STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Šolsko leto 2018/2019

Učbeniki so iz šolskega sklada, za izposojevalnino se plača tretjina polne cene učbenika. Učbenike si je možno izposoditi le v kompletu. Po plačilu izposojevalnine (najkasneje do 31. 8. 2018) bodo komplete dijaki prevzeli na šoli prvi teden pouka. Učbenike dijaki vrnejo ob koncu šolskega leta.

Delovni zvezki in ostalo gradivo so obvezni, niso pa del učbeniškega sklada. Plačljivi so v celoti. Zanje poskrbite sami. (Cene delovnih zvezkov v prilogi so redne cene, brez popustov)