Skoči na glavno vsebino
STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

» NE BOJTE SE NAPREDOVATI POČASI, BOJTE SE LE TEGA, DA BI SE USTAVILI. «

(Kitajska modrost)

Svetovalno službo opravljata:

 • Eva Sobočan (Šuštarjeva)
  • e-mail: eva.sobocan@stps-trbovlje.si
  • Telefon: 03 56 33 463
 • Tatjana Poljan (Novi dom)
  • e-mail: tatjana.poljan@stps-trbovlje.si
  • Telefon: 03 56 33 477
  • Delovni čas:
   • Ponedeljek – ni prisotna
   • Torek: od 7.00 do 12.00
   • Sreda, četrtek in petek: od 8.30 do 13.30

Svetovalna služba se predstavi:

Obdobje mladostništva in življenja mladostnikov v srednji šoli je močno povezano z zastavljanjem lastnih ciljev ter sprejemanjem odgovornosti za lastne odločitve.

Šolska svetovalna služba svetuje pri reševanju učno-vzgojnih problemov dijakov, pomaga pri reševanju osebnih in duševnih stisk dijakov, seznanja dijake z uporabo uspešnih oblik učenja, sodeluje pri pripravi in spremlja izvedbo individualiziranih programov za dijake s posebnimi potrebami. Svetovalna služba tudi koordinira postopke za pridobivanje statusa kulturnika in status športnika, kar omogoča prilagajanje šolskih obveznosti.

Svetovalna služba je mesto sodelovanja, dogovarjanja ter pobud in pomoči na šoli. Svetovalna služba spremlja dijake od vstopa v srednjo šolo do zaključka njihovega izobraževanja na šoli. Pri nadaljnjem izobraževanju po zaključeni srednji šoli informirava dijake o možnostih izobraževanja in zaposlovanja ter jim pomagava pri iskanju in pridobivanju štipendij.

Dijakom, ki pa niso izbrali izobraževalnega programa v skladu s svojimi osebnostnimi lastnostmi, interesi ali sposobnostmi, svetujeva pri preusmeritvah v druge izobraževalne programe.

Svetovalna služba sodeluje z dijaki, starši, učitelji, vodstvom in zunanjimi institucijami z namenom zagotavljanja čim bolj kvalitetnega življenja dijakov na šoli.

Dostopnost