Skoči na glavno vsebino
STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Razpored popravnih in dopolnilnih izpitov – julij 2019

25. 6. 2019

V nadaljevanju objavljamo razpored popravnih in dopolnilnih izpitov.

STROKOVNI MODULI STROJNIŠTVO (RPT, OPR, TKP, ESV); ponedeljek, 1. 7. 2019 v učilnici 212. Pisni deli izpitov bodo ob 7.30, ustni izpiti bodo ob 9.00 (ESV se opravlja samo ustno).

Izpitna komisija:         Karel Petek, predsednik

                                    Marjan Pograjc, izpraševalec/član

                                    Fuad Beharić, izpraševalec/član

STROKOVNI MODULI RAČUNALNIŠTVO (NPR, UPN); ponedeljek, 1. 7. 2019 v učilnici 105. Začetek izpitov bo ob 7.30.

Izpitna komisija:         Irena Lesjak, predsednica

                                    Uroš Ocepek, izpraševalec

                                    Matej Notersberg, član

STROKOVNI MODULI STROJNIŠTVO in ELEKTROTEHNIKA (OOD, PUD, NAP); ponedeljek, 1. 7. 2019, v učilnici 108. Začetek izpitov bo ob 7.30.

Izpitna komisija:         Miroslav Romih, predsednik/ocenjevalec

                                    Samo Kirn, izpraševalec/član

                                    Marija Sakelšek, izpraševalka/članica

SLOVENŠČINA; ponedeljek, 1. 7. 2019, v učilnici 107. Pisni del izpita bo ob 7.30, ustni deli izpitov bodo ob 9.00.

Izpitna komisija:         Robert Halzer, predsednik

                                    Danila Jan, izpraševalka/članica

                                    Katja Podbregar, izpraševalka/članica

DRŽAVLJANSKA VZGOJA; ponedeljek, 1. 7. 2019, v učilnici 109. Oddaja seminarske naloge je ob 7.30.

Izpitna komisija:         Simona Izgoršek, predsednica

                                    Vesna Kralj, ocenjevalka

                                    Saša Bec, članica

Nadomestni učitelj izpitnih komisij za ponedeljek: Vasja Markič.

MATEMATIKA, IPM in INFORMATIKA ; torek, 2. 7. 2019, v učilnici 108. Pisni del izpita bodo ob 7.30, ustni del izpita bo ob 9.00.

Izpitna komisija:         Stane Košnik, predsednik

                                    Miha Simončič, izpraševalec/član

                                    Mojca Baloh, izpraševalka/članica

STROKOVNI MODULI STROJNIŠTVO (THS in LMP); torek, 2. 7. 2019, v učilnici 212. Pisni deli izpitov bodo ob 7.30, ustni izpiti bodo ob 9.00.

Izpitna komisija:         Saša Bec, predsednica

                                    Marija Sakelšek, izpraševalka/članica

                                    Matjaž Macerl, izpraševalec/član

STROKOVNI MODULI RAČUNALNIŠTVO (RAA, NPA-P); torek, 2. 7. 2019, v učilnici 105. Pisni deli izpitov bodo ob 7.30.

Izpitna komisija:         Vasja Markič, predsednik

                                    Matej Notersberg, izpraševalec

                                    Žiga Podplatnik, izpraševalec/član

Nadomestni učitelj izpitnih komisij za torek: Ivica Nurković.

STROKOVNI MODULI STROJNIŠTVO (OHD, MOP, RTO); sreda, 3. 7. 2019, v učilnici 212. Pisni deli izpitov bodo ob 7.30, ustni izpiti bodo ob 9.00.

Izpitna komisija:         Danila Jan, predsednica

                                    Aleksander Mlakar, izpraševalec/član

                                    Matjaž Macerl, izpraševalec/član

STROKOVNI MODULI STROJNIŠTVO (PMO); sreda, 3. 7. 2019, v učilnici 208. Začetek ustnih izpitov bo ob 7.30.

Izpitna komisija:         Simona Izgoršek, predsednica

                                    Fuad Beharić, izpraševalec

                                    Karel Petek, član

STROKOVNI MODUL ELEKTROTEHNIKA (UEL2); sreda, 3. 7. 2019, v učilnici 207. Začetek izpita bo ob 7.30.

Izpitna komisija:         Aljoša Berk, predsednik

                                    Samo Kirn, izpraševalec

                                    Ivica Nurković, izpraševalka/članica

SLOVENŠČINA in KOMUNIKACIJA; sreda, 3. 7. 2019, v učilnici 107. Pisni deli izpitov bodo ob 7.30, ustni izpiti bodo ob 9.00.

Izpitna komisija:         Mojca Baloh, predsednica

                                    Sonja Gutman, izpraševalka/članica

                                    Katja Podbregar, izpraševalka/članica

Nadomestni učitelj izpitnih komisij za sredo: Matej Notersberg.

KEMIJA; četrtek, 4. 7. 2019, v učilnici 106. Pisni del izpita bo ob 7.30, ustni del izpita bo ob 9.00.

Izpitna komisija:         Miha Simončič, predsednik

                                    Stana Kovač Hace, izpraševalka

                                    Aljoša Berk, član

Dostopnost