STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Članici aktiva sva Simona Izgoršek in Tanja Lindič.

Vsako šolsko leto se dijaki aktivno vključijo v šolska tekmovanja: Angleška bralna značka in Knjižni molj. V tretjih letnikih pa se lahko dijaki udeležijo tekmovanja na državnem nivoju.

Če pa se ponudi priložnost, pa dijake pospremimo na ogled predstave v angleškem jeziku.

Že vrsto let na šoli medpredmetno sodelujemo s strokovnimi predmeti kot so strojništvo in elektrotehnika. Dijaki pridobljeno strokovno znanje predstavijo v angleškem jeziku.

V sklopu aktiva se izvaja tudi dodatna učna pomoč dijakom, ki imajo težave pri učenju.

Vodja aktiva

Simona Izgoršek

Dostopnost