Skoči na glavno vsebino
STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Poslanstvo šole 

Poslanstvo šole je izobraževanje dijakov za potrebe gospodarstva ter obrti in za pripravo za nadaljnje izobraževanje. Dijakom želimo dati znanja, ki so prilagojena potrebam gospodarstva in hkrati dobra podlaga za nadaljnje izobraževanje.

 

Vizija šole

Vizijo šole so sprejeli delavci šole:

»V sodelovalnem in strpnem duhu

ustvarjamo center tehniškega izobraževanja,

v katerem je pomemben vsak udeleženec

in kjer vzgajamo

v uspešne in poštene ljudi.«

Želimo, da je vzgojni in izobraževalni proces prilagojen potrebam mladih ter zahtevam gospodarstva. Želimo biti šola, ki je tesno povezana z lokalnim okoljem ter gospodarstvom v njem, ki se je sposobna hitro odzvati na nove potrebe in izzive, nuditi različne programe, biti z njihovo ponudbo fleksibilni in ažurni. V okviru mreže šol in regionalne tradicije se osredotočamo na programe tehniškega področja.

Brez lažne skromnosti lahko rečemo, da nam vse to uspeva.

 

Vrednote

STRPNOST,  POŠTENOST,  DOSLEDNOST, ZNANJE, SODELOVANJE

 

Kontekst       

Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje je zavod regionalnega pomena, šolski okoliš poleg občin Trbovlje,  Zagorje ob Savi in Hrastnik obsega tudi Litijo, Radeče, Laško in Šmartno pri Litiji.

Šola vsebinsko zelo dobro sodeluje s posameznimi gospodarskimi organizacijami, z Gospodarsko in Obrtno zbornico, Mladinskim centrom Trbovlje, Regionalnim centrom za razvoj, Domom upokojencev Trbovlje, z občino Trbovlje in sosednima občinama Zagorje in Hrastnik, na področju aktivne politike zaposlovanja in usposabljanja brezposelnih pa z Zavodom za zaposlovanje.

Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje je kadrovska šola za pomemben del zasavskega gospodarstva in je zato za to regijo vitalnega pomena. Veliko podjetij v regiji je vezanih na področje kovinarstva in strojništva ter elektrotehnike in računalništva, zato so tudi potrebe po kadrih, ki jih na našem zavodu izobražujemo, običajno zelo velike in še vedno presegajo interes dijakov za tovrstno izobraževanje.

Dostopnost