STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Članice aktiva za slovenščino in bibliotekarstvo smo Polona Strmec, Sonja Gutman, Danila Jan in Katja Podbregar.

Izven pouka lahko naši dijaki sodelujejo pri različnih dejavnostih, ki jih organizira naš aktiv:

  • obiskujejo gledališke in filmske predstave,
  • sodelujejo na literarnih natečajih,
  •  sooblikujejo šolski časopis eCajtng,
  •  v okviru projektov Buklžur in Rastem s knjigo (v sodelovanju s knjižnico Toneta Seliškarja) spoznavajo  zelo raznolika literarna besedila, o njih razmišljajo in razpravljajo,
  •  tekmujejo za Cankarjevo priznanje …

V okviru pouka pri dijakih razvijamo strategije učenje učenja, da bodo pri šolskem delu uspešnejši. Sicer pa je ena od glavnih nalog našega aktiva spodbujanje branja. Bralna pismenost namreč vsakemu posamezniku omogoča učinkovitejše delovanje v družbi.

Knjižnična dejavnost obsega:

  • izposojo knjižničnega gradiva,
  • izvajanje individualnih in skupinskih bibliopedagoških ur,
  • priložnostne razstave, predstavitve knjižnih novosti.

Knjižnica tudi nudi prostor za druženje in čitalniška mesta, primerna za učenje ali branje.

Aktiv za slovenščino in bibliotekarstvo

Dostopnost