STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

6. KONFERENCA TRiii (12. 5. 2020) – INOVATIVNOST V TEHNIŠKEM IZOBRAŽEVANJU – PRISPEVEK K TEHNOLOŠKEMU RAZVOJU

8. 11. 2019

6. KONFERENCA TRiii, Delavski dom Trbovlje, torek, 12. 5. 2020.
Konferenca je namenjena vzpodbujanju inovativnosti v srednjem tehniškem izobraževanju ter njegovem povezovanju z gospodarstvom. Inovativnost dijakov tehniških programov in njihovo znanje lahko predstavljata pomemben prispevek k tehnološkemu razvoju, zato jo je pomembno prepoznati že v srednji šoli, dati dijakom možnost sodelovanja z gospodarstvom, z realnim okoljem in jih vzpodbujati k sodelovanju pri iskanju tehnoloških rešitev.

K sodelovanju vabimo tako predstavnike šol in drugih izobraževalnih inštitucij kot gospodarstva, torej bodočih delodajalcev. Sodelujoči bodo predstavili svoj pogled na inovativnost v tehniškem izobraževanju in sodelovanja z gospodarstvom, iskali nove povezave in predstavili obstoječo dobro prakso. Učitelje tehniških šol vzpodbujamo, da pokažejo lastne primere vzpodbujanja inovativnosti pri dijakih.

Predvsem pa vabimo dijake tehniških programov, da predstavijo primere svojih zaključnih nalog, ki še posebej odražajo inovativnost ali konkretno povezavo z gospodarstvom oz. bodočimi delodajalci.

Oblika predstavitev:

  • referat (10-minutna predstavitev, za dijake 5-minutna)

Prispevke bo izbral strokovni odbor.

Med prispevki, ki ne bodo uvrščeni v plenarni del (predstavitev referata), bo strokovni odbor izbral tiste, ki bi bili primerni za predstavitev s plakatom.

Povzetki vseh izbranih prispevkov bodo objavljeni v gradivu za udeležence posveta in na spletni strani konference.

Pomembni datumi:

  • e-prijava prispevka za konferenco: od 8. 11. 2019 do  24. 1. 2020 – ob prijavi je potrebno oddati povzetek (od 100 do 150 besed);
  • obvestilo avtorjem o izbiri in uvrstitvi prispevka v program posveta: do 6. 3. 2020;
  • objava okvirnega programa konference: 6. 4. 2020;
  • prijava na konferenco (brez aktivne udeležbe): od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020;
  • konferenca: 12. 5. 2020;
  • oddaja gradiva (predstavitve v ppt ali podobni obliki)  do 30. 4. 2019,  plakat prinesejo udeleženci na dan konference;
  • kotizacija (na podlagi računa, ki ga izda STPŠ Trbovlje na naslov, naveden ob prijavi). Za aktivne udeležence (razen za dijake), ki predstavljajo s prispevkom ali plakatom, je 45 EUR, DDV je vključen. Kotizacijo aktivni udeleženci poravnajo na podlagi računa do 4. 5. 2020. Za druge obiskovalce kotizacije ni.

Dostopnost