Skoči na glavno vsebino
STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva

5. 10. 2022

Danes, 5. oktobra 2022, ko praznujemo mednarodni dan učiteljev, je bil za našo šolo prav poseben dan. Slovesno so se podelile nagrade Republike Slovenije na področju šolstva. Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva se podeljujejo od leta 1966. Takrat so se imenovale Žagarjeve nagrade, od leta 1994 pa imajo zdajšnje ime. Gre za najvišje državne nagrade na področju šolstva. Podeljujeta se dve vrsti nagrad, in sicer za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja ter za izjemne dosežke na področju vzgoje in izobraževanja. Nagradi sta prejela sodelavca naše šole Marjetka Bizjak in dr. Uroš Ocepek.

Nagrado za življenjsko delo na področju srednjega šolstva je na predlog Zveze srednjih šol in dijaških domov, Skupnosti elektro in računalniških šol Slovenije, Skupnosti strojnih šol Slovenije, Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje, Društva ravnateljev in drugih zavodov ter podjetji prejela dolgoletna ravnateljica naše šole Marjetka Bizjak.

Obrazložitev: Marjetka Bizjak, po izobrazbi profesorica slovenščine in angleščine, je strokovnjakinja na področju srednjega šolstva. Njena dolgoletna pedagoška in vodstvena pot sta odličen zgled učeče se organizacije v slovenskem šolskem prostoru. Kot ravnateljica Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje je skupaj s kolektivom ustvarjala spodbudno okolje za dijake in vzpostavila tri raziskovalno-izobraževalne laboratorije. Srednja šola ima tako pod njenim izjemnim vodenjem vlogo centra tehniškega izobraževanja v regiji, je prepoznavna, ima ugled ter je znana po kakovosti in sledenju novostim. V lokalni skupnosti in širše se je aktivno povezovala z gospodarstvom ter delovala na številnih razvojnih, športnih, inovativnih, izobraževalnih in kulturnih področjih. Strokovno delo je udejanjala kot predsednica Skupnosti elektrotehniških in računalniških šol Slovenije, dejavna je bila tudi v odborih Društva Ravnatelj, Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije, Skupnosti strojnih šol, Skupnosti izobraževanja odraslih ter v številnih izobraževalnih in drugih ustanovah. Nagrajenka je bila formalna mentorica v Šoli za ravnatelje in tudi neformalna mentorica številnim ravnateljem na začetku njihove poti, z aktivno udeležbo na številnih organiziranih srečanjih pa je pokazala, da mora biti ravnatelji zgled vseživljenjskega učenja in neprestanega izobraževanja na šoli. Marjetka Bizjak v vsaki sredini zagovarja in udejanja povezovanje in prenos znanja ter poudarja pomen ponosne drže učitelja in ravnatelja.

Nagrado za izjemne dosežke na področju srednjega šolstva je, na predlog prejšnje ravnateljice Marjetke Bizjak v imenu učiteljev STPŠ Trbovlje, prejel naš učitelj dr. Uroš Ocepek.

Obrazložitev: Za izrabo parnega stroja je bilo pomembno znanje fizike. V 21. stoletju je za polno rabo računalnika oziroma digitalne tehnologije pomembno znanje računalništva in informatike. Digitalizacija je vstopila globoko v našo družbo, zato so mladi brez tega znanja obsojeni na slabši položaj, in da bi jih bilo v Sloveniji čim manj, si uspešno prizadeva dr. Uroš Ocepek. Nagrajenčeva uspešnost izvira iz znanja, o katerem pričajo nadpovprečna znanstvena bibliografija, številne nagrade njegovih dijakov na državnih tekmovanjih ACM Slovenija in vrsta inovacij v sodelovanju z zunanjimi deležniki. Znanje mu omogoča, da vnaša vsebine, ki so za marsikoga prej fantastika kot resničnost: na primer podatkovno rudarjenje, umetna inteligenca, navidezna resničnost, pa vse do interakcije človek-stroj z uporabo vmesnika za branje signalov v možganih. Kot učitelj računalništva na STPŠ Trbovlje je prejel številna priznanja Gospodarske zbornice Slovenije in Zasavske gospodarske zbornice. Imenovan je bil v peterico nominirancev za naj učitelja leta in bil tudi izbran za predstavnika Slovenije na svetovnem izboru Global Teacher Prize. Dr. Ocepek je tudi predsednik Državne predmetne komisije za računalništvo, član strokovne skupine RINOS pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in soavtor poročila Okvira računalništva in informatike od vrtca do srednje šole ter od leta 2021 sokoordinator prenove izobraževalnih programov Računalnikar in Tehnik računalništva pri CPI. Znanje, ki ga dr. Ocepek predaja svojim dijakom, bi moralo postati pravilo, in ne izjema, saj jih vodi na pot enakopravnosti z vrstniki po svetu.

Iskrene čestitke.

Dostopnost