Skoči na glavno vsebino
STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Jesenski rok popravnih izpitov 2018

13. 8. 2018

MATEMATIKA: četrtek, 16. 8. 2018 v učilnici 108. Pisni izpit bo ob 8.00, ustni del izpita bo ob 9.00.

Izpitna komisija:

 • Irena Lesjak, predsednica
 • Mojca Baloh, izpraševalka/članica
 • Miha Simončič, izpraševalec/član

 

STROKOVNI MODULI STROJNIŠTVO (STO, KVV): četrtek, 16. 8. 2018 v učilnici 208. Začetek izpitov bo ob 8.00.

Izpitna komisija:

 • Samo Kirn, predsednik
 • Fuad Beharić, izpraševalec
 • Marjan Pograjc, član

 

STROKOVNI MODULI STROJNIŠTVO (PUD, VZP, OEP, VIK): četrtek, 16. 8. 2018 v učilnici 109. Začetek izpitov bo ob 8.00.

Izpitna komisija:

 • Saša Bec, predsednica
 • Robert Puhan, izpraševalec/član
 • Miro Romih, izpraševalec/član

 

STROKOVNI MODULI RAČUNALNIŠTVO (NRS, VOS): četrtek, 16. 8. 2018 v učilnici 106. Začetek izpitov bo ob 8.00.

Izpitna komisija:

 • Vasja Markič, predsednik
 • Uroš Ocepek, izpraševalec/član
 • Žiga Podplatnik, član/izpraševalec

 

STROKOVNI MODULI STROJNIŠTVO (ESV): četrtek, 16. 8. 2018 v učilnici 107. Izpit bo ob 8.00.

Izpraševalec:   Matjaž Macerl

 

Nadomestni član izpitnih komisij za četrtek, 16. 8.: Stane Košnik

 

STROKOVNI MODULI STROJNIŠTVO (MOP, OHD, TKP): petek, 17. 8. 2018 v učilnici 106. Začetek izpitov bo ob 8.00.

Izpitna komisija:

 • Stane Košnik, predsednik
 • Aleksander Mlakar, izpraševalec
 • Marija Sakelšek, članica

 

SLOVENŠČINA: petek, 17. 8. 2018 v učilnici 107. Pisni izpit bo ob 8.00, ustni del izpita ob 9.15.

Izpitna komisija:

 • Robert Halzer, predsednik
 • Danila Jan, izpraševalka/članica
 • Sonja Gutman, izpraševalka/članica

 

DRUŽBOSLOVJE: petek, 17. 8. 2018, v učilnici 109. Izpit bo ob 8.00.

Izpitna komisija:

 • Simona Izgoršek, predsednica
 • Saša Bec, izpraševalka
 • Vesna Kralj, članica

 

STROKOVNI MODULI STROJNIŠTVO (ESV): petek, 17. 8. 2018 v učilnici 208. Izpit bo ob 8.00.

Izpitna komisija:

 • Irena Lesjak, predsednica
 • Fuad Beharić, izpraševalec
 • Marjan Pograjc, član

 

Nadomestni član izpitnih komisij za petek, 17. 8.: Aljoša Berk

 

KEMIJA in IZBIRNA POGLAVJA MATEMATIKE: ponedeljek, 20. 8. 2018, v učilnici 106. Pisni izpit bo ob 8.00, ustni izpit ob 9.00.

Izpitna komisija:

 • Miha Simončič, predsednik
 • Stana Kovač Hace, izpraševalka
 • Mojca Baloh, članica

 

STROKOVNI MODULI STROJNIŠTVO (OOM, ESV, OMP, PMO): ponedeljek, 20. 8. 2018 v učilnici 208. Začetek izpitov bo ob 8.00.

Izpitna komisija:

 • Aljoša Berk, predsednik
 • Fuad Beharić, izpraševalec/član
 • Marija Sakelšek, izpraševalka/članica

 

 

STROKOVNI MODULI RAČUNALNIŠTVO (NUP) in KOMUNIKACIJA: ponedeljek, 20. 8. 2018 v učilnici 107. Začetek izpitov bo ob 8.00.

Izpitna komisija:

 • Žiga Podplatnik, predsednik/član
 • Uroš Ocepek, izpraševalec/član
 • Polona Strmec, izpraševalka/članica/predsednica

 

STROKOVNI MODULI STROJNIŠTVO (OSO): ponedeljek, 20. 8. 2018 v učilnici 108. Izpit bo ob 8.00.

Izpitna komisija:

 • Robert Puha, predsednik
 • Karel Petek, izpraševalec
 • Miro Romih, član

 

Nadomestna članica izpitnih komisij za ponedeljek, 20. 8.: Sonja Gutman

 

 

STROKOVNI MODULI STROJNIŠTVO (LMP, ENS, NAK, TKP, RPT, EKS, DKE): torek, 21. 8. 2018 v učilnici 212. Začetek izpitov bo ob 8.00.

Izpitna komisija:

 • Aleksander Mlakar, predsednik/izpraševalec
 • Matjaž Macerl, predsednik/izpraševalec/član
 • Marjan Pograjc, izpraševalec/član

 

STROKOVNI MODULI RAČUNALNIŠTVO (NUP, NRS); torek, 21. 8. 2018, ob 8.00 v učilnici 105.

Izpitna komisija:

 • Aleksander Mlakar, predsednik
 • Uroš Ocepek, izpraševalec
 • Žiga Podplatnik, član

 

STROKOVNI MODULI RAČUNALNIŠTVO (VOS); sreda, 22. 8. 2018, ob 8.00 v učilnici 105.

Izpitna komisija:

 • Marija Sakelšek, predsednica
 • Žiga Podplatnik, izpraševalec
 • Vasja Markič, član

 

Nadomestna članica izpitne komisije: Irena Lesjak

Dostopnost