Skoči na glavno vsebino
STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

2. KONFERENCA TRIII (10. 5. 2016) – INOVATIVNOST V TEHNIŠKEM IZOBRAŽEVANJU – PRISPEVEK K TEHNOLOŠKEMU RAZVOJU

18. 11. 2015

2. KONFERENCA TRiii, Delavski dom Trbovlje, 10. 5. 2016.

Konferenca je namenjena vzpodbujanju inovativnosti v srednjem tehniškem izobraževanju ter njegovem povezovanju z gospodarstvom. Inovativnost dijakov tehniških programov in njihovo znanje lahko predstavljata pomemben prispevek k tehnološkemu razvoju, zato jo je pomembno prepoznati že v srednji šoli, dati dijakom možnost sodelovanja z gospodarstvom, z realnim okoljem in jih vzpodbujati k sodelovanju pri iskanju tehnoloških rešitev.

K sodelovanju vabimo tako predstavnike šol in drugih izobraževalnih inštitucij kot gospodarstva, torej bodočih delodajalcev. Sodelujoči bodo predstavili svoj pogled na inovativnost v tehniškem izobraževanju in sodelovanja z gospodarstvom, iskali nove povezave in predstavili obstoječo dobro prakso. Učitelje tehniških šol vzpodbujamo, da pokažejo lastne primere vzpodbujanja inovativnosti pri dijakih.

Predvsem pa vabimo dijake tehniških programov, da predstavijo primere svojih zaključnih nalog, ki še posebej odražajo inovativnost ali konkretno povezavo z gospodarstvom oz. bodočimi delodajalci.

Oblika predstavitev:

 • referat (10-minutna predstavitev, za dijake 5-minutna)

Prispevke bo izbrala strokovna komisija.

Avtorji prispevkov, ki ne bodo uvrščeni v plenarno predstavitev, bodo imeli možnost predstavitve s plakatom.

Povzetki vseh izbranih prispevkov bodo objavljeni v gradivu za udeležence posveta in na spletni strani konference.

Pomembni datumi:

 • e-prijava prispevka za konferenco: od 18. 11. 2015 do  25. 1. 2016
 • obvestilo avtorjem o izbiri in uvrstitvi prispevka v program posveta: do 31.1. 2016
 • obvestilo avtorjem o možnosti predstavitve prispevka s plakatom: do 31. 1. 2016
 • objava programa konference: 31. 3. 2016
 • prijava za udeležbo na konferenci: od 31. 3. 2016 do 30. 4. 2016
 • konferenca: 10. maj 2016
 • oddaja gradiva (predstavitve v ppt ali podobni obliki)  do 30. 4. 2016,  plakat prinesejo udeleženci na dan konference
 • kotizacija (na podlagi računa, ki ga izda STPŠ Trbovlje na naslov, naveden ob prijavi), plačilo do 30. 4. 2016 (kasnejše plačilo ni mogoče):
  • za aktivne udeležence (s prispevkom ali plakatom) 19 EUR, DDV je vključen.
  • za dijake kotizacije ni.
 • za dijake kotizacije ni.
 • za dijake kotizacije ni.
Dostopnost