Skoči na glavno vsebino
STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Vpisi v prve letnike

3. 6. 2016

Vpisi bodo potekali v pisarni svetovalne delavke na Šuštarjevi 7 a od četrtka, 16. 6., do ponedeljka, 27. 6. 2016.

PTI STROJNI TEHNIK

9. 9. 2014

Izobraževalni program PTI strojni tehnik

POKLIC: STROJNI TEHNIK

 Naziv strokone izobrazbe: strojni tehnik / strojna tehnica

 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal in pridobil enega izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe:

– avtomehanik, avtoklepar, avtoserviser, avtokaroserist, avtoličar, klepar-krovec, finomehanik, instalater strojnih instalacij, konstrukcijski mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin-orodjar, urar, zlatar, mehatronik – operater, elektrikar – energetik, elektrikar – elektronik, elektrikar, strojnik gradbene mehanizacije in kmetijski mehanik, rudar, geostrojnik – rudar ali

– je pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

 

Strojni tehnik se ukvarja:

• s konstruiranjem in projektiranjem posameznih strojnih delov, orodij ali priprav za proizvodnjo,
• z določanjem tehnoloških postopkov v proizvodnji,
• izdeluje programe za CNC stroje,
• upravlja zahtevnejše obdelovalne stroje,
• z nadzorovanjem kakovosti v proizvodnji,
• z načrtovanjem, vodenjem in nadzorovanjem proizvodnih procesov,
• z vodenjem vzdrževanja proizvodnje,
• sodeluje pri nabavi in prodaji izdelkov s področja strojništva, …

Zaradi raznovrstnih področij in del mora imeti organizacijske sposobnosti, smisel za reševanje tehnoloških in tehniških problemov, mora biti iznajdljiv, pa tudi komunikativen, saj pri svojem delu sodeluje z ostalimi delavci.

Poklic je primeren tudi za dekleta.

Šolanje traja 2 leti in je ovrednoteno s 120 kreditnimi točkami.

Zaključek: Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri izpitne enote (slovenščina, strojništvo, matematika ali tuji jezik, izdelek oziroma storitev z zagovorom).
Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijak nadaljuje šolanje in nadgrajuje svoja strokovna in druga znanja na višjih, visokih šolah in fakultetah.

Predmetnik 

PREDMETNIK Strojni tehnik – PTI generacija 2014 / 2015

 PREDMETI

 

Št. ur v programu

Kreditne točke

A – Splošno-izobraževalni predmeti

 

 

 

Slovenščina             P 1

SLO

276,0

13

Matematika            P 2

MAT

206,0

10

Tuji jezik                P 3

ANG

276,0

13

Umetnost               P 4

UME

30,0

2

Zgodovina              P 5

ZGO

40,0

2

Geografija               P 6

GEO

40,0

2

Sociologija              P 7

SOC

40,0

2

Fizika                     P 9

FIZ

40,0

2

Kemija                   P 10

KEM

40,0

2

Biologija                P 11

BIO

40,0

2

Informatika           P 12

INF

60,0

3

Športna vzgoja      P 13

ŠVZ

150,0

7

Skupaj A

 

1238,0

60

B – Strokovni moduli

 

 

 

Načrtovanje konstrukcij     M 1

NAK

136,0

6

Poslovanje in organizacija  M 2

PIO

66,0

3

Učinkovita raba energije     M 3

URE

136,0

6

Obdelava gradiv                  M4

OBG

136,0

6

Teorija

 

 

 

Praksa (17 dijakov / skupino)

 

 

 

Rač. podrprte tehnologije  M6

RPT

140,0

8

Teorija

 

 

 

Praksa

 

 

 

Orodja in napr. za mn.proizv.  M7

OMP

140,0

8

Teorija

 

 

 

Praksa

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj B

 

754,0

37

Skupaj A+B

 

1992,0

97

 

od tega praktični pouk

 

205,0

12

 

 

 

 

E – Odprti kurikul

 

 

 

Spajanje in toplotna obdelava

STO

102,0

5

Režimi dela in tehn. param. odrez.

RTO

147,0

7

 

 

 

 

Skupaj E

 

249,0

12

od tega praktični pouk

 

 

 

 

Skupaj tedensko ur

 

2241,0

109

Št. tednov pouka

 

 

Št. tednov PUD

76,0

3

Št. tednov interesnih dejavnosti

96,0

4

Št. projektnih tednov

 

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

2413,0

116

Matura – kreditnih točk

4

Skupaj – kreditnih toč

120

Zakaj je naša šola dobra?

13. 2. 2014

Kratko in jedrnato mnenje dijakov naše šole, Uroša Polca in Roberta Kolobariča:

Zakaj je naša šola dobra?

  • Projekti (izobraževanje v tujini, projektni tedni, praktično usposabljanje, …)
  • Sodelovanje med šolami (Projekt SKK, …)
  • Interaktiven pouk (uporaba tabličnih računalnikov, interaktivnih tabel, …)
  • Komunikacija med profesorji in dijaki (individualno posvečanje vsakemu posamezniku)
  • Dijaki niso samo številke
  • Podjetništvo
  • Deficitarne smeri izobraževanja
  • Timsko delo (med poukom in izven pouka)
  • Računalniška oprema je sodobna

»Konja lahko pripelješ do vode, ne moreš ga pa prisiliti piti.«  … Isto je z znanjem! Torej:  Vse ponujeno je potrebno samo zagrabiti in izkoristiti –  pa so uspehi zagotovljeni.

Tehnika (samo) za punce – vtisi učenk in učitelja

10. 2. 2014

Vtisi učenk in učitelja:

“Na STPŠ se mi je zdelo zelo zabavno. Najprej smo pri računalništvu igrali oz. usmerjali robotka, kasneje pa smo si ogledali prave robotke, ki so jih naredili učenci te šole. Poslušali smo kratko predavanje o tehniki in tej šoli. Nazadnje so nam učenci predstavili avto, ki so ga sami izdelali za tekmovanje v Nemčiji, kjer so zmagali. Bilo mi je lepo, zabavno in zanimivo.”

 

” Bilo mi je zelo všeč, igrali smo igrico LIGHTBOT 0.2. Usmerjali smo robotka po poteh, ki prehaja iz sobe v sobo. Potem smo videli, kako deluje robot v resnici, preizkusili smo robota psa in dva avtomobila robota, ki vozita po labirintu. Tekmovali smo na čas. Na koncu smo spoznali dijake, ki so naredili električni avtomobil. Pokazali so nam delovanje in opisali tekmovanje v Nemčiji, na katerem so zmagali. Mogoče se bom odločila za to šolo.”

“Navdušil me je avtomobil, ki so ga učenci izdelovali na tekmovanju v Nemčiji in s katerim so tudi zmagali. Avto deluje na električno energijo in nam nudi tih, okolju prijazen prevoz. Učitelj nam je povedal, da so 3 učenci, ki so izdelovali avtomobil, hodili na našo osnovno šolo.”

Še enkrat hvala, pohvalil bi tudi Andreja, Tilna in Jureta in vse sodelujoče učence pri avtomobilu.

Tehnika (samo) za punce

29. 10. 2013

V  torek,  29. 10. 2013,  je naša šola organizirala dejavnost za dekleta iz trboveljskih osnovnih šol, ki obiskujejo deveti razred, z naslovom Tehnika za punce. Tehniko za punce smo organizirali zato, da bi dekleta videla, kaj počnemo na naši šoli in da bi se mogoče katera odločila za vpis.

Tehnika za punce

Dekleta so prišla ob deveti uri v učilnico. Ko so videla, kaj bomo delali, se jim je najprej zdelo dolgočasno. Najprej smo se jim predstavili, potem pa je prišla ravnateljica, ga. Marjetka BIZJAK in jim zaželela dobrodošlico. Nato smo jim razložili potek dela in dekleta  so se takoj lotila dela. Ko so rešila nekaj primerov,  jim je bilo že bolj všeč. Dekleta so uspešno reševala naloge. Tudi nekaj učiteljev se je preizkusilo v reševanju Lightbota 2. S skupnimi močmi smo rešili Lightbota do konca. Dekleta so se zelo zabavala. Nekatera so bile mnenja, da bi prišla na našo šolo samo zaradi programiranja, ker se jim je zdelo zabavno. Po koncu ure smo se odpravili v telovadnico, kjer so se preizkusila tudi v plesu. Urban Tratnik, dijak naše šole, jim je pripravil kratko koreografijo. Skupaj so se naučili nekaj novih plesnih korakov in koreografijo tudi odplesali. Med plesom jih je prišla pogledat gospa ravnateljica. Bila je zadovoljna z Urbanovim delom in s trudom deklet. Okoli poldneva smo se odpravili na malico. Po malici pa so dekleta odšla odkrivanju novih stvari naproti.

Tehnika za punce

Pripravila: Amanda Babić, 1.c

Tehnika (samo) za punce: Obisk osnovnošolk na STPŠ Trbovlje

29. 10. 2013

V  torek,  29. 10. 2013,  je naša šola organizirala dejavnost za dekleta iz trboveljskih osnovnih šol, ki obiskujejo deveti razred, z naslovom Tehnika za punce. Tehniko za punce smo organizirali zato, da bi dekleta videla, kaj počnemo na naši šoli in da bi se mogoče katera odločila za vpis. Naslednje srečanje bo v januarju.

Tehnika za punce

Dekleta so prišla ob deveti uri v učilnico. Ko so videla, kaj bomo delali, se jim je najprej zdelo dolgočasno. Najprej smo se jim predstavili, potem pa je prišla ravnateljica, ga. Marjetka BIZJAK in jim zaželela dobrodošlico. Nato smo jim razložili potek dela in dekleta  so se takoj lotila dela. Ko so rešila nekaj primerov,  jim je bilo že bolj všeč. Dekleta so uspešno reševala naloge. Tudi nekaj učiteljev se je preizkusilo v reševanju Lightbota 2. S skupnimi močmi smo rešili Lightbota do konca. Dekleta so se zelo zabavala. Nekatera so bile mnenja, da bi prišla na našo šolo samo zaradi programiranja, ker se jim je zdelo zabavno. Po koncu ure smo se odpravili v telovadnico, kjer so se preizkusila tudi v plesu. Urban Tratnik, dijak naše šole, jim je pripravil kratko koreografijo. Skupaj so se naučili nekaj novih plesnih korakov in koreografijo tudi odplesali. Med plesom jih je prišla pogledat gospa ravnateljica. Bila je zadovoljna z Urbanovim delom in s trudom deklet. Okoli poldneva smo se odpravili na malico. Po malici pa so dekleta odšla odkrivanju novih stvari naproti.

Tehnika za punce

Pripravila: Amanda Babić, 1.c

Tehnika (samo) za punce: Obisk Tehniškega muzeja Slovenije v Bistri

27. 9. 2013

Dne, 27. 09 2013 so naši dijaki obiskali Dneve strojništva, ki so jih izvajali študentje Fakultete za strojništvo v Ljubljani in sicer v prostorih Tehniškega muzeja Slovenije v Bistri. Ker so bile vsebine zelo zanimive, smo k obisku skupaj z našimi dijaki povabili tudi osnovnošolke.

 

Tehnika (samo) za punceTehnika (samo) za punce

Vtisi osnovnošolk

V petek, 27. 9. 2013 nas je povabila Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje na Dneve strojništva v Bistro. Prireditev je potekala v prostorih Tehniškega muzeja Bistra. Po enourni vožnji z avtobusom je sledil ogled razstave in delavnic na temo strojništva. Zanimiv, poleg fantov, nam je bil predvsem robot za košarko, ki za premike uporablja vodo in ne olje. S tem so predstavniki Fakultete za strojništvo veliko pripomogli k varovanju okolja. Z vodičem smo si ogledali tudi muzej, še posebej nam je bil pri srcu avtomobil, ki ga je za svoje namene uporabljal bivši predsednik naše bivše države Jugoslavije, Tito. Punce (Maruša, Nika, Anita in Laura) smo uživale v družbi dijakov in drugih vrstnikov in se naučile veliko novega.

Všeč mi je bila predstavitev avtomobilov, strojev in  inštrumentov ter primerjanje preteklosti in sedanjosti (kako je bilo včasih in kako je danes). (Monika)

Najbolj so mi bili všeč avtomobili, prikaz drevakov. (Sara) 

Najbolj so mi bili všeč robotika. (Rok in Hana)

Tehnika (samo) za punce

Dostopnost