbtenico in oster vid.

Z uspešnim izobraževanjem se pridobi nižja poklicna izobrazba, ta pa omogoča neposredno zaposlitev ali nadaljevanje šolanja na višjih stopnjah (3-letni poklicni program).

 

Predmetnik

 

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

skupno

št. ur na

št. ur na

št. ur

teden

leto

teden

leto

A – Splošno-izobraževalni predmeti
Slovenščina

2,5

83

2,0

66

155

Matematika

2

66

3

99

157

Družboslovje in naravoslovje

3,5

116

4,0

132

248

Športna vzgoja

2

66

2,0

66

124

Skupaj A

10

 

330

11

 

363

684


B – Strokovni moduli

praksa

praksa

Tehniško sporazumevanje

4,5

0

149

0

147

Rokovanje s stroji in napravami

0

0

11

7

363

363

Upravljanje strojev in naprav

7

7

231

7

4

231

470

Skupaj B

12

 

380

18

 

594

980

Skupaj A+B

22

 

710

29

 

957

1664


C – Praktično izobraževanje v šoli
od tega praktični pouk

7

231

14

462

700

E – Odprti kurikul
Oblikovanje materialov

9,5

8

314

0

349

Varjenje MIG / MAG

0

3

3

99

99

Skupaj E

10

 

314

3

 

99

448

 

 

 

 

 

 

 

 

Praksa skupaj:

 

15

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj tedensko ur

31

 

1023

32

 

1056

2112

Št. tednov pouka

33

33

 

Št. tednov PUD

1

3

152

Št. tednov interesnih dejavnosti

2

1

96

Skupno število tednov izobraževanja

 

 

36

 

 

37

2360