Skoči na glavno vsebino
STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

OPIS OPERACIJE: Glavni vzgib glede prijavljene operacije pri nosilcu in tudi obeh partnerjih je pereča okoljska problematika in slab zrak ter pogosto povišanje PM10 delcev v Zasavju. Za čistejše okolje kot tudi posledično kvalitetnejše življenje nas samih lahko največ naredimo že sami, seveda pa je pri tem potrebno imeto kakovostne in koristne informacije ter tudi možnost praktične predstavitve samega delovanja sodobnih ogrevalnih in prezračevalnih naprav, s katerimi lahko dodobra vplivamo na čistejše okolje in dvig življenjskega standarda v lokalnem okolju. To je tudi glavni razlog, ki je botroval ideji, da nosilec operacije (z bogatimi referencami in izkušnjami na tem področju) v Zasavju odpre nov predstavitveni salon, kjer bo lahko vsak potencialni uporabnik oz. kupec prejel teoretične (individualno svetovanje) in praktično predstavitev delovanja toplotnih črpalk in prezračevalnih naprav. V ta namen bo v salonu na voljo najnovejša toplotna črpalka DAIKIN ALTHERMA 3, ki edina vsebuje plin R32-okolju prijazen plin ter lokalno prezračevalna naprava, ki se uporablja v večstanovanjskih objektih. V sklopu salona se bo nabavila varčna klimatska naprava, ki za svoje delovanje vsebuje plin R32, ki prav tako predstavlja plin, ki je okolju prijazen.

Salon bo opremljen s sodobnim pohištvom, prav tako bodo tudi vgrajena nova okna. Notranjost salona se bo prepleskala z ekološko barvo, z namenom učinkovite promocije bo nosilec operacije poskrbel za ustrezno označitev salona – v ta namen bo v njegovi zunanjosti nameščena nova svetlobna označevalna tabla.

Za pridobitev čim večjega števila ustreznih informacij glede pomena izbora ustreznih ogrevalnih naprav in predvsem zamenjave starih kurilnih naprav s toplotnimi črpalkami, se bodo v sklopu operacije izdelali predstavitveni letaki, ki bodo namenjeni predvsem obiskovalcem salona in pa tudi udeležencem izobraževalnih vsebin na temo varstva okolja, ki se bodo izvajale v vseh treh zasavskih občinah ter strokovna revija, ki bo nastlala kot produkt znanja in izkušenj nosilca operacije in proizvajalcev toplotnih in prezračevalnih naprav.

S strani partnerja Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje bo, v posebej za to pripravljenem namenskem prostoru, nameščena nova centralna rekuperacijska prezračevalna naprava, ki bo, skupaj z že obstoječo toplotno črpalko DAIKIN omogočala praktični prikaz delovanja navedenih naprav. Glavna prednost in dodana vrednost , ki jo bo imela, v operaciji dokupljena prezračevalna naprava pa je, da se bodo lahko dijaki te srednje šole, v okviru zakonskih možnosti (20% fleksibilnega kurikuluma) praktično izobraževali in pridobivali znanja s področja prezračevanja in se na ta način usposobili za svetovalce na tem področju.

Drugi partner Društvo upokojencev Dol pri Hrastniku pa bo za potrebe svojih novih prostorov v sklopu operacije nabavil kvalitetno napravo za čiščenje zraka, ki ozračje in zrak v prostoru očisti prašnih delcev, suši prostor v primeru previsoke vlažnosti in zrak bogati z negativnimi ioni, ki vplivajo na izboljšanje stanja zraka.

V sklopu same operacije, ki je primarno namenjena vsem lokalnim uporabnikom, se bodo tudi izvedle izobraževalne vsebine oz. predavanja na okoljsko temo, ki bodo tudi prilagojene posameznim ciljnim skupinam.

Sama operacija zasleduje naslednje kratkoročne in dolgoročne cilje.

Kratkoročni cilji operacije so:

  • Preureditev oz. vzpostavitev novega predstavitvenega salona v Zasavju;
  • Ureditev namenskega prostora v Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje z novo centralno rekuperacijsko prezračevalno napravo;
  • Izdelava predstavitvenega letaka in strokovne revije;
  • Nakup kvalitetne naprave za čiščenje zraka;
  • Izvedba izobraževalnih vsebin za različne ranljive skupine v vseh treh zasavskih občinah;

Dolgoročni cilji operacije so:

  • Dvig ozaveščenosti lokalnih skupnosti v Zasavju o pomenu aktivnosti za čistejši zrak in ozračje;
  • Dvig ozaveščenosti o pomenu pravilne uporabe ogrevalnih in prezračevalnih naprav v naših bivanjskih okoljih;
  • Zamenjava starih kurilnih naprav s toplotnimi črpalkami;
  • Poskrbeti, da si z lastnimi aktivnostmi ustvarimo čistejše okolje;
  • Medsebojno ozaveščanje o vsebinah, ki se bodo izvajale v sklopu operacije;

Spletna stran evropske kohezijske politike: www.eu-skladi.si

Dostopnost