STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Zakaj poklic ELEKTROTEHNIK?

Ozrimo se okrog sebe: radio, televizor, glasbeni stolp, gospodinjski aparati, računalniki …
Brez teh pripomočkov sploh ne bi znali več živeti.
Brez elektronike si ne znamo predstavljati sveta.
Srečamo jo v vseh panogah gospodarstva,  pri avtomatizacija tehnoloških procesov, krmiljenju in usmerjanju proizvodnje, robotiki in vedno bolj v računalništvu.

Šolanje traja 4 leta.

Zaključek: Obvezni del: Pisni in ustni izpit iz slovenščine ter pisni in ustni izpit iz elektrotehnike, ki predstavlja vsebine obveznih modulov.
Izbirni del: Pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike ter izdelek oziroma storitev z zagovorom, ki predstavlja vsebine obveznoizbirnih modulov.

Z uspešno opravljeno poklicno maturo se lahko zaposlite, vpišete na višje in visoke strokovne šole.
Z dodatnim maturitetnim predmetom se lahko vpišete na fakultete, ki to dovoljujejo.

Predmetnik

PREDMETI Skupno št. ur v programu Kreditne točke po programu
A- Splošno-izobraževalni predmeti
Slovenščina P1 473 24
Matematika P2 371 19
Tuji jezik P3 405 20
Umetnost P4 70 3
Zgodovina P5 101 5
Geografija P6 70 3
Sociologija/Psihologija P7/P8 68 3
Fizika P9 134 6
Kemija P10 70 3
Športna vzgoja P11 338 14
Skupaj A 2100 100
B – Strokovni moduli
Informatika s tehniškim komuniciranjem

OM1    ITK

136 6
Uporaba ITK pri poslovanju

OM2    UIP

136 6
Upravljanje s programirljivimi napravami

OM3    UPN

170 8
Izdelava osnovnih vezij

OM4    IOV

204 10
Načrtovanje in priklopi električnih naprav

OM5    NPN

204 10
Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

OM6    EKI

136 6
Uporaba regulacij

OIM3  URE

156 8
Uporaba mikroprocesorskih naprav

OIM7  UMN

156 8
Prenos in zapis informacij

OIM8   PZI

156 8
Načrtovanje avtomatiziranih postrojev

OIM10  NAP

156 8
Zajemanje in obdelava procesnih veličin

OIM14  ZOP

156 8
Skupaj B 1766 86
 

C – Praktično izobraževanje na šoli

Praktični pouk 639 30
 

E – Odprti kurikul

Uporaba računskih orodij v elektrotehniki 1

OK1    UR1

35 2
Uporaba računskih orodij v elektrotehniki 2

OK2    UR2

33 2
Uporaba mikrokontrolerjev

OK3    UMK

66 3
Uporabna elektronika 1

OK4    UEL1

66 3
Uporabna elektronika 2

OK5    UEL2

99 3
Solarna tehnika

OK6    SOL

66 3
Komunikacija/Državljanska vzgoja

OK7   KOM / OK11  DRV

33/34 2/2
Obnovljivi viri energije

OK8   OVE

66 3
Dokumentiranje in standardizacija

OK9    DIS

68 3
Načrtovanje pametnih inštalacij

OK14  NPI

68 3
Skupaj E 634 27
Praktično usposabljanje pri delodajalcu 4 tedne 7
Interesne dejavnosti 11 tednov 16
Matura 4
SKUPAJ 240
Dostopnost