Skoči na glavno vsebino
STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Učni stili

26. 11. 2020

Preberi in ugotovi svoj učni stil ter ustrezne učne metode in tehnike.

Kaj so učni stili?

Svet okrog sebe zaznavamo preko čutil: vid, sluh, vonj, okus in otip. Ljudje dajemo prednost enemu od omenjenih čutil, na katerega se bolj zanašamo in mu dajemo prednost pri zaznavanju, predstavljanju, pomnenju in sporočanju informacij. V naši kulturi se najpogosteje zanašamo na naš vid, občutek in sluh, kar pomeni da pri nas prevladuje vizualni(vidni), kinestetični(čutni)ali avditivni (slušni) zaznavni stil. Poznavanje zaznavnega sila je pomembno tudi pri učenju. Če vemo, kateri je naš najljubši »kanal« za sprejemanje informacij, temu lahko prilagodimo svoj način učenja in smo pri njem uspešnejši.

Marentič Požarnik (2000) opisuje nekaj zunanjih značilnosti ljudi z različnimi stili zaznavanja za lažje prepoznavanje prevladujočega stila učenja.                                                                            

Vizualni stil:

uporablja predvsem besede, ki označujejo barve in vidne vtise: ima jasne predstave, uvidi bistvo problema

je organiziran, sistematičen

je miren, premišljen

zapomni si predvsem slikovno gradivo

hrup ga razmeroma malo moti

težko si zapomni ustna navodila

raje bere, kot da posluša

stvari ureja po barvah

potrebuje pregled, vizijo (skice, miselne vzorci)

Avditivni stil:

uporablja izraze »to mi dobro zveni«, »to je odgovor na vprašanje«

rad ima predavanja, razprave in razgovore

pri branju premika ustnice, rad glasno bere

govori sam s seboj, pri učenju uporablja notranji dialog

pri delu ga moti hrup

govori ritmično

rad ima glasbo

dobro posnema ton, barvo in melodiko govora

vse si zapomni po vrsti, po korakih

bolje govori kot piše

Kinestetični stil:

uporablja izraze »imam slab občutek«, »obliva me kurja polt«

ljudi in stvari se rad dotika, se jim približa

veliko se giblje, gestikulira

uči se ob ravnanju s predmeti (na laboratorijskih vajah)

več si zapomni med hojo

ob branju si kaže s prstom

bolje si zapomni celovito izkušnjo kot podrobnosti

govori počasi

važnejši mu je dober občutek kot videz (npr. obleke)

.

TEST ZAZNAVNIH STILOV                                                                                                 

V okenca pod številkami za vsako trditev vpišiteX (1 = skoraj nikoli, 2 = redko, 3 = včasih, 4 = pogosto, 5 = skoraj vedno)

Vprašanja12345 
1.Pri odločitvah se opiram na      
·svoje občutke (ali se dobro počutim     T
·to, katera rešitev mi najbolje zveni     S
·to, katera rešitev je videti najboljša in najbolj ja     V
2.Pri odličnem govorniku najbolj cenim      
·njegov glas in način govora     S
·prikaz z jasno slik     V
·čustveno, zanimivo, dejavno predavanj     T
3.Če razmišljam o neki stvari ali problem      
·si vse nazorno predstavljam     V
·na tihem razpravljam s seboj     S
·hodim sem in tja ali se skušam vživeti v situacijo     T
4.Pri predstavitvi seminarja je zame najpomembnejše      
·da je pregledna, nazorna, opremljena s slika     V
·da je tema natančno pojasnjena     S
·da naredim vajo, preizkušam uporabno     T
5.Če pomislim na dobrega prijatelja      
·Najprej vidim v mislih njegovo podob     V
·Imam prijeten občutek na najina doživetj     T
·Slišim zven njegovega glasu in se v notranjosti z njim pogovarjam     S
6.Da si podatke zapomnim,      
·snov na glas ponovim in se jo deloma naučim na pamet     S
·si narišem miselni vzorec, naredim izpiske     V
·vadim naloge in naredim praktične primer     T
7.Da bi se motiviral/-a      
·poskrbim za telesno udobj     T
·si živo predstavljam svoj uspeh     V
·govorim s seboj in si vlivam poguma in moči     S

Na desni strani vprašalnika so zapisane črke: T, S in V. Seštejte točke nad X za vsako posamezno čr

T : ___ +___+___+___+___+___+___= ______(telesni ali kinestetični zaznavni način)

S: ___ +___+___+___+___+___+___= ______(slušni ali avditivni zaznavni način)                                                                                                     

V: ___+ ___+___+___+___+___+___= ______(vidni ali vizualni zaznavni način

Rezultat vam pove, kateri zaznavni stil je pri vas najbolj izražen in kateri najmanj.

ZAZNAVNI STILI IN USTREZNE UČNE METODE IN TEHNIKE Spodaj si lahko preberete, kaj je značilno za posamezni zaznavni stil in katere učne metode in tehnike se zanj priporoča.

VIZUALNI (VIDNI) ZAZNAVNI STILPRIPOROČILA ZAUČENJ
  Uporablja besede, ki označujejo barve in vidne vtise (npr. Vidim, da je to dobra ideja!)Zlahka si jasno predstavlja stvari in hitro uvidi bistvo problema. Je organiziran in sistematičen. Je miren in premišljen. Zapomni si predvsem slikovno gradivo in podobe, manj pa če je snov le odpredavana. Težko si zapomni ustna navodila. Raje bere sam kot da posluša. Stvari rad urejuje po barvah in barve pri učenju veliko uporablja. Želi pregled nad snovjo, zato pogosto dela skice, miselne vzorce ipd.Hrup ga pri učenju zelo ne moti    Če je vaš prednostni zaznavni način vizualni :Predavanja si zapisujte in pri tem uporabljajte tudi slikovne podobe, simbole …Snov (zapiske, izpiske) si dobro organizirajte in strukturirajte. Pri izdelavi zapiskov in izpiskov uporabljajte barve. Zapisujte oz. izpisujte v obliki miselnih vzorcev. Dobro poslušajte ustna navodila
AVDITIVNI (SLUŠNI) ZAZNAVNI STILPRIPOROČILA ZA UČENJE
  Uporablja besede, ki označujejo slušne vtise (npr. To mi dobro zveni.)Rad ima predavanja, razprave, debate, razgovore, saj si na tak način veliko zapomni. Pri branju premika ustnice in rad bere na glas. Pogosto govori sam s seboj in tudi pri učenju uporablja notranji dialog. Hrup ga pri učenju zelo moti. Govori ritmično in dokaj hitro. Po navadi je zgovoren in rad obširno razlaga. Bolje govori kot piše. Dobro posnema govorni ton, barvo glasu in melodijo. Vse si zapomni po vrsti, po korakih. Rad ima glasbo.    Če je vaš prednostni zaznavni način avditivni:Obiskujte predavanja in bodite na njih čim bolj aktivni –postavljajte vprašanja, sodelujte v debatah in razpravah. Uredite si prostor za učenje tako, da se boste lahko učili na glas in glasno brali oz. ponavljali snov. Zagotovite si mirno učno okolje, brez hrupa, lahko pa si za ozadje pri učenju nastavite kakšno prijetno glasbo. Učite se sistematično, po korakih
KINESTETIČNI (ČUTNI) ZAZNAVNI STIPRIPOROČILA ZA UČENJE
  Uporablja izraze, ki označujejo občutke (npr. Glede tega imam slab občutek.)Rad se dotika ljudi in stvari, pogosto ima v roki kakšno stvar, npr. svinčnik in z njim čečka, si zapisuje besede ipd. Veliko se giblje in gestikulira (govori z rokami).Najbolje se uči ob preizkušanju stvari. Več si zapomni med hojo. Ob branju si kaže s prstom. Bolje si zapomni celovito izkušnjo kot podrobnosti. Govori počasi. Bolje piše kot govori.  Če je vaš prednostni zaznavni način avditivni: Učite se s svinčnikom v roki in si zapisujte ključne podatke, misli, dejstva. Ob učenju se sprehajajte po sobi ali pa obnavljajte snov na sprehodu ali med tekom. Izdelujte si izpiske in pri tem uporabljajte svoje besede. Stvari, ki se jih učite, preizkusite v praksi. Naj prej si oglejte celotno gradivo, ga preberite, da si ustvarite celoto, šele nato se spustite v podrobnosti.  

Povzeto po: Marentič Požarnik, B. (2000). Psihologija učenja in pouka. Ljubljana: DZS
Ažman, T. (2012). Pomen učnih stilov za učitelja in učenca. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, kulturno in šport

Dostopnost