STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Razpored popravnih izpitov na jesenskem roku 2014

31. 7. 2014

V nadaljevanju je objavljen razpored popravnih izpitov na jesenskem roku 2014.

 

STROKOVNI MODULI STROJNIŠTVO (ESV, OMP,TKI, ENS): ponedeljek, 18. 8. 2014, začetek izpitov bo ob 7.30 uri v učilnici 208.

Izpitna komisija:

Marjan Pograjc, predsednik / izpraševalec

Fuad Beharić, izpraševalec / član

Tomislav Horvat, član /izpraševalec

  

STROKOVNI MODULI ELEKTROTEHNIKA ( URE, UMK, UEL2, IOV): ponedeljek, 18. 8. 2014, začetek izpitov bo ob 7.30 v učilnici 216.

Izpitna komisija:

Stane Košnik, predsednik

Ivan Pavlič, izpraševalec / član

Jernej Kalšek, član / izpraševalec

  

ANGLEŠČINA in SLOVENŠČINA: ponedeljek, 18. 8. 2014. Pisni del izpita ob 7.30, ustni del izpita ob 9.00, učilnica 106.

Izpitna komisija:

Sonja Gutman, predsednica / izpraševalka

Danila Jan, izpraševalka / članica

Simona Izgoršek, članica / izpraševalka

  

MATEMATIKA in OSNOVE TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE: ponedeljek, 18. 8. 2014. Pisni del izpita ob 7.30, ustni del izpita ob 9.00, učilnica 108.

Izpitna komisija:

Srečko Hribar, predsednik

Miha Simončič, izpraševalec / član

Karel Petek, član / izpraševalec

 

SOCIOLOGIJA: ponedeljek, 18. 8. 2014, ob 7.30 v učilnici 109.

Izpitna Komisija:

Irena Lesjak, predsednica

Božana Kos, izpraševalka

Saša Bec, članica

 

Nadomestna članica izpitnih komisij (ponedeljek) je Polona Strmec.

 

STROKOVNI MODULI STROJNIŠTVO ( PMO, OHD, ODP, MOP, VZP): torek, 19. 8. 2014, začetek izpitov bo ob 7.30, učilnica 208.

Izpitna komisija:

Fuad Beharić, predsednik / izpraševalec

Zdenka Beharić, izpraševalka / članica

Robert Puhan, član

  

FIZIKA in KEMIJA: torek, 19. 8. 2014. Pisni del izpita ob 7.30, ustni del izpita ob 9.00, učilnica 109.

Muhamed Omerhodžić, 2.AB – FIZ

Izpitna komisija:

Robert Halzer, predsednik

Stana Kovač Hace, izpraševalka / članica

Aljoša Berk, član / izpraševalec

  

STROKOVNI MODULI ELEKTROTEHNIKA ( VIS, UMN, UPN): torek, 19. 8. 2014 v učilnici 106. Začetek izpitov bo ob 7.30.

Izpitna komisija:

Ivan Pavlič, predsednik

Rudi Fele, izpraševalec

Samo Kirn, član

 

Nadomestni član izpitnih komisij (torek) je Tomislav Horvat.

 

MATEMATIKA: sreda, 20. 8. 2014 v učilnici 108. Pisni del izpita ob 7.30, ustni del izpita ob 9.00.

Izpitna komisija:

Stane Košnik, predsednik

Mojca Baloh, izpraševalka / članica

Miha Simončič, član / izpraševalec

  

STROKOVNI MODULI STROJNIŠTVO ( KVV, NAK, EKS): sreda, 20. 8. 2014, začetek izpitov bo ob 7.30 v učilnici 208.

Izpitna komisija:

Zdenka Beharić, predsednica / izpraševalka

Fuad Beharić, izpraševalec / član

Tomislav Horvat, član / izpraševalec

 

STROKOVNI MODULI STROJNIŠTVO ( VIK, OHS): sreda, 20. 8. 2014 v učilnici 106. Začetek izpitov bo ob 7.30.

Izpitna komisija:

Dušan Godec, predsednik

Miro Romih, izpraševalec

Karel Petek, član

 

Nadomestni član izpitnih komisij (sreda) je Srečko Hribar.

 

STROKOVNI MODULI RAČUNALNIŠTVO (OPC): četrtek, 21. 8. 2014, v učilnici 106. Izpit se bo začel ob 7.30.

Izpitna komisija:

Samo Kirn, predsednik

Simon Kmetič, izpraševalec

Uroš Ocepek, član

  

ŠPORTNA VZGOJA: četrtek, 21. 8. 2014, v športni dvorani Polaj. Začetek izpita bo ob 7.30.

Izpitna komisija:

Saša Bec, predsednica

Stane Košnik, ocenjevalec

Robert Halzer, član

 

Nadomestni član izpitnih komisij (četrtek) je Ivan Pavlič.

  

SLOVENŠČINA: petek, 22. 8. 2014, v učilnici 107. Pisni del izpita ob 7.30, ustni del izpita ob 8.30.

Izpitna komisija:

Danila Jan, predsednica

Sonja Gutman, izpraševalka / članica

Polona strmec, članica / izpraševalka

           

Nadomestni član izpitne komisije (petek) je Marjan Pograjc.

 

 

Dostopnost