Skoči na glavno vsebino
STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Članici aktiva sva Simona Izgoršek in Tanja Kolar.

Vsako šolsko leto se dijaki aktivno vključijo v šolska tekmovanja: EPI Reading badge (Angleška bralna značka)  in Bookworm (Knjižni molj). Dijaki 3. letnikov se lahko udeležijo tekmovanja iz angleščine na državnem nivoju.

Dijaki si radi ogledajo dobre gledališke predstave v angleškem jeziku. Med drugim so si ogledali Oliverja Twista, The Christmas Caroll, Animal Farm, Pygmalion …

Že vrsto let na šoli medpredmetno sodelujemo s strokovnimi predmeti (strojništvo, elektrotehnika, računalništvo, avtomehanik ter inštalater), kjer dijaki spoznajo jezik stroke tudi v angleščini.

Aktiv angleščine se bo v letu 2022/23 v okviru projekta BlendVet aktivno ukvarjal s kombiniranim poučevanjem.

V sklopu aktiva se izvaja tudi dodatna učna pomoč dijakom, ki imajo težave pri učenju.

Vodja aktiva: Simona Izgoršek

Dostopnost