Skoči na glavno vsebino
STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

POZOR! Učenci, ki se vpisujejo v 1. letnik programa tehnik računalništva bodo vpisani v novo posodobljeno različico programa, ki bo predstavljena na informativnih dneh. Vseeno pa vabljeni k ogledu naših inovativnih projektov.

Poklic: tehnik/tehnica računalništva

Dijak v prvem delu šolanja v okviru obveznih modulov pridobi temeljna znanja iz naslednjih področij:

 • računalniška pismenost, medosebna komunikacija in poslovanje,
 • postavitev in vzdrževanje računalniških sistemov in omrežij,
 • programiranje spletnih aplikacij in avtomatizacija,
 • informacijski sistemi in podatkovne baze.

Z izbiro ustreznih izbirnih modulov dijak v nadaljevanju šolanja izbere eno izmed specializacij, v kateri pridobi poglobljena znanja iz naštetih področij:

 • koder/koderka algoritmov: izdelava naprednih programskih aplikacij, načrtovanje podatkovnih baz.
 • skrbnik/skrbnica informacijskih sistemov: postavitev, napredno vzdrževanje in upravljanje informacijske opreme in sistemov.
 • skrbnik/skrbnica komunikacijskih sistemov: postavitev in vzdrževanje informacijskih in komunikacijskih sistemov, multimedijske komunikacije.
 • izdelovalec/izdelovalka spletnih strani: načrtovanje podatkovnih baz, izdelava naprednih in oblikovno dovršenih spletnih strani in aplikacij.

A- splošnoizobraževalni predmeti

št. ur v 4 letih

Št. kreditnih točk

P1

slovenščina

487

24

P2

matematika

383

19

P3

tuji jezik

417

20

P4

umetnost

68

3

P5

zgodovina

102

5

P6

geografija ali sociologija ali psihologija *

68

3

P7

68

3

P8

fizika

140

6

P9

kemija

70

3

P10

športna vzgoja

340

14

B1 – obvezni strokovni moduli

M1

informatika s tehniškim komuniciranjem

136

6

M2

uporaba IKT pri poslovanju

136

6

M3

upravljanje s programirljivimi napravami

170

8

M4

vzdrževanje informacijske strojne opreme

136

7

M5

vzdrževanje informacijske programske opreme

136

7

M6

izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

136

6

M7

vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov

136

7

M8

načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

176

9

M9

načrtovanje in postavitev podatkovnih baz

136

7

B2 – izbirni strokovni moduli **

M10

oprema za multimedijsko tehniko

156

8

M11

upravljanje IK sistemov

156

8

M12

upravljanje z informacijsko programsko opremo

156

8

M13

načrtovanje in razvoj programskih aplikacij

156

8

M14

napredna uporaba podatkovnih baz

156

8

M15

računalniško oblikovanje

156

8

M16

uporaba mikroprocesorskih naprav

156

8

M17

AV komunikacije

156

8

M18

načrtovanje avtomatiziranih postrojev

156

8

C – praktično izobraževanje v šoli (v sklopu modulov)

640

30

Č – praktično izobraževanje pri delodajalcu (4 tedne)

152

7

D – interesne dejavnosti

352

14

E – odprti kurikulum

614

29

poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

4

skupaj kreditnih točk v programu

240

* Med geografijo, sociologijo in psihologijo šola/dijak izbere dva predmeta.
** Šola ali dijak izbereta tri izbirne module:

 • M10, M11 in enega od preostalih modulov med M10 in M18 (skrbnik/skrbnica komunikacijskih sistemov) ali
 • M10, M12 in enega od preostalih modulov med M10 in M18 (skrbnik/skrbnica informacijskih sistemov) ali
 • M13, M14 in enega od preostalih modulov med M10 in M18 (koder/koderka algoritmov) ali
 • M13, M15 in enega od preostalih modulov med M10 in M18 (izdelovalec/izdelovalka spletnih strani).

POKLICNA MATURA:
Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz računalništva.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

MOŽNOSTI NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA
Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijak nadaljuje izobraževanje v:

 • višješolskih študijskih programih,
 • visokošolskih študijskih programih ,
 • določenih univerzitetnih študijskih programih (z opravljenim izpitom iz maturitetnega predmeta).
Dostopnost