Skoči na glavno vsebino
STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

RAZPORED POPRAVNIH, DOPOLNILNIH in PREDMETNIH IZPITOV – jesenski ROK 2023

5. 7. 2023

Sreda, 16. 8. 2023

MATEMATIKA, sreda, 16.  8. 2023, ob 7.30 v učilnici 107 na Šuštarjevi.

Izpitna komisija:        

 • Tanja Kolar, predsednica                              
 • Miha Simončič,  izpraševalec
 • Mojca Baloh, član

STROKOVNI MODULI STROJNIŠTVO (OBM-p, PDS-p, VZP-p, USN-p, SOB), sreda, 16. 8. 2022, ob 7.30 v strojni delavnici (SD2) na Novem domu.

Izpitna komisija:        

 • Miroslav Romih, predsednik/izpraševalec
 • Karli Petek, izpraševalec/član/ predsednik
 • Robert Puhan, član/ izpraševalec

Rezerva: Marija Sakelšek

Četrtek, 17. 8. 2023

MATEMATIKA ,IZBRANA POGLAVJA IZ MATEMATIKE (IPM) in interesne dejavnosti, četrtek, 17.8. 2023, ob 7.30 v učilnici 107 na Šuštarjevi.

Izpitna komisija:        

 • Ivica Nurkovič, predsednica/izpraševalka                            
 • Mojca Baloh,  izpraševalka/članica
 • Aljoša Berk, član/predsednik

STROKOVNI MODULI STROJNIŠTVO (TKP, NAK,OPR, OHD, OEP), četrtek, 17. 8. 2023, ob 7.30 v učilnici 106 na Šuštarjevi.

Izpitna komisija:        

 • Matjaž Macerl, predsednik/izpraševalec
 • Jure Matko, izpraševalec/član
 • Marjan Pograjc, predsednik/ izpraševalec/član

STROKOVNI MODULI STROJNIŠTVO (ASN-p, VMM), četrtek, 17. 8. 2022, ob 7.30 v strojni delavnici (SD2) na Novem domu.

Izpitna komisija:        

 • Jure Senica, predsednik
 • Karli Petek, izpraševalec/član/ predsednik
 • Robert Puhan, član/ izpraševalec

STROKOVNI MODULI RAČUNALNIŠTVO (NPR), in Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih (PUD),četrtek, 17. 8. 2023, ob 7.30 v učilnici 108 na Šuštarjevi.

Izpitna komisija:        

 • Miha Simončič, predsednik/izpraševalec
 • Uroš Ocepek, izpraševalec/član
 • Matej Notersberg, član/predsednik

Rezerva: Samo Kirn

Petek, 18. 8. 2023

SLOVENŠČINA, petek, 18. 8. 2023, ob 7.30 v učilnici 109 na Šuštarjevi.

Izpitna komisija:        

 • Stane Košnik, predsednik
 • Katja Podbregar, izpraševalka/članica
 • Polona Strmec, članica/izpraševalka

Strokovni moduli RAČUNALNIŠTVO , ELEKTROTEHNIKA (EKI, EEV)  in Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih (PUD), petek, 18. 8. 2023, ob 7.30 v učilnici 108 na Šuštarjevi.

Izpitna komisija:        

 • Žiga Podplatnik, predsednik
 • Vasja Markič, izpraševalec/član
 • Samo Kirn, član/ izpraševalec/predsednik

STROKOVNI MODULI STROJNIŠTVO (NAK, CNC, OMP), petek, 18. 8. 2023, ob 7.30 v učilnici 106 na Šuštarjevi.

Izpitna komisija:        

 • Karli Petek, predsednik
 • Jure Matko, izpraševalec/član
 • Marjan Pograjc, izpraševalec/član

STROKOVNI MODULI STROJNIŠTVO (RSN, RSN-p, OTD), petek, 18. 8. 2022, ob 7.30 v strojni delavnici (SD2) na Novem domu.

Izpitna komisija:        

 • Miroslav Romih, predsednik
 • Marija Sakelšek izpraševalka/članica
 • Robert Puhan, član/ izpraševalec

KEMIJA, petek, 18. 8. 2022, ob 7.30 v učilnici 107 na Šuštarjevi.

Izpitna komisija:        

 • Saša Bec, predsednica
 • Stana Kovač Hace, izpraševalka
 • Aljoša Berk, član

Rezerva: Danila Jan

Ponedeljek,  21. 8. 2023

STROKOVNI MODULI STROJNIŠTVO (MOP, SPO, RPT), ponedeljek, 21. 8. 2023, ob 7.30 v učilnici 106 na Šuštarjevi.

Izpitna komisija:        

 • Matic Pajk, predsednik/izpraševalec
 • Jure Matko, izpraševalec/član
 • Marjan Pograjc, izpraševalec/član/predsednik

STROKOVNI MODULI STROJNIŠTVO ( USN-p,), ponedeljek , 21. 8. 2022, ob 7.30 v strojni delavnici (SD2) na Novem domu.

Rezerva: Žan Rajšek

Torek, 22. 8. 2023

Interesne dejavnosti (ID) in Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih (PUD), torek, 22.8. 2023, ob 7.30 v učilnici 106 na Šuštarjevi.

Izpitna komisija:        

 • Simona Izgoršek , predsednica
 • Miroslav Romih, izpraševalec/član
 • Jan Danila, izpraševalec/član Rezerva: Robert Halzer
Dostopnost