Skoči na glavno vsebino
STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Članice aktiva za slovenščino in bibliotekarstvo smo Polona Strmec, Katja Podbregar, Marina Odlazek, Marija Topole in Danila Jan.

V okviru pouka pri dijakih razvijamo strategije učenje učenja, da bodo pri šolskem delu uspešnejši. Vse pomembnejše je pridobivanje digitalnih kompetenc. Sicer pa je ena od glavnih nalog našega aktiva spodbujanje branja. Bralna pismenost namreč vsakemu posamezniku omogoča učinkovitejše delovanje v družbi.

Izven pouka lahko naši dijaki sodelujejo pri različnih dejavnostih, ki jih organizira naš aktiv:

  • obiskujejo gledališke in filmske predstave,
  • sodelujejo na literarnih natečajih,
  • sooblikujejo šolski časopis eCajtng,
  • v okviru projekta Rastem s knjigo (v sodelovanju s knjižnico Toneta Seliškarja) spoznavajo  zelo raznolika literarna besedila, o njih razmišljajo in razpravljajo,
  • udeležujejo se tekmovanj za Cankarjevo priznanje,
  • sodelujejo pri obeležitvah praznikov in pri svečanem podeljevanju spričeval poklicne mature in zaključnega izpita …

Knjižnična dejavnost obsega:

  • izposojo knjižničnega gradiva,
  • izvajanje individualnih in skupinskih bibliopedagoških ur,
  • priložnostne razstave, predstavitve knjižnih novosti.

Knjižnica nudi tudi prostor za druženje in čitalniška mesta, primerna za učenje ali branje.

Aktiv za slovenščino in bibliotekarstvo

Dostopnost