STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

OB KULTURNEM PRAZNIKU

6. 2. 2014

8. februar je slovenski kulturni praznik. V Wikipediji pod geslom kultura piše, da ta pojem označuje »produkte posameznika, skupine ali družbe inteligentnih bitij. Sem spadajo tehnika, umetnost, znanost, kot tudi moralni sistem in značilno vedenje in navade«.

 

In ker je naša šola svet v malem, se vsi ti dejavniki kažejo ali skrivajo tudi pri nas. Kot tehniška šola razvijamo in ohranjamo tehniško kulturo. Umetnost je ena tistih ustvarjalnosti, ki je izoblikovala Slovence, zato tudi na STPŠ Trbovlje spodbujamo umetniško izražanje dijakov. Znanost, ki raste iz sistematičnega pridobivanja novega znanja, pa sploh začenja odganjati na šoli.

Sama pa kulturo pravzaprav še najbolj enačim z moralnim sistemom – z osebno, človeško kulturo, vedenjem, obnašanjem, vrednotami. Zato si želim, da bi bil kulturni praznik čas, ko bi vsak razmislil o svoji kulturi, o odnosu do sebe in soljudi.

Danila Jan

 

Haikuji

Pot v neznano,

brez bolečine, gorja?

Utrinek iz sanj.

 

Let ptic čez nebo,

prhutanje mladih kril.

Kriki svobode.

 

Otroška lutka

leži v hladnem kotu.

Nasmeška ni več.

 

Dovršen make-up,

prazen pogled v očeh.

Plastična punčka.

 

Naša mladost je

kot Cerkniško jezero –

polna in prazna.

 

Mateja Napret, 3. C

 

Na šoli bomo kulturni praznik obeležili z razrednimi proslavami in pogovori.

Dostopnost