STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

PTI STROJNI TEHNIK

9. 9. 2014

Izobraževalni program PTI strojni tehnik

POKLIC: STROJNI TEHNIK

 Naziv strokone izobrazbe: strojni tehnik / strojna tehnica

 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal in pridobil enega izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe:

– avtomehanik, avtoklepar, avtoserviser, avtokaroserist, avtoličar, klepar-krovec, finomehanik, instalater strojnih instalacij, konstrukcijski mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin-orodjar, urar, zlatar, mehatronik – operater, elektrikar – energetik, elektrikar – elektronik, elektrikar, strojnik gradbene mehanizacije in kmetijski mehanik, rudar, geostrojnik – rudar ali

– je pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

 

Strojni tehnik se ukvarja:

• s konstruiranjem in projektiranjem posameznih strojnih delov, orodij ali priprav za proizvodnjo,
• z določanjem tehnoloških postopkov v proizvodnji,
• izdeluje programe za CNC stroje,
• upravlja zahtevnejše obdelovalne stroje,
• z nadzorovanjem kakovosti v proizvodnji,
• z načrtovanjem, vodenjem in nadzorovanjem proizvodnih procesov,
• z vodenjem vzdrževanja proizvodnje,
• sodeluje pri nabavi in prodaji izdelkov s področja strojništva, …

Zaradi raznovrstnih področij in del mora imeti organizacijske sposobnosti, smisel za reševanje tehnoloških in tehniških problemov, mora biti iznajdljiv, pa tudi komunikativen, saj pri svojem delu sodeluje z ostalimi delavci.

Poklic je primeren tudi za dekleta.

Šolanje traja 2 leti in je ovrednoteno s 120 kreditnimi točkami.

Zaključek: Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri izpitne enote (slovenščina, strojništvo, matematika ali tuji jezik, izdelek oziroma storitev z zagovorom).
Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijak nadaljuje šolanje in nadgrajuje svoja strokovna in druga znanja na višjih, visokih šolah in fakultetah.

Predmetnik 

PREDMETNIK Strojni tehnik – PTI generacija 2014 / 2015

 PREDMETI

 

Št. ur v programu

Kreditne točke

A – Splošno-izobraževalni predmeti

 

 

 

Slovenščina             P 1

SLO

276,0

13

Matematika            P 2

MAT

206,0

10

Tuji jezik                P 3

ANG

276,0

13

Umetnost               P 4

UME

30,0

2

Zgodovina              P 5

ZGO

40,0

2

Geografija               P 6

GEO

40,0

2

Sociologija              P 7

SOC

40,0

2

Fizika                     P 9

FIZ

40,0

2

Kemija                   P 10

KEM

40,0

2

Biologija                P 11

BIO

40,0

2

Informatika           P 12

INF

60,0

3

Športna vzgoja      P 13

ŠVZ

150,0

7

Skupaj A

 

1238,0

60

B – Strokovni moduli

 

 

 

Načrtovanje konstrukcij     M 1

NAK

136,0

6

Poslovanje in organizacija  M 2

PIO

66,0

3

Učinkovita raba energije     M 3

URE

136,0

6

Obdelava gradiv                  M4

OBG

136,0

6

Teorija

 

 

 

Praksa (17 dijakov / skupino)

 

 

 

Rač. podrprte tehnologije  M6

RPT

140,0

8

Teorija

 

 

 

Praksa

 

 

 

Orodja in napr. za mn.proizv.  M7

OMP

140,0

8

Teorija

 

 

 

Praksa

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj B

 

754,0

37

Skupaj A+B

 

1992,0

97

 

od tega praktični pouk

 

205,0

12

 

 

 

 

E – Odprti kurikul

 

 

 

Spajanje in toplotna obdelava

STO

102,0

5

Režimi dela in tehn. param. odrez.

RTO

147,0

7

 

 

 

 

Skupaj E

 

249,0

12

od tega praktični pouk

 

 

 

 

Skupaj tedensko ur

 

2241,0

109

Št. tednov pouka

 

 

Št. tednov PUD

76,0

3

Št. tednov interesnih dejavnosti

96,0

4

Št. projektnih tednov

 

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

2413,0

116

Matura – kreditnih točk

4

Skupaj – kreditnih toč

120

Dostopnost