STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

18. 8. 2015

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je objavil razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice. V nadaljevanju si lahko preberete več o razpisu.

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom in udeležencem izobraževanj odraslih, ki se izobražujejo na srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju na programih, ki so v Politiki štipendiranja opredeljeni kot deficitarni.

Če vaša šola izvaja programe, ki so opredeljeni kot deficitarni, vas prosimo, da o možnosti pridobitve štipendije obvestite vaše bodoče in ostale dijake ter njihove starše in skrbnike.

Pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati za pridobitev štipendije, so:

  • vpis v izobraževalni program, ki je v Politiki štipendiranja opredeljen kot deficitarni in
  • splošni pogoji (opredeljeni v ZŠtip-1).

Za šolsko leto 2015/2016 bo podeljenih do 1.000 štipendij, višina znaša 100 EUR mesečno.

Štipendijo za deficitarne poklice je možno združevati z nekaterimi štipendijami, npr. z državno, Zoisovo in drugimi štipendijami, ni pa združljiva npr. s kadrovsko štipendijo.

Vloga za prijavo na razpis bo objavljena 24. 8. 2015 ob 9. uri na strani sklada www.sklad-kadri.si. Od takrat dalje do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 10. 2015 se lahko vlagatelji prijavijo na razpis.

Več informacij o razpisu in seznam deficitarnih poklicev najdete na naši spletni strani http://bit.ly/deficitarne.

Dostopnost