STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

POKLIC: POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH

Šolanje traja 2 leti.

Pomočnik v tehnoloških procesih opravlja manj zahtevna dela na različnih obdelovalnih strojih, pomaga pri delu na zahtevnejših strojih ter opravlja manj zahtevne montaže kovinskih elemenov in naprav. Delo poteka večinoma v zaprtih prostorih in zahteva dobro telesno pripravljenost, spretne roke, zdravo hrbtenico in oster vid.

Z uspešnim izobraževanjem se pridobi nižja poklicna izobrazba, ta pa omogoča neposredno zaposlitev ali nadaljevanje šolanja na višjih stopnjah (3-letni poklicni program).

Predmetnik

PREDMETNIK NPI      
         
 1. letnik 2. letnik   SKUPNOskupno
P R E D M E T Išt. ur na št. ur na   realizirano št. ur
 tedenletotedenleto  št. urv programu
A – Splošno-izobraževalni predmeti        
Slovenščina2,50902,0060  150155
Matematika2,00723,0090  162168
Družboslovje   Naravoslovje3,501264,00120  246248
Športna vzgoja2,00722,0060  132124
Skupaj A10,036011330  690695
         
B – Strokovni moduli        
Tehniško sporazumevanje4,0144 0  144147
Teorija4,0       
Praksa        
Rokovanje s stroji in napravami 012,00360  360363
Teorija  4,00     
Praksa  8,00     
Upravljanje strojev in naprav7,02527,00210  462470
Teorija  3,00     
Praksa7,0 4,00     
Skupaj B1139619570  966980
         
Skupaj A+B2175630900  16561675
        
C – Praktično izobraževanje v šoli        
od tega praktični pouk7,025212,0432  684700
         
E – Odprti kurikul        
Osnove odrezovanja9,50342 0  342349
Teorija2,590      
Praksa7252      
Varjenje MIG / MAG 0260  6060
Teorija        
Praksa  2     
Angleščina 0130  3028
Skupaj E9,5342390  432437
         
Skupaj kreditov        
         
Skupaj tedensko ur31109833990  20882112
         
         
         
Št. tednov pouka 36 30  6666
Št. tednov PUD   4  4152
Št. tednov interesnih dejavnosti 2 1  399
zaključni  izpit        
skupaj kreditov        
Skupno število tednov izobraževanja 38 35  732360
Dostopnost