Skoči na glavno vsebino
STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja – MUNERA 3

STPŠ Trbovlje je vključena v projekt MUNERA 3, v okviru katerega se bodo v obdobju od 2018 do 2022 izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene, in sicer kot dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije. Zaposleni morajo slediti potrebam na trgu dela in na posameznih delovnih mestih, zato jim MUNERA 3 nudi številne možnosti vključevanja v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Cilj projekta je, da se izboljšajo kompetence zaposlenih zaradi potreb na trgu dela, da se doseže večja zaposljivost in mobilnost med področji dela ter da se vzpostavi oziroma pospeši osebni razvoj posameznika.

Programi MUNERA 3 so 50-urni, namenjeni zaposlenim in za udeležence brezplačni.

Programi MUNERE 3 na STPŠ Trbovlje:

 • Oblikovanje medsebojne komunikacije v kolektivu z uporabo sodobnih IKT orodij – že zaključeno
  • Razvijanje digitalne pismenosti je čedalje intenzivneje in mnogi ne sledijo napredkom tehnologije. S pomočjo programa oblikovanja medsebojne komunikacije v kolektivu z uporabo sodobnih IKT tehnologij bodo tisti, ki imajo primanjkljaj na tem področju dosegli tiste kompetence ki jim primanjkujejo. 
 • Psihično in telesno zdravje zaposlenih – že zaključeno
  • Zaposleni Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje bodo z vključitvijo v program osvežili in nadgradili znanja o zdravi prehrani, preprečevanju ter zgodnjemu odkrivanju obolenj in poškodb, telesni dejavnosti in gibanju, duševnem zdravju ter načinih spoprijemanja s stresom ter o dobrih medosebnih odnosih.
 • Usposabljanje za vzdrževanje linij in naprav – že zaključeno
  • Udeleženci programa bodo pridobili strokovna znanja in tehnične kompetence na področju vzdrževanja avtomatiziranih linij in naprav v proizvodnji. S tem bo zagotovljen lažji prehod na opravila, ki zahtevajo več tehničnih znanj s področja strojništva in elektrotehnike.
 • Usposabljanje za delo na IS strojih – že zaključeno
  • o Udeleženci programa bodo pridobili teoretična strokovna tehnična znanja ter praktična znanja na področju dela z novimi tehnologijami, procesom kontrole ter se seznanili s tehnološko opremo za predelavo stekla in priborom.
 • CNC programer – že zaključeno
  • Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali kompetence na področju programiranja CNC strojev, dela s CNC tehnologijo in simulacijami obdelave, s katerimi bodo lažje sledili razvoju tehnologij in s tem izboljšali učinkovitost in kakovost svojega dela ter konkurenčnosti slovenskega gospodarstva na področju sodobnih tehnologij.
 • TEHNIKE PLAMENSKEGA SPAJANJA mehko spajkanje, trdo spajkanje, plamensko varjenje – že zaključeno
  • Na področju varilstva v Sloveniji in tudi po vsej Evropi naraščajo potrebe po tovrstnem kadru od inženirjev varilstva, operaterjev in ročnih varilcev. Spodbujati je potrebno razvoj in izvajanje izobraževalnih programov in dejavnosti, ki bodo prilagojene potrebam na trgu dela. Udeleženci programa bodo pridobili in izboljšali kompetence na področju plamenskega varjenja in spajkanja različnih materialov ter s tem izboljšali učinkovitost in kakovost svojega dela.
 • TEHNIKE VARJENJA PO TIG, MIG/MAG, ROV POSTOPKU – že zaključeno
  • Cilj programa je izboljšanje kompetenc zaposlenih na področju varjenja za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela, ter izboljšanje učinkovitosti in kakovosti njihovega dela. Udeleženci spoznajo različne postopke varjenja, in sicer TIG, MIG/MAG in ROV. Seznanijo se z varjenjem različnih materialov, branjem načrtov.

Načrtovani programi:

 • Boljša komunikacija in učinkovitost pri delu (jesen 2021)
  • Dobro razvite komunikacijske veščine so nujno potrebne za učinkovito delo in uspešen karierni ter osebni razvoj posameznika in zauspešno poslovanje podjetja. Program je prilagojen glede na potrebe izbranega podjetja, zato se bodo v okviru izvajanja delavnic krepile tiste kompetence, ki jih podjetje potrebuje pri svojem delu. Višala se bo učinkovitost, samostojnost, samoiniciativnost, prav tako se bodo osvežile osnove elektrotehnike in elektroenergetike.
 • Boljša komunikacija in učinkovitost pri delu (jesen 2021)
  • Dobro razvite komunikacijske veščine so nujno potrebne za učinkovito delo in uspešen karierni ter osebni razvoj posameznika in zauspešno poslovanje podjetja. Program je prilagojen glede na potrebe izbranega podjetja, zato se bodo v okviru izvajanja delavnic krepile tiste kompetence, ki jih podjetje potrebuje pri svojem delu. Višala se bo učinkovitost, samostojnost, samoiniciativnost, prav tako se bodo osvežile osnove elektrotehnike in elektroenergetike.
  • Programa zaradi epidemioloških razmer nismo izvedli.

Možnosti izvajanja programov so odprte (za posameznike in podjetja) in so stvar dogovora.

Informacije:
e-naslov: katja.podbregar@stps-trbovlje.si
telefon: 03 56 33 453

Več o projektu!

Dostopnost