Skoči na glavno vsebino
STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Naziv in vrsta programa:   Razrednik Nadomestni razrednik
Elektrotehnik SSI  

1.A

 

Mojca BALOH Vesna Kralj
Strojni tehnik SSI  

1.B

 

Matjaž MACERL Marjan Pograjc
Tehnik računalništva SSI  

1.C

 

Simona IZGORŠEK Uroš Ocepek
Elektrotehnik SSI

Strojni tehnik SSI

 

2.AB

 

Irena LESJAK Mojca Baloh
 

Tehnik računalništva SSI

 

 

2.C

 

Vasja MARKIČ Stanislav Košnik
Tehnik računalništva SSI  

3.C

 

Žiga PODPLATNIK Vasja Markič
Elektrotehnik SSI  

3.A

 

Aljoša BERK Irena Lesjak
Strojni tehnik SSI  

3.B

 

Danila JAN Robert Halzer
Elektrotehnik SSI 4.A Sonja GUTMAN Samo Kirn
Strojni tehnik SSI 4.B Robert HALZER Sonja Gutman
Tehnik računalništva SSI 4.C doc. dr. Uroš Ocepek Žiga Podplatnik
Avtoserviser  SPI

Inštalater strojnih inštalacij SPI

Oblikovalec kovin – orodjar SPI

1.E Marija SAKELŠEK Matjaž Macerl
Avtoserviser SPI

Inštalater strojnih inštalacij SPI

Oblikovalec kovin – orodjar SPI

2.E Miha SIMONČIČ Saša Bec
Avtoserviser SPI

Inštalater strojnih instalacij SPI,

Oblikovalec kovin – orodjar SPI

3.E Miroslav ROMIH Polona Strmec
Pomočnik v tehnoloških procesih NPI  

1.D

 

Robert PUHAN Marija Sakelšek
Pomočnik v tehnoloških procesih NPI  

2.D

 

Aleksander MLAKAR Robert Puhan

Dostopnost