STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Likovno – literarno – fotografski natečaj: MOJA RODNA DOMOVINA

20. 4. 2015

„V literarnih prispevkih naj se avtorji vživijo v dogajanje pri vodnjakih, ki so nekdaj ljudi povezovali z življenjsko pomembno tekočino; ob njih so se ustavljali popotniki, vaščani, meščani so se med seboj spoznavali, si pripovedovali novice, zbistrili svoje misli …, a vedno spoštljivo ravnali z vodo, ki jo tudi dandanes moramo ohraniti za rodove za nami. Mladi ustvarjalci naj se v svojih mislih ustavijo ob nekoliko drugačnih vodnih virih, studencih; naj se vživijo v čisto studenčnico…“

To je del vsebine natečaja, na katerega so se odzvali Klemen Drnovšek, Luka Kavšek in Rok Kreže. So dijaki 1.a razreda, ki so se v okviru pouka pri predmetu Umetnost odločili, da sodelujejo na likovno-literarno-fotografskem natečaju na temo: MOJA RODNA DOMOVINA – SREČANJA OB VODNJAKIH IN STUDENCIH.

Vsak od njih je ustvaril po eno likovno delo, v katerem so združili realni in simbolni vidik vode in tako izrazili svoj pogled in razumevanje pomena vode. Slike so naredili v kombinirani likovni tehniki: svinčnik, suhe barvice, akvarel.

Dostopnost