Skoči na glavno vsebino
STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

 

Zakaj poklic ELEKTROTEHNIK?

Ozrimo se okrog sebe: radio, televizor, glasbeni stolp, gospodinjski aparati, računalniki …
Brez teh pripomočkov sploh ne bi znali več živeti.
Brez elektronike si ne znamo predstavljati sveta.
Srečamo jo v vseh panogah gospodarstva,  pri avtomatizacija tehnoloških procesov, krmiljenju in usmerjanju proizvodnje, robotiki in vedno bolj v računalništvu.

Šolanje traja 4 leta.

Zaključek: Obvezni del: Pisni in ustni izpit iz slovenščine ter pisni in ustni izpit iz elektrotehnike, ki predstavlja vsebine obveznih modulov.
Izbirni del: Pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike ter izdelek oziroma storitev z zagovorom, ki predstavlja vsebine obveznoizbirnih modulov.

Z uspešno opravljeno poklicno maturo se lahko zaposlite, vpišete na višje in visoke strokovne šole.
Z dodatnim maturitetnim predmetom se lahko vpišete na fakultete, ki to dovoljujejo.

 

Predmetnik

PREDMETIskupno št. ur v programukreditne točke po programu
A- splošno-izobraževalni predmeti  
slovenščina P147624
matematika P237619
tuji jezik P341020
umetnost P4703
zgodovina P5975
geografija P6703
sociologija/psihologija P7/P8623
fizika P91306
kemija P10703
športna vzgoja P1134514
skupaj A2106100
B – strokovni moduli  
informacijske tehnologije in podjetništvo

 

M1 – ITP

1717
elektrotehnika 1

 

M2 – ELE1

21010
elektrotehnika 2

 

M3 – ELE2

18610
programirljive naprave

 

M4 – PNA

18610
elektronski elementi in vezja

 

M5 – EEV

1247
izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

 

M7 – EKI

1247
merjenje v elektrotehniki

 

M6 – MEE

1247
regulacije

 

M12 – REG

1367
avtomatizirani postroji

 

M14 – AVP

1367
obdelava in prenos podatkov

 

M15 – OPP

1367
mikroprocesorske naprave

 

M13 – MIN

1367
skupaj B166986
 

 

C – praktično izobraževanje na šoli

  
praktični pouk48819
 

 

Č – praktično usposabljanje z delom

  
praktično usposabljanje pri delodajalcu304 (8 tednov)12
 

 

D – druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

  
aktivno državljanstvo352
interesne dejavnosti33713
skupaj D 15
 

 

E – odprti kurikul

  
uporaba računskih orodij v elektrotehniki 1

 

OK1 – UR1

352
uporaba računskih orodij v elektrotehniki 2

 

OK2 – UR2

312
uporaba mikrokontrolerjev

 

OK3 – UMK

623
mikrokrmilniki

 

OK4 – MIK

623
arduino projekti

 

OK5 – ARD

683
načrtovanje pametnih inštalacij

 

OK6 – NPI

513
komunikacija

 

OK7 – KOM

473
obnovljivi viri energije

 

OK8 – OVE

352
fizika za tehnike

 

OK10 – FIT

312
   
skupaj E42223
matura 4
 SKUPAJ240
Dostopnost