STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Članice aktiva za slovenščino, bibliotekarstvo in umetnost smo Polona Strmec, Sonja Gutman in Danila Jan.

Izven pouka lahko naši dijaki sodelujejo pri različnih dejavnostih, ki jih organizira naš aktiv:

  •  obiskujejo gledališke in filmske predstave,
  • sodelujejo na literarnih natečajih,
  •  sooblikujejo šolski časopis eCajtng,
  •  v okviru projektov Buklžur in Rastem s knjigo (v sodelovanju s knjižnico Toneta Seliškarja) spoznavajo  zelo raznolika literarna besedila, o njih razmišljajo in razpravljajo,
  •  tekmujejo za Cankarjevo priznanje …

V okviru pouka pri dijakih razvijamo strategije učenje učenja, da bodo pri šolskem delu uspešnejši. Sicer pa je ena od glavnih nalog našega aktiva spodbujanje branja. Bralna pismenost namreč vsakemu posamezniku omogoča učinkovitejše delovanje v družbi.

 

Aktiv za slovenščino, bibliotekarstvo in umetnost