Obvestilo
21. 9. 2020

Spoštovani! Obveščamo vas, da je od ponedeljka, 21. 9. 2020, do preklica v obeh šolskih zgradbah za vse, zaposlene, dijake in obiskovalce, obvezna uporaba obraznih zaščitnih mask ves čas gibanja in zadrževanja v njih. Izjema so le dijaki, za katere je med poukom moč zagotoviti medsebojno razdaljo 1,5 m, ter osebe, ki izvajajo športno vzgojo. Posredujemo vam del okrožnice, ki smo jo šole prejele 19. 9. 2020, in govori (tudi) o tem:

»SREDNJIM ŠOLAM

DIJAŠKIM DOMOVOM

VIŠJIM STROKOVNIM ŠOLAM

Vlada Republike Slovenije je danes, 18.9.2020 na dopisni seji sprejela »ODLOK o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2« (v nadaljevanju »Odlok«). S tem aktom, v uradnem listu bo Odlok predvidoma objavljen 19. 9. 2020, se uveljavljajo novi preventivni ukrepi, ki bodo za udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa veljali od ponedeljka, 21. 9. 2020 dalje. Spremembe so vezane predvsem na nošenje mask v zaprtih javnih prostorih (med temi tudi vrtcih, šolah, zavodih).

Določila in izjeme, ki so za naše področje pomembne, so v Odloku zapisane s sledečo dikcijo (navedba iz »ODLOKA o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 z dne 18. 9. 2020«): 

»2. člen

(1) Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza iz prejšnjega člena je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. 

(2) Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza iz prejšnjega člena je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra.

(3) Zaprt javni kraj oziroma prostor je javni prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega materiala) ne glede na to, ali je objekt stalen ali začasen, pri tem pa okna in vrata štejejo kot del zaprte površine. Kot zaprt javni kraj 2

oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah.

3. člen

(1) Ne glede na prejšnji člen se ta odlok ne uporablja za:

– osebe, vključene v vzgojno-izobraževalne programe v zavodih do vključno 6. razreda osnovne šole,

– vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki,

– učitelje do vključno 6. razreda osnovne šole, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 2 m medosebne razdalje,

– učence od 7. razreda osnovne šole dalje in dijake srednjih šol, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 1,5 m medosebne razdalje,

– osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo.

(2) Za osebe iz prejšnjega odstavka se glede uporabe zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza uporabljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so objavljena na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

(3) Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.

(4) Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza v komunikaciji z osebami iz prejšnjega odstavka ni obvezna za tolmače za slovenski znakovni jezik.« 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport od začetka tega šolskega leta aktivno spremlja epidemiološko stanje v vrtcih, na šolah in zavodih, od dne 11. 9. 2020 pa je bila v ta namen vzpostavljena tudi aplikacija, preko katere ravnateljice in ravnatelji sporočate informacije, povezane s COVID-19. Glede na trenutno epidemiološko stanje na šolah ocenjujemo, da je na področju srednješolskega izobraževanja delež okuženih udeležencev izobraževanja ter udeležencev, ki jim je bila odrejena karantena, zelo nizek in je s tega vidika vzgojno-izobraževalni proces še vedno obvladljiv. Vzgojno-izobraževalno delo se še naprej izvaja po modelu B.

Zaradi splošne epidemiološke slike, ki je trenutno značilna za Republiko Slovenijo, se uvajajo nekoliko strožji higienski ukrepi z namenom, da bi tudi v prihodnje ohranili nizko stopnjo okuženosti, vsem udeležencem vzgojno-izobraževalnega procesa pa omogočili čim bolj nemoteno ter čim dlje trajajoče izvajanje pouka v prostorih šole, kot je predvideno v omenjenem modelu B. Ko se bo splošna epidemiološka slika v državi izboljšala, bomo prešli nazaj na rahlejše higienske ukrepe, v nadaljevanju pa upamo, čim prej na »model A«.

Poudarjamo, da je spoštovanje tega odloka obvezno in nujno, če želimo, da se še naprej ohrani izobraževanje po t. i. modelu B..

O vseh morebitnih dodatnih ali spremenjenih ukrepih vas bomo sproti obveščali.«

PRVI RODITELJSKI SESTANKI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021
8. 9. 2020

Vsi roditeljski sestanki bodo potekali v šolski zgradbi na Šuštarjevi po naslednjem razporedu:

oddelekrazrednikdatumprostorura
1.A – elektrotehnikVasja Markičsreda, 16. 9. 202020417.00
1.B – strojni tehnikIrena Lesjaksreda, 16. 9. 202010617.00
1.C – tehnik računalništvaRobert Halzersreda, 16. 9. 2020večnamenski prostor17.00
1.EFG – avtoserviser, inštalater, oblikovalecAljoša Berkčetrtek, 17. 9. 2020večnamenski prostor17.00
1.D – pomočnik v tehnoloških procesihMarija Sakelšekčetrtek, 17. 9. 202010617.00
4.CDanila Jančetrtek, 17. 9. 202020417.00
2.AIvica Nurkovićsreda, 23. 9. 202010617.30
2.BMarjan Pograjcsreda, 23. 9. 202021217.30
2.CVesna Kraljsreda, 23. 9. 2020večnamenski prostor17.15
2.EFGMiha Simončičsreda, 23. 9. 202020417.00
2.DAleksander Mlakarsreda, 23. 9. 202010917.00
3.AMojca Balohčetrtek, 24. 9. 202010817.00
3.BMatjaž Macerlčetrtek, 24. 9. 202021217.00
3.CSimona Izgoršekčetrtek, 24. 9. 2020večnamenski prostor17.15
3.EGMiroslav Romihčetrtek, 24. 9. 202010617.30
4.ABSonja Gutmančetrtek, 24. 9. 202020417.30

Roditeljski sestanki bodo potekali ob upoštevanju navodil NIJZ za preprečevanje okužb z novim korona virusom. Zato prosimo, da nosite zaščitno masko, si ob vstopu razkužite roke in ves čas vzdržujete medsebojno razdaljo.

Prosili vas bomo tudi za izpolnitev prezenčne liste s kontaktnimi podatki in naslovom stalnega prebivališča.

OBVESTILO O RAZPISU ŠTIPENDIJ ŠTIPENDIJSKEGA SKLADA STPŠ TRBOVLJE (rok za vlogo 23. 9. 2020)
8. 9. 2020

Sklad STPŠ Trbovlje razpisuje štipendije. Več o objavi si lahko preberete na naslednji povezavi.

Obvestilo MIZŠ, namenjeno staršem in skrbnikom
2. 9. 2020
Umetna inteligenca – priložnost ali grožnja [Teden vseživljenjskega učenja]
27. 8. 2020

V okviru Tednov vseživljenjskega učenja na šoli organiziramo predavanje Umetna inteligenca – priložnost ali grožnja.

Na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje že tretje šolsko leto dijakom programa tehnik računalništva predstavljamo vsebine s področja umetne inteligence. Namen delavnice je občanom  na zanimiv način predstaviti še vedno manj znano področje umetne inteligence, seznaniti se z aktualnimi projekti in dognanji ter opozoriti tudi na nekatere manj zaželene vidike njene uporabe. Udeleženci bodo lahko testirali tudi nekatere šolske projekte, ki uporabljajo algoritme s področja umetne inteligence. Delavnica je namenjena vsem, saj želimo tehnologijo približati ljudem.

Delavnica bo 9. 9. 2020 od 17.00 do 19.00.

Potrebna je predhodna najava na e-naslov: katja.podbregar@stps-trbovlje.si oz. po telefonu: 03 56 33 450.

Prijave sprejemamo do 8. 9. 2020.

Obvestilo za prvi šolski dan, torek, 1. 9. 2020
26. 8. 2020

Dijakinje in dijaki!

Pouk boste na prvi šolski dan, v torek, 1. 9. 2020, pričenjali ob različnih urah. Dijaki 2- in 3-letnih programov pridete na Novi dom 60 (stara stavba), vsi drugi na Šuštarjevo 7a (nova stavba). Na Šuštarjevi uporabljajte sprednji vhod. V okolici šole je gradbišče. Prosimo upoštevajte označbe! Dobro si oglejte razpored.

Končno spet začenjamo v šoli in ne na daljavo!!

S seboj morate imeti podpisane izjave, da ste zdravi (mladoletni, polnoletni).

Ob prihodu boste upoštevali navodila, razkužili si boste roke, upoštevali medsebojno razdaljo in s seboj boste imeli obrazno masko. Prosimo, da pridete največ 10 minut pred začetkom pouka.

Copat letošnje šolsko leto ne boste potrebovali.

S seboj imejte beležnico in pisalo.

Tisti, ki ste se naročili na malico, jo boste prejeli že prvi dan, drugi jo imejte s seboj.

Na urniku boste imeli razredne in druge ure, skupaj 5 ur.

Veselimo se!