Skoči na glavno vsebino
STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Status športnika ali kulturnika

12. 11. 2013

Dijaki vseh naših programov, ki se aktivno ukvarjajo s športom v okviru športnih klubov, lahko zaprosijo za dodelitev statusa športnika. Dijaki lahko zaprosijo tudi za status kulturnika, ki mu pripadajo podobne prilagoditve. 

 

Status športnika omogoča dijakom različne prilagoditve pri izpolnjevanju dolžnosti (področje ocenjevanja znanja, prisotnosti pri pouku, obveznih izbirnih vsebin oz. interesnih dejavnosti; ob odsotnostih zaradi tekmovanja, priprav nanje, intenzivnih treningov). Prilagoditve so različne glede na potrebe posameznega športnika in jih v individualnem načrtu določimo skupaj z dijakom. Povsem prilagojena (individualna) je skrb za perspektivne športnike, ki bi bili odsotni več tednov ali mesecev. Ti bodo imeli tudi dodeljeno dodatno učno pomoč in posebne konzultacije. Drugim se prilagoditve določajo večinoma v okviru dveh stopenj, ki se razlikujeta po obsegu prilagoditev. Prehod med stopnjami oz. širitev obsega prilagoditev je mogoča tudi med letom na predlog dijaka (oz. staršev, kluba).

Tradicija skrbi za športnike je na STPŠ Trbovlje že dolga. Športniki – rokometaši, košarkarji, nogometaši, strelci, karateisti, plesalci, plavalci, smučarji… – s pomočjo prilagoditev in ob posebni skrbi razrednikov uspešno združujejo šolo in šport.

Dijaki s statusom športnika ali kulturnika v šolskem letu 2013/14

V letošnjem šolskem letu smo status dodelili 27 dijakom (in dijakinji). Vsako leto ima status 8 – 9 % dijakov in dijakinj. Status preneha s šolskim letom, predčasno lahko zaradi prenehanja aktivnega ukvarjanja s športom, ali če dijak ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti.

Letos se tradicionalni skrbi za šport pridružuje tudi Mentorstvo dijakom športnikom (posebno skrb za posameznega športnika prevzemajo učitelji – mentorji) in program Svetovanje na področju športa (za vse dijake).

Dostopnost