Skoči na glavno vsebino
STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Obvestilo pred odprtjem šole

14. 5. 2020

Drage dijakinje, dragi dijaki, spoštovani starši, skrbniki in obiskovalci!

Povratek v šolo v ponedeljek, 18. 5. 2020, (za zaključne letnike in nekatere druge posameznike) je drugačen, kot smo si ga želeli, a v tem trenutku smo veseli, da je vsaj takšen. Vsi bomo upoštevali navodila, ki so potrebna za preprečitev okužbe s korona virusom. Ker prihajamo z različnih koncev, iz različnih okolij, je možnost prenosa virusa dejansko mnogo večja, kot je videti na prvi pogled. Da ne bi prišlo do neljubega ponovnega zaprtja šol, bomo tako mi kot vi storili vse, da bi do tega ne prišlo.

Splošno obvestilo: Vse aktivnosti se bodo odvijale samo v eni šolski zgradbi, in sicer na Šuštarjevi 7a (matična stavba). Stavba na Novem domu je zaprta.

Šolska vrata bodo zaklenjena razen ob začetku in koncu pouka. Dežurna oseba bo v naprej najavljene osebe, ki bodo imele dovoljenje ravnateljice, pospremile po šoli. Ob vstopu je obvezno razkuževanje rok. Obiskovalci vstopajo izključno z obrazno masko in upoštevajo priporočeno razdaljo vsaj 1,5 m.

Odsvetujemo zbiranje v skupinah tudi pred šolo.

Govorilne ure potekajo po telefonu oz. elektronski pošti, takšno je tudi pridobivanje informacij.

Pouk oz. priprave na zaključke izobraževanja so namenjene samo dijakom zaključnih letnikov in nekaterim drugim posameznikom, za vse druge se nadaljuje pouk na daljavo in na tak način se še naprej pridobivajo tudi ocene in tako se bo zaključil tudi pouk. To prehodno obdobje je namenjeno popravljanju, izboljševanju, zaključevanju ocen in pripravi na poklicno maturo in zaključni izpit.

O načinu prevzema spričeval in obvestil o uspehu bomo še obveščali.

Dijaki še naprej dobivajo obvestila preko svojih razrednikov.

Šolski koledar ostaja isti razen dodatnega roka 27. in 28. 5. 2020 za četrtošolce. Rok za izpite 1. 6. (za dijake zaključnih tretjih in zaključnega drugega letnika) ostaja isti, prav tako rok za popravne izpite za vse ostale dijake (od 1.7.).

Obvestilo za dijake zaključnih letnikov, za druge dijake (ki vsebuje tudi splošna navodila za vse, ki se nahajajo v šoli):

Prosim, preberite natančno.

Začetek priprav bo v ponedeljek, 18. 5. 2020. V obeh tednih priprav bo urnik enak.

Del priprav bo potekal v šoli, del na daljavo po navodilih učiteljev. V e-Asistentu bodo za prvi teden urniki ostali sicer nespremenjeni, zato jih jemljite kot brezpredmetne in sledite spodnjemu urniku.

Dijaki boste prihajali na priprave na poklicno maturo in zaključni izpit ob različnih urah, prav tako boste ob različnih urah končali. Vhod v šolo za dijake je spredaj, izhod zadaj. Vstopali boste posamično in tudi naprej boste ves čas skrbeli za ustrezno medsebojno razdaljo. Oznake na tleh vam bodo pomagale pri orientaciji, kakšna je najmanjša razdalja (1,5 m). Med odmori ne boste šli  iz učilnic na hodnike ali iz šole, malico morate prinesti s seboj in jo boste pojedli v učilnicah. Odmori bodo drugačni in vam jih bodo določili učitelji, ki bodo ves čas v razredu.

Kot do sedaj, si boste tudi še naprej ob prihodu razkužili roke. V vseh učilnicah in seveda na WC-jih imate možnost umivanja rok z milom in toplo vodo. To počnite pogosto, upoštevajte torej tako higieno rok kot higieno kašlja. O vsem tem smo vas poučili že pred zaprtjem šol.

Garderobe so zaprte, v šoli boste obuti v čevlje. Ob hladnejšem dnevu imejte s seboj primerna oblačila, saj se bo večkrat prezračevalo.

Imejte s seboj tudi plastenko vode, plastično vrečko, kamor boste odložili pralno masko (če boste s seboj prinesli takšno).

Prosim, da imate že ob prihodu s seboj tudi masko. Uporabljali jo boste ves čas gibanja po šoli in skupnih prostorih (stopnišča, hodniki, sanitarije), ko pa boste na svojih mestih v razredu, jih boste lahko odložili. Morda vas bodo učitelji prosili, da si jo boste ponovno nadeli ob govorjenju, vsekakor pa takrat, ko boste pozvani k tabli. Če boste pristopili k drugi osebi, si boste masko prav tako nadeli. Če jo boste uporabljali dlje časa, jo boste zamenjali z masko za enkratno uporabo, ki  vam jo bo dal učitelj, staro pa odvrgli v posebne koše za smeti ( v razredih in pri izhodu) ali v posebni vrečki odnesli v pranje domov. Ker tudi odpadne maske in rokavice obremenjujejo okolje in so tudi v omejenih količinah, vas ob varovanju lastnega zdravja prosimo tudi za trajnostno ravnanje.

Ob prihodu boste morali oddati podpisano in izpolnjeno izjavo, da ste zdravi (obrazec za mladoletne in za polnoletne so vam posredovali razredniki). Brez te izjave vstop v šolo žal ne bo mogoč. Torej je ne pozabite! J

Svinčnikov in drugih pripomočkov si ne smete izposojati ali jih menjati z drugimi. V učilnicah boste sedeli na predvidenih mestih. Sedeži, ki se ne uporabljajo, so označeni. Klopi s hodnikov smo odstranili.

Prosimo vas, da sledite tudi vsem navodilom učiteljev. Če boste učiteljem oddajali kakšna dogovorjena gradiva, naj ne bodo v plastičnih ovitkih, saj se na njih virus zadrži najdlje.

Navodila in usmeritve za red ob pisanju mature in zaključnega izpita še čakamo. O vsem vas bomo obvestili.

V nadaljevanju si poglejte urnik za dva tedna za zaključne razrede. Drugi posamezniki boste o terminih posebej obveščeni (razredniki in posamezni učitelji). Pod njim pa boste našli nekaj uporabnih povezav, svetujem ogled.

Naj nam vse omejitve in ukrepi ne zasenčijo pogleda na pomlad in prihajajoče poletje, na mladost in lepote življenja nasploh. Pričakujemo vas z veseljem!

Lep pozdrav, ravnateljica Marjetka Bizjak

Oznaka VNP pomeni večnamenski prostor.

 ponedeljektoreksredačetrtekpetek
    4.A7.30 – 11.40 Markič 212
Kirn  216
Skupini se zamenjata po dogovoru obeh učiteljev
7.30 – 11.20
Berk 109
8.40 – 11.15
Lesjak VNP
7.30 – 9.40
Jan VNP
9.45 – 11.10
Lesjak VNP
7.30 – 9.45
Markič 212
Kirn 216
9.45 – 11.10
Jan VNP
7.30 – 8.50
Jan VNP
8.50 – 10.40
Berk 109
  4.B7.00 – 8.35
Jan 204
8.40 – 12.05
Pograjc 204
7.00 – 8.35
Baloh 108
8.40 – 11.00
Izgoršek 208
7.00 – 9.55
Baloh 108
9.55 –12.30
Jan 204
7.50 – 9.30
Jan 204
9.35 – 11.20
Pograjc 204
7.00 – 9.25
Baloh 204
9.25    – 12.00
Macerl 204
  4.C7.15 – 12.3
Ocepek 108
Notersberg 106
Podplatnik 107
8.40 – 11.00
Izgoršek 208
11.00-13.00
Baloh 108
10.00– 11.30
Baloh 108
11.30-13.15 Gutman VNP
7.15 – 9.00
Gutman VNP
9.00 – 11.00
Baloh 108
7.10 – 9.00
Izgoršek 208
9.00 – 10.40
Gutman VNP
3.E8.00 – 10.15
Podbregar
VNP
8.00 – 9.00
Hribar 106
   
3.G8.10 – 9.10
Petek 107
   
2.D  8.00 – 10.20
Mlakar 208
  

Posebna opozorila:

Dijaki 4.C se delijo v ponedeljek na 3 skupine, dijaki ostajate v isti učilnici, selijo se učitelji.

Dijaki 4.C se delite pri angleščini (dijaki ste dobili obvestilo o razporeditvi)

Dijaki 4.A se pri strokovnih moduli delijo na dve skupini po abecedi (dijaki ste dobili obvestilo o razporeditvi)

Spletne strani o priporočljivih ravnanjih:

Splošna navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID-19 so dosegljiva na spletni strani: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019 .

Kaj lahko storim, da preprečim širjenje novega koronavirusa: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_preprecitev-sirjenja.pdf 

Umivanje rok: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higienarok_zdravstveni-delavci.pdf 

Higiena kašlja: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higienakaslja_0.pdf

Pravilna namestitev obrazne maske: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf .

Dostopnost