STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Zakaj poklic ELEKTROTEHNIK?

Ozrimo se okrog sebe: radio, televizor, glasbeni stolp, gospodinjski aparati, računalniki …
Brez teh pripomočkov sploh ne bi znali več živeti.
Brez elektronike si ne znamo predstavljati sveta.
Srečamo jo v vseh panogah gospodarstva,  pri avtomatizacija tehnoloških procesov, krmiljenju in usmerjanju proizvodnje, robotiki in vedno bolj v računalništvu.

Šolanje traja 4 leta.

Zaključek: Obvezni del: Pisni in ustni izpit iz slovenščine ter pisni in ustni izpit iz elektrotehnike, ki predstavlja vsebine obveznih modulov.
Izbirni del: Pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike ter izdelek oziroma storitev z zagovorom, ki predstavlja vsebine obveznoizbirnih modulov.

Z uspešno opravljeno poklicno maturo se lahko zaposlite, vpišete na višje in visoke strokovne šole.
Z dodatnim maturitetnim predmetom se lahko vpišete na fakultete, ki to dovoljujejo.

 

Predmetnik

PREDMETI

Skupno št. ur v programu

Kreditne točke po programu

A- Splošno-izobraževalni predmeti

 

 

Slovenščina P1

473

24

Matematika P2

371

19

Tuji jezik P3

405

20

Umetnost P4

70

3

Zgodovina P5

101

5

Geografija P6

70

3

Sociologija/Psihologija P7/P8

68

3

Fizika P9

134

6

Kemija P10

70

3

Športna vzgoja P11

338

14

Skupaj A

2100

100

 

B – Strokovni moduli

 

 

Informatika s tehniškim komuniciranjem

OM1    ITK

136

6

Uporaba ITK pri poslovanju

OM2    UIP    

136

6

Upravljanje s programirljivimi napravami

OM3    UPN

170

8

Izdelava osnovnih vezij

OM4    IOV

204

10

Načrtovanje in priklopi električnih naprav

OM5    NPN

204

10

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

OM6    EKI

136

6

Uporaba regulacij

OIM3  URE

156

8

Uporaba mikroprocesorskih naprav

OIM7  UMN

156

8

Prenos in zapis informacij

OIM8   PZI

156

8

Načrtovanje avtomatiziranih postrojev

OIM10  NAP

156

8

Zajemanje in obdelava procesnih veličin

OIM14  ZOP

156

8

Skupaj B

1766

86

 

C – Praktično izobraževanje na šoli

 

 

Praktični pouk

639

30

 

E – Odprti kurikul

 

 

Uporaba računskih orodij v elektrotehniki 1

OK1    UR1

35

2

Uporaba računskih orodij v elektrotehniki 2

OK2    UR2

33

2

Uporaba mikrokontrolerjev

OK3    UMK

66

3

Uporabna elektronika 1

OK4    UEL1

66

3

Uporabna elektronika 2

OK5    UEL2

99

3

Solarna tehnika

OK6    SOL

66

3

Komunikacija/Državljanska vzgoja

OK7   KOM / OK11  DRV

33/34

2/2

Obnovljivi viri energije

OK8   OVE

66

3

Dokumentiranje in standardizacija

OK9    DIS

68

3

Načrtovanje in preskušanje

OK10  NIP

68

3

Skupaj E

634

27

 

 

 

Praktično usposabljanje pri delodajalcu

4 tedne

7

Interesne dejavnosti

11 tednov

16

Matura

 

4

 

SKUPAJ

240