Skoči na glavno vsebino
STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

JESENSKI ROK POPRAVNIH IZPITOV (od 16. 8. do 19. 8. 2016)

7. 7. 2016

V nadaljevanju objavljamo razporede popravnih izpitov jesenskega roka.

MATEMATIKA: torek, 16. 8. 2016, ob 7.30 pisni del izpita, ob 9.00 ustni del izpita. Učilnica 106.

Izpitna komisija:

 • Mojca Baloh, predsednica/izpraševalka
 • Miha Simončič, član/izpraševalec
 • Aljoša Berk, član/izpraševalec

 

 

STROKOVNI MODULI – RAČUNALNIŠTVO (OPR, NRS): torek, 16. 8. 2016, ob 7.30 v učilnici 105.

Izpitna komisija:

 • Miha Urbanija, predsednik
 • Uroš Ocepek, izpraševalec
 • Žiga Podplatnik, član

 

 

STROKOVNI MODULI STROJNIŠTVO (PMO-P, OOM-P): torek, 16. 8. 2016, ob 7.30 na Novem domu, strojna delavnica.

Izpitna komisija:

 • Robert Puhan, predsednik
 • Srečko Hribar, član/izpraševalec
 • Karli Petek, član/izpraševalec

 

 

STROKOVNI MODULI STROJNIŠTVO (MOP): torek, 16. 8. 2016, ob 7.30 v učilnici 107 na Šuštarjevi.

Izpitna komisija:

 • Miro Romih, predsednik
 • Srečko Kuhar, izpraševalec
 • Marija Sakelšek, članica

 

ANGLEŠČINA: torek, 16. 8. 2016, ob 7.30 pisni del izpita, ob 9.00 ustni del izpita. Učilnica 108

Izpitna komisija:

 • Stane Košnik, predsednik
 • Irena Lesjak, izpraševalka
 • Simona Izgoršek, članica

 

 

** nadomestni član izpitnih komisij za torek, 16. 8.: Samo Kirn

STROKOVNI MODULI ELEKTROTEHNIKA (IOV, VIS, UEL2, UREG): sreda, 17. 8. 2016, ob 7.30 v učilnici 106.

Izpitna komisija:

 • Vasja Markič, predsednik
 • Samo Kirn, član/izpraševalec
 • Ivan Pavlič, član/izpraševalec

 

 

STROKOVNI MODULI STROJNIŠTVO (TKP, OPR, RPT, GON): sreda, 17. 8. 2016, ob 7.30 pisni deli izpitov v učilnici 111. Ustni izpiti bodo ob 9.00 uri (GON in OPR – samo ustno).

Izpitna komisija:

 • Saša Bec, predsednica
 • Marjan Pograjc, član/izpraševalec
 • Tomislav Horvat, član/izpraševalec

 

 

STROKOVNI MODULI STROJNIŠTVO (DKE, OMP, PMO): sreda, 17. 8. 2016, ob 7.30 v učilnici 107.

Izpitna komisija:

 • Karli Petek, predsednik
 • Fuad Beharić, izpraševalec
 • Srečko Hribar, član

 

 

** nadomestna članica izpitnih komisij za sredo, 17. 8.: Marija Sakelšek

 

STROKOVNI MODULI STROJNIŠTVO (STO, ESV, KSP): četrtek, 18. 8. 2016, ob 7.30 v učilnici 107.

Izpitna komisija:

 • Mojca Baloh, predsednica
 • Fuad Beharić, izpraševalec
 • Tomislav Horvat, član

 

 

STROKOVNI MODULI STROJNIŠTVO (EKS): četrtek, 18. 8. 2016, ob 7.30 v učilnici 108.

Izpitna komisija:

 • Irena Lesjak, predsednica
 • Srečko Kuhar, izpraševalec
 • Marjan Pograjc, član

 

 

STROKOVNI MODULI RAČUNALNIŠTVO (NPA, RAA): četrtek, 18. 8. 2016, ob 7.30 v učilnici 105.

Izpitna komisija:

 • Danila Jan, predsednica
 • Uroš Ocepek, izpraševalec/član
 • Simon Kmetič, član/izpraševalec

 

 

SLOVENŠČINA: četrtek, 18. 8. 2016, ob 7.30 pisni del izpita, ob 9.00 ustni del izpita. Učilnica 106.

Izpitna komisija:

 • Robert Halzer, predsednik
 • Sonja Gutman, izpraševalka/članica
 • Polona Strmec, članica/izpraševalka

 

 

STROKOVNI MODULI ELEKTROTEHNIKA (UMN): četrtek, 18. 8. 2016, ob 7.30 v učilnici 109.

Izpitna komisija:

 • Marija Sakelšek, predsednica
 • Ivan Pavlič, izpraševalec
 • Miha Urbanija, član

 

 

** nadomestni član izpitnih komisij za četrtek, 18. 8.: Stane Košnik

 

 

KEMIJA: petek, 19. 8. 2016, ob 7.30 pisni del izpita, ob 9.00 ustni del izpita. Učilnica 106.

Izpitna komisija:

 • Žiga Podplatnik, predsednik
 • Stana Kovač Hace, izpraševalka
 •  Mojca Baloh, članica

 

 

STROKOVNI MODULI STROJNIŠTVO (NAK): petek, 19. 8. 2016, ob 7.30 v učilnici 107.

Izpitna komisija:

 • Sonja Gutman, predsednica
 • Tomislav Horvat, izpraševalec
 • Marjan Pograjc, član

 

 

STROKOVNI MODULI STROJNIŠTVO (PUD): petek, 19. 8. 2016, ob 7.30 v na Novem domu v učilnici 3.

Izpitna komisija:

 • Srečko Hribar, predsednik
 • Miro Romih, ocenjevalec
 • Karli Petek, član

 

 

ŠPORTNA VZGOJA: petek, 19. 8. 2016, ob 7.30 v športni dvorani Polaj.

Izpitna komisija:

 • Simona Izgoršek, predsednica
 • Robert Halzer, ocenjevalec
 • Stane Košnik, član

 

** nadomestni član izpitnih komisij za petek, 19. 8.: Žiga Podplatnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost