Skoči na glavno vsebino
STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Namen projekta: Povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi.

Cilj projekta: Pridobitev in izboljšanje temeljnih kompetenc ter splošne izobraženosti odraslih.

Ciljna skupina: Odrasli, pri čemer bo posebna pozornost namenjena ranljivim skupinam odraslih: nižje izobraženi (srednješolsko izobraževanje – ISCED 3 ali manj); aktivni, ki so stari 55 let ali več (zaposleni in brezposelni), tujci, osebe na prestajanju zaporne kazni.

Trajanje projekta: 13. 10. 2023 do 30. 6. 2029

Vrednost projekta: 1.378.360,15 €

Programi v projektu TK Zasavje so za udeležence brezplačni. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus.

Povezava EU skladi: https://evropskasredstva.si/

Izvajalci:

Dostopnost