STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Šolsko leto 2021/2022

Učbeniki so iz šolskega sklada, za izposojevalnino se plača tretjina polne cene učbenika. Učbenike si je možno izposoditi le v kompletu. Po plačilu izposojevalnine (najkasneje do 16. 8. 2021) bodo komplete dijaki lahko prevzeli na šoli prvi teden pouka. Učbenikov ni mogoče prevzeti brez potrdila o plačilu! Učbenike dijaki vrnejo ob koncu šolskega leta.

Delovni zvezki in ostalo gradivo so obvezni, niso pa del učbeniškega sklada. Plačljivi so v celoti. Zanje poskrbite sami. (Cene delovnih zvezkov v spodnjih tabelah so redne cene, brez popustov)

Priloga

Dostopnost