Skoči na glavno vsebino
STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Informacije o vpisu

6. 2. 2017

Učenci osnovnih šol oz. kandidati, ki se za vpis v 1. letnik programov nižjega, srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja prijavljajo prvič, morajo prijavnico oddati najkasneje do 4. aprila 2017.

Prijava za vpis z oznako MŠŠ-2-1,20/08, je na voljo  na spletnih straneh  ministrstva na naslovu: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/#c17947

Objava stanja prijav

Po končanem prijavnem roku bo ministrstvo, najkasneje do 7. aprila 2017, na svojih spletnih straneh objavilo informacijo o številu prijav za vpis (skupaj s številom razpisanih mest) v programe po šolah.

Prenos prijav

V roku prijavljeni učenci in dijaki bodo lahko zaradi spremembe namere svojo prijavo dvignili na srednji šoli, na katero so se prvotno prijavili, in jo do 25. aprila 2017 prenesli na drugo srednjo šolo oz. v drug program. Po tem roku prijav ne bo mogoče prenašati brez upravičenih razlogov, dokler postopek za vpis kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan, tj. do  4. julija 2017.

Če bo na šoli število prijavljenih učencev in dijakov za vpis v posamezni program srednjega izobraževanja tudi po koncu prenosa prijav (25. aprila 2017) večje od razpisanega števila mest v tem programu, bo šola s soglasjem ministra sprejela sklep o omejitvi vpisa. O tem bodo učenci in dijaki (s strani šol) obveščeni najpozneje do 6. junija 2017. Ministrstvo bo na svojih spletnih straneh 30. maja 2017 objavilo, katere šole bodo (v katerih programih) omejile vpis za šolsko leto 2017/2018.

Vpis

Učenci in dijaki, prijavljeni na programe brez omejitve vpisa bodo, med 19. in vključno 22. junijem 2017, vpisani  v izbrani program.  O točnih datumih in urah bodo še obveščeni.

Učenci in dijaki, prijavljeni na šole oz. programe z omejitvijo vpisa, bodo po predložitvi izvirnikov vseh dokazil na vpogled, sodelovali v izbirnem postopku.

Učenci in dijaki, ki bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo do 22. junija 2017 tudi vpisani.                        Učenci in dijaki, ki v prvem krogu ne bodo izbrani, bodo na šolah seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali. O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol bodo obveščeni 30. junija 2017. Če bodo razvrščeni na šolo, na kateri so oddali prijavnico, se bodo tam tudi vpisali. Če pa bodo razvrščeni na drugo šolo, bodo svojo prijavnico in dokumente dvignili ter jih do 4. julija 2017 odnesli na srednjo šolo in se tam tudi vpisali.

Dostopnost