Skoči na glavno vsebino
STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Štipendija šolskega sklada STPŠ Trbovlje

6. 11. 2023

Ponovna OBJAVA

Na podlagi podpisanih pogodb z donatorji – štipenditorji v Šolski sklad STPŠ Trbovlje, bodo za šolsko leto 2023/2024 podeljene štipendije v enotni višini 41,73 € mesečno:

2 štipendiji za dijake/dijakinje 2., 3. ali 4. letnika programov elektrotehnik, strojni tehnik ali tehnik računalništva in 1 štipendijo za dijaka 1. ali 2. letnika programov avtoserviser, oblikovalec kovin – orodjar ali inštalater strojnih inštalacij.

Štipendije se lahko podelijo dijakom/dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), ki so državljani Republike Slovenije in ne prejemajo nobene druge štipendije.

Končni rok za vložitev prijave je torek, 14. 11. 2023, na naslov šole. Prijave morajo biti na šoli najkasneje do  12. ure tega dne. Prijava na razpis obsega:

  • pisno vlogo, ki naj obvezno vsebuje tudi: podatek, kakšen učni uspeh je dijak imel ob zaključku šolskega leta 2022/2023;
  • odločbo za otroški dodatek za leto 2023 ALI odločbo(-e) FURS-a o dohodkih družinskih članov za leto 2022;
  • Morebitna potrdila o sodelovanju in uspehih na obšolskih dejavnostih v preteklem šolskem letu (zastopanje STPŠ Trbovlje na regijskih ali državnih tekmovanjih v posamezni panogi v znanju, npr. matematiki, fiziki, stroki, angleščini,…, praktičnih znanjih, ipd. in dosežki).

Na podlagi prejetih prijav z zahtevanimi prilogami bodo dijaki v skladu s Pravilnikom o podeljevanju štipendij ocenjeni po naslednjih kriterijih:

  • splošni učni uspeh,
  • obšolske dejavnosti (uspehi na tekmovanjih) – vezano na STPŠ Trbovlje,
  • višina bruto letnega dohodka na člana družine (ob upoštevanju katastrskega dohodka v višini 2,5-kratnega zneska)

Nepopolnih prijav in tistih, ki bodo prispele po roku, ne bomo upoštevali!

Štipendije bodo dodeljene dijakom, ki bodo zbrali največje število točk. V primeru enakega števila točk se upoštevajo posamezne ocene v spričevalu preteklega leta. Na podlagi opravljene izbire, bo Upravni odbor Šolskega sklada STPŠ Trbovlje izdal sklep, s katerim bo o svoji odločitvi obvestil vsakega izmed prijavljenih kandidatov.

Trbovlje, 6. 11. 2023                                                  Vodja šolskega sklada, ravnateljica: Vesna Kralj

Dostopnost