Skoči na glavno vsebino
STPŠ Trbovlje, klikni za domov.
Naziv in vrsta programa:   Razrednik Nadomestni razrednik
Elektrotehnik SSI

Strojni tehnik SSI

 

1.AB

 

Irena LESJAK Robert Halzer
Tehnik računalništva SSI

 

1.C

 

Vasja MARKIČ Stanislav Košnik
Elektrotehnik SSI

2.A

 

Aljoša BERK Vesna Kralj
Strojni tehnik SSI

 

2.B

 

Danila JAN Marjan Pograjc
Tehnik računalništva SSI

 

2.C

 

Žiga PODPLATNIK Sonja Gutman
Tehnik računalništva SSI  

3.C

 

doc. dr. Uroš OCEPEK Mojca Baloh
Elektrotehnik SSI  

3.A

 

Sonja GUTMAN Miha Urbanija
Strojni tehnik SSI  

3.B

 

Robert HALZER Božana Kos
Elektrotehnik SSI

Strojni tehnik SSI

4.AB Simona IZGORŠEK Aljoša Berk
Tehnik računalništva SSI 4.C Vesna KRALJ Uroš Ocepek
Avtoserviser  SPI 1.E Matjaž MACERL Srečko Hribar
Oblikovalec kovin – orodjar SPI 1.G Marjan POGRAJC Karel Petek
Avtoserviser SPI

Inštalater strojnih instalacij SPI,

Oblikovalec kovin – orodjar SPI

2.EFG Miha SIMONČIČ Polona Strmec
Avtoserviser SPI

Inštalater strojnih instalacij SPI

Oblikovalec kovin – orodjar SPI

3.EFG Polona STRMEC Miroslav Romih
Pomočnik v tehnoloških procesih NPI  

1.D

 

Marija SAKELŠEK Robert Puhan
Pomočnik v tehnoloških procesih NPI  

2.D

 

Robert PUHAN Marija Sakelšek
Dostopnost