STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Bodoči maturantje – kam naprej?

11. 2. 2014

Dokumenti in publikacije:

 

POMEMBNE INFORMACIJE VPIS 2014/15

 

Razpis za vpis

 Informacije so objavljene na spletni strani:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/visjesolsko_izobrazevanje/vpis/

 

PRIJAVA

Kandidati za vpis v višješolske študijske programe oziroma višje strokovne šole se na razpis lahko prijavite od 24. februarja do 7. marca 2014 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službewww.vss-ce.com/vpis Pred izpolnjevanjem prijave si natančno preberite Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2014/15. Izpolnjen prijavni obrazec, natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Oddati smete samo eno prijavo! Prijavite se lahko v največ tri višje strokovne šole oziroma v tri različne programe.

  

Univerzitetni in visokošolski študijski program

Razpis za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2014/2015 – Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici, javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi

 

Informacije so objavljene na spletni strani:

 http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/razpis_za_vpis_javni_in_koncesionirani/#c20128

 

PRIJAVA ZA VPIS

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/

   

Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:

  1. kvalificiranim digitalnim potrdilom –  natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 5. marca 2014. Po pošti mora priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno- informacijski službi tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
  2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do 5. marca 2014 pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi.

 

 


Dostopnost