STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja – MUNERA 3

STPŠ Trbovlje je vključena v projekt MUNERA 3, v okviru katerega se bodo v obdobju od 2018 do 2022 izvajali programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene, in sicer kot dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije. Zaposleni morajo slediti potrebam na trgu dela in na posameznih delovnih mestih, zato jim MUNERA 3 nudi številne možnosti vključevanja v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Cilj projekta je, da se izboljšajo kompetence zaposlenih zaradi potreb na trgu dela, da se doseže večja zaposljivost in mobilnost med področji dela ter da se vzpostavi oziroma pospeši osebni razvoj posameznika.

Programi MUNERA 3 so 50-urni, namenjeni zaposlenim in za udeležence brezplačni.

Programi MUNERE 3 na STPŠ Trbovlje:

  • Oblikovanje medsebojne komunikacije v kolektivu z uporabo sodobnih IKT orodij – že zaključeno
  • Psihično in telesno zdravje zaposlenih – že zaključeno
  • Usposabljanje za vzdrževanje linij in naprav – v teku

Načrtovani programi:

  • SolidWorks ali CREO (jesen 2019)

Možnosti izvajanja programov so odprte (za posameznike in podjetja) in so stvar dogovora.

Informacije:
e-naslov: katja.podbregar@stps-trbovlje.si
telefon: 03 56 33 453

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Več o projektu!