Skoči na glavno vsebino
STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Zmanjšanje rabe energije v Zasavskih gospodinjstvih

6. 3. 2017

Zaključen je program REACH, v katerem so sodelovali tudi naši dijaki.

 

Focus, društvo za sonaraven razvoj, je v Zasavski regiji uspešno zaključilo evropski projekt REACH (www.reach-energy.eu), v okviru katerega so izvajali brezplačno energetsko svetovanje v gospodinjstvih. Obiskanih je bilo 206 socialno šibkih gospodinjstev, pri katerih so bili izvedeni energetski pregledi, vsako gospodinjstvo pa je brezplačno prejelo paket naprav za varčevanje z energijo in vodo ter specifične nasvete za varčno rabo energijo. Prihranki znašajo v povprečju 77 EUR na leto na posamezno gospodinjstvo.

Osnovni namen projekta REACH je zmanjšanje rabe energije v energetsko revnih gospodinjstvih. Z njim so želeli opolnomočiti gospodinjstva, da varčujejo z energijo in vodo ter tako znižajo svoje stroške. Projekt je potekal od marca 2014 do konca februarja 2017 in sicer v Bolgariji, na Hrvaškem, v Makedoniji in v Sloveniji, kjer so ga izvajali v Pomurju in Zasavju.

Tomislav Tkalec iz društva Focus je povedal: »Zasavska regija je po socialnih kazalcih med slabšimi v Sloveniji, zato je mogoče sklepati, da je tudi problematika energetske revščine večja kot v ostalih statističnih regijah. Nekateri primeri obiskanih gospodinjstev so to tudi potrdili. Nekatera gospodinjstva nimajo sredstev za plačevanje stroškov za ogrevanje, zato tudi niso ogrevala svojega domovanja ali pa so ga ogrevalo minimalno. Imeli smo primere, kjer so v stanovanjih odstranili radiatorje, ker niso zmogli plačevanja računov za ogrevanje. Na drugi strani so bili primeri s slabim stavbnim pohištvom, neizoliranimi zidovi ter posledično prisotno plesnijo v stanovanjih. Vse te in druge podobne bivanjske razmere pa izrazito negativno vplivajo na zdravje posameznikov.«

V Zasavski regiji so pri projektu, poleg društva Focus, sodelovali še Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje, dijaki STPŠ Trbovlje, Občina Hrastnik, Občina Trbovlje, Občina Zagorje ob Savi, Center za socialno delo Hrastnik, Center za socialno delo Trbovlje, Center za socialno delo Zagorje ob Savi, Mladinski center Hrastnik, Mladinski center Trbovlje in Mladinski center Zagorje ob Savi. STPŠ Trbovlje je sodelovala pri prenosu znanja in je zagotovila vključenost dijakov v projekt, centri za socialno delo so komunicirali z in zbirali prijave gospodinjstev za energetsko svetovanje, občine so zagotovile financiranje prakse dijakom, mladinski centri pa organizacijsko pomoč pri izvajanju prakse in obiskov gospodinjstev.

Marjetka Bizjak, ravnateljica STPŠ Trbovlje, pravi: »Že na samem začetku smo prepoznali priložnost, da dijaki nadgrajujejo svoje znanje, pridobivajo nove kompetence, tudi s področja sociale in komuniciranja, in vse to uporabljajo v projektu, ki je socialno in trajnostno naravnan. Zato smo z društvom Focus takoj našli ustrezno formalno rešitev za izvajanje projekta REACH, ki omogoča njegovo integracijo v šolski kurikul.«

Tomislav Tkalec dodaja: »V sklopu projekta smo v letih 2014 in 2016 izobrazili 23 dijakov STPŠ Trbovlje, ki so svojo prakso pod našim mentorstvom izvajali kot energetski svetovalci na domu. Dijaki so se pri obiskih v gospodinjstvih izkazali kot odgovorni in vestni, obenem so imeli pri izvajanju svetovanja možnost pokazati svoje strokovno znanje, ki so ga pridobili na šoli. V sklopu izvajanja prakse so pridobili praktično in teoretično znanje o energiji in njeni učinkoviti rabi, znanje in izkušnje s področja komuniciranja s strankami ter tudi praktične izkušnje energetskega svetovanja, kar jim bo koristilo pri njihovi nadaljnji profesionalni poti.«

Energetsko svetovanje v gospodinjstvih je potekalo v več korakih. Energetsko revna gospodinjstva so se lahko za brezplačni obisk prijavila preko vseh treh Centrov za socialno delo ali neposredno preko letaka. Prvi obisk pri gospodinjstvu je bil namenjen analizi stanja ter pregledu porabe električne energije, toplote in vode. Na podlagi dobljenih podatkov so dijaki – energetski svetovalci nato izračunali, kje v gospodinjstvu se lahko najbolj učinkovito privarčuje energija, čemur je sledila priprava sklopa priporočil. Priporočila in nasveti za zmanjšanje rabe energije in vode so bili gospodinjstvu predstavljeni ob drugem obisku, ko so svetovalci gospodinjstvu predali tudi naprave za varčevanje z energijo in vodo (varčne sijalke, tesnila za okna in vrata, varčevalne nastavke za pipe in tuš ipd.). Izbira naprav je bila prilagojena situacijam v različnih gospodinjstvih, njihov učinek pa je mogoče zlahka meriti v privarčevanih evrih in kWh. Celotna storitev, skupaj z napravami, je bila za gospodinjstvo brezplačna.

Obiskanih je bilo 206 gospodinjstev v Zasavski regiji, obiski so bili izvedeni v vseh treh občinah. Na podlagi obiska energetskega svetovalca ter dodeljenih brezplačnih naprav za varčevanje z energijo gospodinjstvo privarčuje v povprečju 77 EUR na leto, kar pomeni približno 700 kWh prihranjene končne energije ter približno 12 m3 vode.

 

Fous

Družba

28. Februar 2017

OZNAKE:

Dostopnost