Skoči na glavno vsebino
STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Pri delu z nadarjenimi nam je najpomembnejše načelo dobrobiti dijaka,  pa tudi načelo prostovoljne udeleženosti.

Po Konceptu vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju odkrivanje nadarjenih dijakov poteka na tri načine:

  1. Dijaki so lahko identificirani kot nadarjeni učenci v osnovni šoli, na srednji šoli pa njihovo nadarjenost le potrdimo. Pri vpisu na srednjo šolo nove dijake pozovemo, da prinesejo s seboj poročilo o prepoznani nadarjenosti iz osnovne šole.
  2. Če dijaki niso bili prepoznani kot nadarjeni dijaki v osnovni šoli, lahko celoten postopek odkrivanja izvedemo v srednji šoli. Dijake identificiramo kot nadarjene na podlagi nadpovprečno visokega rezultata na testih inteligentnosti in ustvarjalnega mišljenja.
  3. Oddelčni učiteljski zbor lahko ugotovi nadarjenost dijaka na osnovi doseganja visokih rezultatov na tekmovanjih na državnem ali mednarodnem nivoju.

Menimo, da je dijakom  potrebno poleg priprave in udeležbe na tekmovanjih omogočiti predvsem ustvarjalno delo na različnih področjih, na katerih lahko glede na lasten interes razvijajo intelektualne in čustvene potenciale ter inovativnost. Učitelji zato dijake usmerjajo in jim pomagajo pri vzpostavljanju stikov z ustvarjalnimi posamezniki, znanstvenoraziskovalnimi inštitucijami, izobraževalnimi ustanovami in podjetji, ki bi lahko postali potencialni partnerji in mentorji v programih za nadarjene.

Dostopnost